Б

бабье лето бабине літо.
бабьи сказки разг. сон рябої (білої, сивої) кобили; дурниці, нісенітниці.
багажная квитанция багажна квитанція.
багажное место багажне місце.
багажное отделение багажне відділення.
бакалейный магазин бакалейна крамниця, бакалейний магазин; бакалея.
баклажанная икра баклажанна (баклажанова) ікра.
бактерицидные вещества спец. бактерицидні речовини.
баланс доходов и расходов баланс прибутків і видатків.
баланс оборотных средств баланс обігових коштів.
балльная система балова (бальна) система.
баловень судьбы (счастья) улюбленець долі; щасливець.
бальзаковский возраст разг. бальзаківський вік.
бамбуковый медведь см. большая панда.
бандерольные отправления бандерольні відправлення.
банкнотное обращение банкнотний обіг.
банковская операция банківська операція.
банковская тайна банківська таємниця.
банковское поручительство банківська порука.
барабанная перепонка анат. барабанна перетинка.
барельефное изображение барельєфне зображення.
барские манеры разг. панські манери.
барский тон разг. панський тон.
бартерная сделка бартерна угода; бартер.
бартерные поставки бартерні поставки.
бархатная кожа оксамитова шкіра.
бархатный сезон перен. оксамитовий сезон.
баснословные цены нечувані (небувалі) ціни.
батарея парового отопления батарея парового опалення.
батюшки мой!, батюшки светы! разг. батеньку (батечку) мій!, батечки!, світку [мій]!, [ой] лишенько (лишечко) [мені, моє]!, [ой] леле (лелечко)!
бахчевые культуры баштанні (баштанові) культури.
башенный кран баштовий кран.
баш на баш см. так на так.
бег времени плин (біг) часу. беглое чтение вільне (швидке) читання.
беглые гласные грам. випадні голосні.
беглые тени швидкі (рухливі) тіні.
беглый обзор побіжний (поверховий) огляд.
беглый огонь воен. швидкий вогонь.
беговая дорожка бігова доріжка.
беговые лыжи бігові лижі.
беда в том, что… разг. погано те, що…
беда да и только разг. біда (лихо) та й годі.
беда (страх, ужас, жуть) как разг. страх (жах) як.
беда (страх, ужас, жуть) какой разг. страх (жах) який.
беда постигла кого лихо спіткало, біда спіткала кого.
беда (страх, ужас) сколько разг. страх (жах) скільки.
беда стряслась (случилась) лихо спіткало (скоїлося), напасть (лиха година) спіткала.
беден как церковная мышь разг. бідний (голий) як церковна (як руда) миша.
бедное воображение бідне уявлення.
бедность мысли убогість (убозтво, бідність) думки.
бедренная кость анат. стегнова кістка.
бедственное положение тяжке становище; бідування, злидні; розм. лиха година.
беды не оберёшься разг. біди (лиха) не збудешся (розм. не обібратися, не обберешся).
бежать от воспоминаний уникати спогадів.
безаварийная работа безаварійна робота.
безалаберный человек разг. нетямуща людина.
безалкогольные напитки безалкогольні напої.
безапелляционный тон безапеляційний тон.
безатомная зона безатомна зона.
безбедное существование заможне (розм. заможненьке) існування.
безбилетный пассажир безквитковий пасажир.
безбожный враль разг. безбожний (страшенний) брехун.
безболезненное решение проблемы безболісне розв’язання проблеми.
безбрежное море безкрає (безкрайнє) море.
безбрежные степи безкраї (безкрайні) степи.
безвалютный чек безвалютний чек.
без ведома кого, чего без відома кого, чийого, чого.
без вести пропал кто безвісти (у безвість) пропав (зник, зникнув) хто.
безветренная погода безвітряна (тиха) погода; безвітря.
без видимой причины з доброго дива (розм.), без видимої причини.
без вины виноват (виноватый) без вини (безвинно, безневинно) винен (винний), безневинно звинувачений (обвинувачений).
безводная пустыня безводна пустеля.
без возврата без вороття.
безвозвратная ссуда безповоротна позика (позичка).
безвозмездная помощь безплатна допомога.
безвозмездное пользование безплатне користування.
безвозмездный кредит безоплатний кредит.
без возражения, без возражений не сперечаючись, не заперечуючи, без заперечень // без возражений! не сперечатися!
безвольный человек безвільна людина.
безвредное средство нешкідливий засіб.
безвременная кончина высок. передчасна (дочасна) кончина (смерть).
без всего [остаться, уйти, уехать] без нічого [лишитися, залишитися, піти, поїхати].
без всяких оснований без жодних (без ніяких) під став; розм. ні сіло ні (ані) впало.
без всяких стеснений без [будь-яких] церемоній, не соромлячись.
без всякого зазрения см. без зазрения [совести].
без всякого повода без жодного (без ніякого) приводу, без жодної (без ніякої) причини; розм. ні сіло ні (ані) впало.
без всякого сожаления без усякого (без жодного, без будь-якого) жалю.
без (вне) всякого сомнения, без (вне) всяких сомнений поза всяким (поза будь-яким) сумнівом, поза всякими (поза будь-якими) сумнівами; (несомненно) безсумнівно, безперечно.
без выражения [говорить, читать] невиразно [говорити, розповідати, читати].
без выстрела [взять или сдать] без [жодного] пострілу [взяти або здати].
безвыходное (книжн. безысходное) положение безвихідне (безпорадне) становище.
безгласная тварь уст. безсловесна (безголоса, німа) істота; розм. німина.
без году неделя разг. зовсім недавно; розм. недавнечко.
безграмотная статья неграмотна стаття.
безграничная радость безмежна радість. безграничные возможности безмежні (необмежені) можливості.
без дальних (без лишних) слов (разговоров, околичностей) без зайвих слів (розмов), без зайвої мови (розм. балаканини); не кажучи багато, довго не говорячи.
без движения [лежать] нерухомо, не рухаючись [лежати].
без дела без діла.
безденежный вексель безгрошовий вексель.
безденежный расчёт безгрошовий розрахунок.
бездна времени разг. сила-силенна (сила) часу.
бездна премудрости см. кладезь премудрости.
бездоказательный вывод бездоказовий висновок.
без долгих сборов недовго збираючись.
бездонная бочка разг. бездонна бочка (діжка), прірва.
без души а) (как-нибудь) без душі, абияк, сяк-так, як-небудь; розм. стук, грюк, аби з рук; б) (без памяти) не тямлячи себе, не тямлячись; в) (сильно, с восторгом) палко, не чуючи душі.
бездушное отношение к кому-чему бездушне (нечуле, безсердечне) ставлення до кого-чого.
бездымный порох бездимний порох.
бездыханное (безжизненное) тело неживе тіло.
безжизненный взгляд застиглий (млявий) погляд.
без забот, без заботы без клопоту.
беззаботное существование безтурботне існування.
беззаветная преданность безмежна відданість; самовідданість.
без задержки без затримки; негайно.
без задней мысли, без задних мыслей разг. без задньої думки; без потайних (без затаєних, без прихованих) думок.
без задних ног [лежать, спать] разг. без задніх ніг, не чуючи під собою ніг [лежати, спати].
без зазрения [совести], без всякого зазрения разг. без усякого сорому (розм. сорома).
беззаконные действия незаконні дії.
без запинки не спиняючись.
беззащитное создание беззахисна істота.
беззвучный плач беззвучний (тихий) плач.
без исключения без винятку.
без колебаний не вагаючись, без вагань.
без конца [и без краю] разг. без кінця, без краю; розм. без кінця-краю.
безличный глагол грам. безособове дієслово.
без лишних слов (разговоров, околичностей) см. без дальних слов.
безлюдная технология безлюдна технологія.
безлюдный фонд безлюдний фонд.
без малейшего угрызения (зазрения) совести разг. без найменшого докору совісті (сумління).
без малого… трохи (мало) не…
без меры без міри; (безмерно) безмірно.
без милосердая без милосердя; (немилосердно) немилосердно, немилосердо, безжалісно.
безмолвный свидетель см. немой свидетель.
безнадёжное положение безнадійне становище.
безнадёжное состояние безнадійний стан.
без надзора без нагляду; (без присмотра) без догляду.
безналичный оборот безготівковий обіг.
безналичный расчёт безготівковий розрахунок.
без [всякого] намерения (умысла) без [жодного, усякого, ніякого, будь-якого] наміру (заміру), [аж ніяк] ненавмисне.
без натяжек без перебільшень, без прибільшень.
без никаких, и никаких разг. та й край, і край, та й годі, та й по всьому, та й по всій справі.
без никаких разговоров без жодних (без ніяких, без будь-яких) розмов.
без ножа резать, зарезать кого перен. разг. без ножа різати, зарізати, недок. без вогню пекти, без мила голити кого.
безнравственный поступок аморальний (неморальний) вчинок.
безобжиговый кирпич не випалена цегла.
безобидная шутка невинний (безневинний, невразливий) жарт.
безобидное существо смирна (сумирна) істота.
без обиняков [говорить, выражаться] разг. прямо, без натяків, відверто, розм. навпростець, навпрямки, напрямки, без сорому казка [говорити, висловлюватися].
безоблачное счастье книжн. безхмарне щастя.
безоборотный (безобратный) вексель безповоротний вексель.
безобразный поступок ганебний вчинок.
без оглядки разг. а) (очень быстро — бежать, убегать) не оглядаючись, не озираючись; б) (решительно, без колебаний) не вагаючись, рішуче, безоглядно.
без оговорок без застережень.
безоговорочная капитуляция беззастережна капітуляція.
без ограничений без обмежень.
безопасная бритва безпечна бритва.
безопасность движения безпека руху.
без осложнений без ускладнень.
без основания (без причины) без підстав, безпідставно.
безосновательные обвинения безпідставні звинувачення (обвинувачення).
без особых трудностей (затруднений) без особливих труднощів.
без остановки [ехать] без зупинки, не зупиняючись [їхати].
безостановочное движение невпинний (безперервний) рух.
безостановочный маршрут маршрут без зупинок.
без остатка геть усе, усе цілком; розм. усе чисто, геть-чисто все.
безответная любовь кохання (любов) без взаємності, нерозділене (неподілене) кохання, нерозділена (неподілена) любов.
безответное существо безсловесна (безмовна, покірна) істота.
безответственное решение безвідповідальне рішення.
без отговорок не сперечаючись, безсуперечно.
без отдачи (без возвращения) не повертаючи; розм. на вічне віддання.
без отдыха не спочиваючи, без спочинку, без відпочинку.
без отказа безвідмовно.
безотказная работа машины безвідмовна робота машини.
безотлагательное дело пильна (невідкладна) справа.
безотлагательные меры невідкладні заходи.
безотлучно находиться при ком невідступно (постійно) бути (перебувати) біля (коло) кого.
безотрадное существование безрадісне існування.
без отрыва от производства без відриву від виробництва.
безотходное производство безвідходне виробництво.
без отчёта см. не давая себе отчёта.
безотчётный страх несвідомий (підсвідомий) страх.
безошибочное решение безпомилкове (правильне) рішення.
без памяти а) (без сознания) непритомно, не пам’ятаючи, не тямлячи // больной без памяти хворий непритомний; б) (в восхищении, в восторге от кого-чего) разг. у захопленні, у захваті, без пам’яті від кого-чого // без памяти любить (увлекаться) шалено (до нестями) кохати (любити, захоплюватися).
без передышки без перепочинку.
без перерыва, без перерывов (непрерывно) безперервно, без перерви, безперестанку, безперестану.
без понятия кто разг. нетямущий хто.
без потерь без втрат.
без права передачи без права передачі.
без [всякого] прекословия разг. без [усякого, будь-якого] заперечення, без [усякої, будь-якої] суперечки; беззаперечно, безсуперечно.
без принуждения без примусу.
без промаха [стрелять] без похибки (без промаху) [стріляти].
без промедления не гаючи часу, не гаючись; (не затягивая) не зволікаючи; (немедленно) негайно.
без пяти минут кто (почти стал кем-то) шутл. без п’яти хвилин хто.
безрадостное существование безрадісне (невеселе) існування.
без разбора не перебираючи, без розбору, не розбираючись.
без [всяких, дальних, лишних] разговоров разг. без зайвих слів, без [усяких] розмов.
безраздельная власть книжн. необмежена (повна) влада.
безраздельное имущество неподільне майно.
без различия без різниці; (безразлично) байдуже.
безразлично кто байдуже (однаково, не має значення) хто; будь-хто, перший-ліпший.
безразлично что байдуже (однаково, не має значення) що; будь-що, перше-ліпше.
безрассудный поступок нерозважливий (нерозважний) вчинок.
без рассуждений! без заперечень!; розм. без балачок!
безрельсовый транспорт безрейковий транспорт.
без роду и [без] племени без роду і [без] племені, без роду-племені, без роду і плоду.
безропотное подчинение покірливий (покірний) послух.
без руля и без ветрил книжн. без керма (без стерна) і без вітрил.
без сожаления без жалю.
без сознания [быть] непритомним [бути].
без сомнения напевно, напевне, безперечно, певна річ, без [жодного, будь-якого] сумніву, поза всяким сумнівом; розм. що й казати.
без спроса, без спросу разг. не спитавшись.
без срока, без сроку без строку; безстроково.
без стеснения не церемонячись.
без сучка и [без] задоринки, ни сучка ни задоринки разг. гладесенько-рівнесенько; немає (нема) до чого причепитися.
без счёта, без счёту см. счёта нет.
без такта кто безтактний, без такту хто.
без того без того.
без толку разг. а) (напрасно, без пользы) даремно, даремне, марно, марне; б) (бестолково, неразумно) безглуздо.
без труди без великих зусиль; легко.
безубыточное предприятие беззбиткове (безутратне) підприємство.
без удержу разг. без упину, без спину, без зупину; неспинно, нестримно.
безукоризненный работник бездоганний працівник.
без ума [быть] от кого-чего разг. бути до краю (вкрай) захопленим ким, чим; розм. не тямити себе, не тямитися від кого-чого.
без умолку разг. без угаву, невгаваючи, не вщухаючи.
без [всякого] умысла см. без [всякого] намерения.
без упрёка а) нареч. бездоганно; б) прил. бездоганний.
безупречная репутация бездоганна репутація.
безусловное обязательство безумовне зобов’язання.
безусловный рефлекс физиол. безумовний рефлекс.
безуспешный поиск марний пошук.
без устали невтомно, без утоми.
безустанные заботы безупинні (безустанні, безперервні) турботи (клопоти).
безутешная печаль книжн. невтішний смуток.
безучастный взгляд байдужий (байдужний) погляд.
без ущерба без шкоди.
без царя в голове кто разг. без клепки (без клею, без царя) в голові хто.
без цели без мети.
без числа без ліку; (множество) безліч; розм. сила-силенна; (несчётно) незліченно, незчисленно.
без шума без шуму.
без шуток см. кроме шуток.
безымянный палец підмізинний палець.
безынициативный работник безініціативний працівник.
безысходная нужда книжн. невилазні злидні.
безысходная тоска книжн. безпросвітня (безпросвітна) нудьга.
безысходное горе книжн. безмірне (безмежне, безутішне, нерозважне) горе.
безысходное положение см. безвыходное положение.
безъядерная зона без’ядерна зона.
белая ворона перен. разг. біла ворона (ґава), білий грак.
белая горячка мед. біла гарячка.
белое каление техн. біле розжарення, білий жар.
белое мясо (телятина) біле м’ясо.
белое пятно (место) біла пляма, біле місце.
белые мухи (снежинки) білі мухи.
белые стихи лит. білі вірші; верлібр.
белый гриб боровик, білий гриб, дубовик.
белый как мел білий як (мов, немов, наче, неначе) крейда (мов стіна).
белый как полотно білий як (мов, немов, наче, неначе) полотно.
белый налив (яблоня) білий налив.
белый свет білий світ.
белый танец білий танець.
белыми нитками шито перен. разг. білими нитками шите, пальці знати.
бельевой шкаф шафа для білизни; гардероб.
бензозаправочная колонка бензозаправна колонка; розм. бензоколонка.
берегись поезда! стережися поїзда (потяга)!
бередить, разбередить душу разг. ятрити і роз’ятрювати, роз’ятрити (троюдити і розтроюджувати, розтроюдити) душу (серце).
бередить, разбередить рану разг. ятрити і роз’ятрювати, роз’ятрити рану.
берёзовый стланик березовий стелюх (сланик).
беречь (хранить) как зеницу ока (пуще ока своего, пуще глаза своего), дорожить как зеницей ока берегти (пильнувати) як зіницю ока (як ока [в лобі], більш ніж ока [в лобі]).
беречься простуды берегтися простуди.
бери выше перен. разг. бери (сягай) вище.
берлинская лазурь хим. берлінська лазур.
берцовые кости анат. гомілкові (голінкові) кістки.
бес его (тебя) знает! см. чёрт его (тебя) знает!
беситься с жиру разг. казитися (дуріти) з жиру, навісніти (дуріти) з розкошів.
бесконечная дорога нескінченна дорога.
бесконечная дробь мат. нескінченний дріб.
бесконечно малая величина мат. нескінченно мала величина.
бесконечный рассказ нескінченна розповідь.
бес наживы разг. дух (жага) наживи.
беспересадочный рейс безпересадковий рейс.
беспечное отношение к чему недбале ставлення до чого, нехтування чим.
бесплодные усилия марні (даремні, безплідні) зусилля.
беспокойное состояние неспокійний (тривожний) стан.
беспокойный взгляд неспокійний (тривожний, занепокоєний) погляд.
беспокойный человек неспокійна людина.
бесполое размножение биол. безстатеве (нестатеве) розмноження.
беспомощное положение безпорадне становище.
бес попутал см. чёрт попутал.
беспорядочное движение хаотичний рух.
беспорядочные мысли безладні (хаотичні) думки.
беспочвенные обвинения необгрунтовані (необгрунтовані, безпідставні) звинувачення (обвинувачення).
беспошлинный ввоз (или вывоз) товаров безмитне ввезення (або вивезення) товарів.
беспредел в книгоиздательском деле разг. вседозволеність (свавілля, сваволя, свавільство) в книговидавничій справі.
беспрекословное исполнение приказа беззаперечне виконання наказу.
беспрепятственное передвижение безперешкодне пересування.
беспрерывное движение безперервний рух.
беспрецедентный случай безпрецедентний випадок.
беспризорный ребёнок безпритульна дитина.
беспримерный героизм нечуваний (безприкладний) героїзм; звитяга.
беспричинный смех безпричинний сміх.
беспробудный сон безпросипний (непросипний) сон.
беспроигрышная лотерея безпрограшна лотерея.
беспроигрышный заём безпрограшна позика.
беспросветная ночь непроглядна (безпросвітна) ніч.
беспросветная нужда невилазні (страшенні) злидні.
беспросветная тьма непроглядна пітьма (темрява).
беспроцентная ссуда безвідсоткова (безпроцентна) позика (позичка).
беспутный образ жизни безпутне (непутнє, непутяще) життя.
бессвязный рассказ беззв’язна розповідь (оповідь); лит. беззв’язне (незв’язне) оповідання.
бессердечный человек бездушна (безсердечна) людина.
бессистемное изложение безсистемний виклад.
бесславный конец безславний (ганебний) кінець.
бесследно исчез кто і сліду не стало чийого; розм. як за водою пішов хто, як вода змила, як (мов, немов, наче, неначе) корова язиком злизала кого.
бессловесная роль роль без слів, безсловесна (безмовна) роль.
бессловесная тварь (животное) прост. безсловесна (німа) істота (тварина), німина.
бессмысленный поступок безглуздий (безтямний) вчинок.
бессодержательная статья беззмістовна стаття.
бессолевая диета безсольова дієта.
бесспорная истина безперечна істина.
бесспорный факт безперечний факт.
бессрочное пользование безтермінове (безстрокове) користування.
бессрочный вексель безтерміновий (безстроковий) вексель.
бессрочный вклад безтерміновий (безстроковий) вклад.
бессрочный договор безтерміновий (безстроковий) договір.
бесструнная балалайка перен. ирон. талалай, торохтій, пустомолот.
бесстыдная ложь безсоромна брехня.
бестактный вопрос безтактне (нетактовне) запитання.
бестактный человек безтактна (нетактовна) людина.
бестолковый рассказ безладна (недоладна) розповідь (оповідь); лит. безладне (недоладне) оповідання.
бесформенная масса безформна маса.
бесхарактерный человек безхарактерна людина.
бесхитростный ребёнок наївна (довірлива, нехитра) дитина.
бесхозяйное (бесхозное) имущество безгосподарне майно.
бесцветная жидкость безбарвна рідина.
бесцветный рассказ разг. безбарвна розповідь (оповідь); (литературное произведение) безбарвне оповідання.
бесцельное времяпрепровождение гаяння (марнування) часу.
бесценные сокровища неоціненні (неоцінні) скарби.
бесцеремонный поступок безцеремонний вчинок.
бесчеловечное обращение с кем-чем нелюдське (нелюдяне, жорстоке) ставлення до кого-чого (поводження з ким-чим).
бесчисленное количество (множество) безліч, незліченна (незчисленна) кількість; розм. сила-силенна.
бешеная злоба разг. шалена лють (злість).
бешеная скорость разг. шалена швидкість.
бешеная собака скажений собака.
бешеные деньги (легко доставшиеся) разг. дурні гроші; (об огромной сумме) розм. шалені (скажені, безумні) гроші.
библиографическая редкость бібліографічна рідкість.
библиографический указатель бібліографічний покажчик.
библиотечный коллектор бібліотечний колектор; бібколектор.
билетная касса квиткова каса.
биографический справочник біографічний довідник.
биржа труда біржа праці.
биржевая сделка біржова угода.
биржевой оборот біржовий обіг.
бирюком (букой) смотреть (посматривать) разг. дивитися (поглядати, позирати) вовком (вовкувато), басом дивитися (поглядати).
бисерный почерк бісерний почерк, бісерне письмо.
битая дорога битий шлях, бита дорога.
битком набито разг. повно-повнісінько, напхом напхано.
битком набитый разг. повний-повнісінький, напхом напханий.
битый час [стоять, ждать] разг. цілу (цілісіньку) годину [стояти, чекати].
бить баклуши, гонять лодыря (собак) разг. байдики (байди) бити, байдикувати, байдувати.
бить в глаза перен. впадати (бити) в очі (у вічі).
бить в набат бити (дзвонити) на сполох (розм. на ґвалт).
бить в нос (о резком запахе) бити (шибати) в ніс.
бить в [одну] точку разг. бити в [одну] точку.
бить [прямо] в цель бити прямо в ціль; (перен. — обычно) досягати мети.
бить (кипеть) ключом бити джерелом (ключем); (перен. — ещё) вирувати, клекотіти, клекотати.
бить мимо цели бити мимо цілі; (перен. — обычно) не досягати мети.
бить и ударять, ударить по карману кого перен. разг. бити і ударяти, ударити по гаманцю (по кишені) кого, трусити, потрусити (витрушувати, витрусити) кишені кому.
бить и ударять, ударить по рукам (заключая соглашение) бити, ударити по руках; (о свидетеле) док. перебити руки.
бить себя в грудь бити себе в груди.
бить смертным боем разг. бити смертним боєм.
бить струёй бити струменем.
биться головой об стену (об стенку) перен. разг. битися головою в мур (в стіну).
биться как рыба об лёд разг. битись як риба об лід (в ятері, в саку).
биться не на жизнь, а на смерть битися не на життя, а на смерть, битися на смерть (до загину; розм. до скону).
биться, побиться (ударяться, удариться) об заклад заставлятися, заставитися, закладатися, закластися.
бить тревогу бити тривогу, бити (дзвонити) на сполох (розм. на ґвалт).
бить и ударять, ударить челом кому разг. бити, ударити (дати, віддати, давати, віддавати) чолом кому; (несов.: почтительно просить — ещё) прохати (просити) ласки (милості) в кого.
бить через край бити через край (через вінця).
благие намерения ирон. добрі наміри (заміри).
благовидный предлог пристойний привід.
благодарить, поблагодарить кого дякувати, подякувати кому.
благодарственное письмо высок. подячний лист.
благодарю за внимание вдячний [вам] за увагу, дякую за увагу.
благодаря тому, что… завдяки тому, що…
благодатный край высок. благодатний (благодатній) край.
благодушное настроение добродушний настрій.
благожелательное отношение к кому доброзичливе (зичливе, прихильне) ставлення до кого.
благополучный (благоприятный) исход (конец) щасливий кінець.
благоприятная погода сприятлива погода.
благоприятная ситуация сприятлива ситуація.
благоприятные условия сприятливі умови.
благоприятный исход (конец) см. благополучный исход.
благоприятный момент слушна мить, слушний момент.
благоприятный отзыв схвальний відгук.
благоприятный случай [добра] нагода.
благоразумный совет розумна (добра) порада.
благородное (справедливое) негодование щире (справедливе) обурення.
благородный газ хим. інертний (благородний) газ.
благородный металл благородний метал.
благородный поступок шляхетний вчинок.
благосклонный взор прихильний (ласкавий, доброзичливий) погляд.
благословенный край высок. щасливий край.
благосостояние народа добробут народу.
благотворительная деятельность добродійна (доброчинна) діяльність.
благотворительная лотерея добродійна лотерея.
благотворное влияние добродійний (доброчинний) вплив.
благоустроенная квартира упорядкована (упоряджена) квартира.
блажь нашла см. дурь нашла.
бледная немочь мед. бліда неміч.
бледные воспоминания перен. бліді (невиразні) спогади.
блёклый цвет бляклий колір.
блеснула мысль у кого, осенила (озарила) мысль кого сяйнула (блиснула) думка [в голові] в кого, кому, осяяла думка кого.
блеснуть умом (знаниями, талантом) разг. сяйнути (блиснути) розумом (знаннями, талантом, хистом).
блёстки юмора іскорки (блискітки) гумору.
блестящая страница в жизни кого (в истории чего) блискуча сторінка в житті кого (в історії чого).
блестящий успех блискучий успіх.
ближайшая перспектива найближча перспектива.
ближайшие задачи найближчі завдання.
ближе к делу!, к делу! ближче до справи (до суті, до діла)!
близкие отношения близькі стосунки.
близкие (ближние) родственники близькі (найближчі) родичі.
близкий свет близький світ.
близко лежит см. плохо лежит.
блокированная валюта блокована валюта.
блочное строительство блокове (блочне) будівництво.
блудный сын уст. блудний син.
блуждать (бродить) в потёмках блукати (бродити) в темряві (в пітьмі).
блуждающая почка мед. блукаюча нирка.
блуждающие звёзды астр. мандрівні зорі.
блуждающие огни (огоньки) блукаючі (блукливі, мандрівні) вогні.
блюсти порядок дотримувати (дотримуватися) порядку.
блюститель порядка ирон. охоронець (доглядач) порядку.
бобы разводить разг. теревені правити (розводити, точити), баляси (ляси) точити, баляндраси правити (торочити).
богатое воображение буйна (багата) уява (фантазія).
богатый по содержанию багатий [за] змістом.
богатый урожай багатий (щедрий) урожай.
богатым стать забагатіти, розбагатіти.
Бог весть как (какой) см. невесть как.
богиня красоты перен. богиня вроди (краси).
богиня плодородия перен. богиня родючості (плодючості).
богоугодное заведение уст. богадільня; (больница) шпиталь.
Бог (Христос) с тобой (с вами)! разг. Бог (Христос) з тобою (з вами)!
боевая готовность бойова готовність.
боевая обстановка бойова обстановка.
боевая тревога бойова тривога.
боевое крещение бойове хрещення.
Боже (Бог) [ты] мой! разг. Боже!, Боже мій!, батечку мій!, батечки мої!
божеские цены разг. божеські ціни.
Боже сохрани (упаси, избави) см. не дай Бог.
божья коровка энтом. сонечко, бедрик.
бойкая речь жвава мова.
бойкая торговля жвава (пожвавлена) торгівля.
бойкий (боек) на язык кто разг. меткий (гострий, швидкий) на язик, спритний на слові хто; розм. язикатий хто.
бойкое место людне місце.
бойкое перо у кого разг. метке (гостре, спритне) перо в кого (має хто); вправна рука в кого, вправну руку має хто.
бой часов бій (биття) годинника.
бок о бок разг. пліч-о-пліч; (рядом) поряд, поруч.
боксёрские перчатки боксерські рукавиці.
болевой приём спорт. больовий прийом.
более близкий ближчий.
более всего найбільше, над усе, більш (більше) за все.
более или менее більш або (чи) менш; (примерно) більш-менш.
более (больше) того вводн. сл. більше (більш) того.
более чего понад що.
более чем достаточно см. вполне достаточно.
болезненное самолюбие хворобливе самолюбство.
болезнетворные бактерии хвороботворні бактерії.
болезнь продолжается (держится) хвороба триває.
болезнь роста перен. хвороба росту (зростання).
болеть душой (сердцем) о ком-чём, за кого-что уболівати за ким-чим, за кого-що, побиватися за ким-чим, боліти душею (серцем) за ким-чим, за кого-що.
болеть за дело уболівати за справою (за справу).
болотная курочка см. водяная курочка.
болотный газ хим. болотний газ.
болтать (трепать) языком разг. молоти (ляпати, клепати, плескати) язиком.
больничная койка ліжко в лікарні, лікарняне ліжко.
больничный листок листок непрацездатності.
больное место болюче (перен. — ещё: дошкульне, вразливе) місце.
больной вопрос перен. болюче (пекуче) питання.
больным быть чем хворіти (слабувати, нездужати) на що.
большая мошна см. толстая мошна.
большая панда, бамбуковый медведь зоол. велика панда, бамбуковий ведмідь.
большая шишка см. важная особа.
больше всего найбільше, над усе, більш (більше) за все.
большей частью, по большей части здебільшого, здебільше, переважно.
больше того см. более того.
больше чем достаточно см. вполне достаточно.
большое сердце у кого, в ком перен. велике серце в кого (має хто), великої душі [людина] хто.
большой руки кто разг. великий хто.
большому кораблю большое плаванье погов. великому кораблеві велике плавання (велика плавба), великому кораблеві велика й дорога.
борзой щенок хортеня.
борная кислота хим. борна кислота.
борный спирт хим. борний спирт.
бороться до последнего боротися до останнього.
бороться за рынки сбыта боротися (змагатися) за ринки збуту.
бороться с [самим] собой боротися з [самим] собою.
бороться с трудностями боротися з труднощами, долати труднощі.
борт о борт мор. бортом до борту.
борьба за существование биол. боротьба за існування.
бочку катить на кого перен. прост. бочку котити на кого.
бояться дохнуть см. не сметь дохнуть.
бояться как (пуще) огня боятись як (мов, немов, наче, неначе) вогню, більше вогню боятися.
бравый молодец молодецький (бравий; розм. хвацький, голінний) хлопець; розм. зух, хоч куди козак.
бразды правления, кормило власти книжн. кермо (стерно) влади.
бракоразводное дело, бракоразводный процесс шлюборозлучна справа, шлюборозлучний процес, справа про розлучення.
брак по расчёту шлюб (одруження) з розрахунку.
брат по крови кровний брат.
братская могила братська могила.
братская солидарность братерська (братська) солідарність.
братский привет братерський (братський) привіт.
брать, взять аккорд (аккорды) муз. брати, узяти акорд (акорди).
брать, взять быка за рога перен. разг. брати, узяти (хапати, ухопити) бика (вола) за роги.
брать, взять в аренду брати, узяти в оренду; заорендовувати, заорендувати.
брать, взять (много: набирать, набрать) в долг позичати, позичити, боргувати, заборгувати, брати, узяти набір (наборг, в борг, в позичку); (много) док. напозичатися.
брать, взять (забирать, забрать, одерживать, одержать) верх над кем-чем брати, узяти гору (верх, перевагу) над ким-чим, перемагати, перемогти кого, що; розм. підвертати, підвернути під спід кого; недок. тримати (держати) гору над ким.
брать, взять в залог брати, узяти в заставу (на заставу).
брать, взять вину на себя брати, узяти (переймати, перейняти) провину (вину) на себе.
брать, взять в клеши кого воен. брати, узяти в лещата кого.
брать, взять в оборот (в работу) кого разг. брати, узяти в роботу кого.
брать, взять во внимание см. принимать, принять во внимание.
брать, взять в переплёт (в переделку) кого разг. брати, узяти в роботу (в стоси) кого.
брать, взять в работу см. брать, взять в оборот.
брать, взять в расчёт см. принимать, принять в расчёт.
брать, взять (забирать, забрать) в руки кого прибирати, прибрати до рук, брати, узяти в руки кого.
брать, взять (забирать, забрать) в [свой] руки что брати, узяти в [свої] руки (до [своїх] рук), прибирати, прибрати до рук що.
брать, взять в свидетели см. призывать, призвать в свидетели.
брать, взять всем брати, узяти всім.
брать, взять (зажимать, зажать) в тиски перен. затискати, затиснути (брати, узяти) в лещата (розм. в лабети).
брать, взять в толк (в соображение) разг. брати, узяти до тями, док. уторопати, розторопати.
брать, взять в шоры кого разг. брати, узяти в шори кого.
брать, взять в штыки см. встречать, встретить в штыки.
брать, взять голыми руками брати, узяти голіруч (голими руками).
брать, взять город брати, узяти (здобувати, здобути) місто.
брать, взять за бока кого брати, узяти за боки кого.
брать, взять (хватать, схватить) за горло (за глотку) кого, наступать, наступить на горло (на глотку) кому перен. разг. брати, узяти за горло (за горлянку, за петельки) кого.
брать, взять за душу (за душу) см. брать, взять за сердце.
брать, взять за жабры перен. разг. брати, узяти за горло (за горлянку, за барки), брати, узяти за (під) зябра.
брать, взять (принимать, принять) за основу, несов. класть в основу брати, узяти за основу (як основу).
брать, взять (сов. положить) [себе] за правило брати, узяти (док. покласти) [собі] за правило.
брать, взять (хватать, ухватить, несов. забирать) за сердце (за сердце, за душу, за душу) разг. брати, узяти (хапати, ухопити) за серце (за душу, за живе), діймати, дійняти до живого (до душі); зворушувати, зворушити, розчулювати, розчулити.
брать, взять измором (на измор) разг. настирливо (набридливо, невідступно) домагатися, домогтися (добиватися, добитися).
брать, взять интервью брати, узяти інтерв’ю.
брать, взять курс на что брати, узяти курс (напрямок) на що.
брать, взять на абордаж мор. брати, узяти на абордаж.
брать, взять на Бога см. брать, взять на испуг.
брать, взять на борт мор. брати, узяти на борт.
брать, взять на буксир кого, что брати, узяти на буксир кого, що.
брать, взять на вооружение брати, узяти на озброєння.
брать, взять (принимать, принять) на [свою] душу что брати, узяти на себе (на [свою] душу) що.
брать, взять на заметку занотовувати, занотувати (записывать); брати, узяти на замітку.
брать, взять на испуг (на Бога) кого разг. лякати, злякати, залякувати, залякати кого; розм. брати, узяти на Бога кого.
брать, взять на карандаш разг. брати, узяти на замітку; занотовувати, занотувати.
брать, взять на мушку (на прицел) кого брати, узяти на мушку (на приціл) кого.
брать, взять на откуп брати, узяти на відкуп.
брать, взять на поруки брати, узяти на поруки.
брать, взять на пушку перен. прост. ошукувати, ошукати, обдурювати, обдурити.
брать, взять на свой счёт см. принимать, принять на свой счёт.
брать, взять на себя [обязанности, вину] см. принимать, принять на себя.
брать, взять на себя смелость брати, узяти на себе сміливість.
брать, взять на себя труд см. принимать, принять на себя труд.
брать, взять на сохранение брати, узяти на зберігання.
брать, взять [своё] начало брати, узяти [свій] початок.
брать, взять обязательство см. принимать, принять обязательство.
брать перевес переважати.
брать, взять под защиту брати, узяти під захист (під охорону).
брать, взять под [своё] крылышко перен. разг. брати, узяти під [своє] крильце.
брать, взять под опеку брати, узяти під опіку.
брать, взять под отчёт браги, узяти (отримувати, отримати, одержувати, одержати) під звіт.
брать, взять под сомнение что брати, узяти під сумнів що.
брать, взять (заключать, заключить) под стражу брати, узяти під варту.
брать, взять препятствия долати, подолати (брати, узяти) перешкоди.
брать, взять пример с кого брати, узяти приклад з кого.
брать, взять приступом что здобувати, здобути (добувати, добути) штурмом (приступом) що.
брать, взять разгон брати, узяти розгін; розганятися, розігнатися.
брать, взять реванш брати, узяти реванш.
брать, взять своё брати, узяти своє; (добиваться цели) добиватися, добитися, досягати, досягти свого.
брать, взять свои слова обратно (назад) брати, узяти свої слова назад.
брать, взять себя в руки брати, узяти себе в руки.
брать, взять слово с кого брати, узяти слово з кого.
брать, взять с потолка ирон. брати, узяти з голови (з повітря, зі стелі).
брать, взять сторону см. принимать, принять сторону.
браться, взяться за дело братися, узятися до роботи (за роботу).
браться, взяться за оружие братися, узятися (ставати, стати) до зброї, братися, узятися за зброю.
браться, взяться за работу братися, узятися до роботи (за роботу).
браться, взяться за ум братися, узятися за розум, приходити, прийти до розуму; док. опам’ятатися.
браться, взяться не за своё дело братися, узятися не за свою справу (не за своє діло).
брать, взять штурмом что брати, узяти (здобувати, здобути) штурмом що.
братья наши меньшие книжн. брати наші менші.
брачное свидетельство свідоцтво про одруження.
бредовая идея маячна ідея.
брезжит заря світає, розвидняється, займається зоря (на зорю); розм. благословляється (займається) на світ.
бреющий полёт поземний (бриючий) політ.
бриллиант (брильянт) чистой воды діамант (брильянт) чистої води, справжній (щирий) діамант (брильянт).
бритвенный прибор приладдя для гоління (для бриття).
брови вразлёт прост. розмашисті брови.
[и, даже] бровой (бровью) не шевельнуть (не повести) разг. [і] бровою не повести (не ворухнути, не поворухнути).
бродить в потёмках см. блуждать в потёмках.
бродячий сюжет лит. мандрівний сюжет.
брокерские операции брокерські операції.
бронзовый век археол. бронзовий вік.
бросает (кидает) в пот кого кидає (ударяє) в піт кого.
бросает то в жар, то в холод (то в озноб) кого кидає то в жар, то в холод; проймає то жар, то холод; то жаром, то холодом обдає (усипає) кого.
бросать, бросить (швырять, швырнуть) в глаза кому что разг. жбурляти, жбурнути (шпурляти, шпурнути) межи очі (просто в очі) кому що.
бросать, бросить (кидать, кинуть) взгляд (взор) на кого-что позирати і позиркувати і зиркати, зиркнути і зирнути [оком, очима], кидати, кинути (скидати, скинути) оком (очима, погляд, поглядом) на кого-що; розм. блимати і поблимувати, блимнути [очима, оком] на кого-що.
бросать, бросить (кидать, кинуть) в лицо кидати, кинути (розм. жбурляти, жбурнути) в обличчя (в лице).
бросать, бросить вызов кидати, кинути виклик.
бросать (швырять) деньги (деньгами), бросаться деньгами разг. кидати (сіяти) гроші (грішми, грошима), сипати (смітити, кидатися, розкидатися) грішми (грошима), кидати (сіяти) гроші [на вітер], тринькати (розтринькувати) гроші.
бросать (кидать, метать) жребий кидати (метати) жереб (жеребок).
бросать, бросить (кидать, кинуть, швырять, швырнуть, пускать, пустить) камень (камнем) в кого перен. разг. кидати, кинути камінь (каменем, каміння), недок. вергати каміння в кого.
бросать кровь см. пускать, пустить кровь.
бросать, бросить на произвол судьбы кидати, кинути напризволяще.
бросать, бросить перчатку (вызывать на борьбу) кидати, кинути рукавичку (рукавицю).
бросать, бросить свет см. проливать, пролить свет.
бросать, бросить (кидать, кинуть) слова на ветер разг. кидати, кинути (пускати, пустити) слова на вітер.
бросаться, броситься (кидаться, кинуться) в глаза перен. впадати, впасти в око (в очі, у вічі), недок. вбирати очі, очі на себе брати.
бросаться в крайности, кидаться (бросаться) из одной крайности в другую кидатися з однієї крайності в другу (до другої), кидатися з одного краю в другий (до другого).
бросаться, броситься (кидаться, кинуться) в сторону кидатися, кинутися (док. метнутися) вбік.
бросаться деньгами см. бросать деньги.
бросаться, броситься (кидаться, кинуться) со всех ног кидатися, кинутися щодуху (що є духу, скільки духу, чимдуж); розм. брати, узяти ноги на плечі.
бросать, бросить (кидать, кинуть, набрасывать, набросить) тень на кого-что перен. кидати, кинути (накидати, накинути, наводити, навести) тінь (підозру) на кого-що; розм. у неславу (у славу) вводити, ввести кого.
бросать, бросить (делать, сделать) упрёк кому кидати, кинути (робити, зробити, висловлювати, висловити) докір, робити, зробити закид, дорікати, дорікнути, докоряти, докорити кому.
бросить [беглый] взгляд кинути (скинути) оком (очима), кинути [побіжний] погляд.
броситься бежать см. пуститься бежать.
бросить якорь см. кинуть якорь.
броская красота разг. яскрава (помітна) краса (человека — обычно: врода, вродливість).
броским шагом идти разг. швидкою ходою (сягнистим кроком) іти.
бросовые земли непридатні (покинуті) землі; цілина.
бросовые цены втратні (викидні) ціни.
бросовый товар викидний товар.
бросовый экспорт демпінг.
брошенный без внимания занехаяний.
брошенный на произвол кинутий (покинутий) напризволяще.
брючные пуговицы ґудзики для штанів.
брючный костюм брючний костюм.
брюшная полость анат. черевна порожнина.
брюшной пресс анат. черевний прес.
брюшной тиф мед. черевний тиф.
бряцать (потрясать) оружием перен. брязкати (бряжчати) зброєю.
будет исполнено буде зроблено.
будить, разбудить зверя в ком разг. будити, розбудити звіра в кому.
будто аршин проглотил; будто бельмо в (на) глазу и т. п. см. как аршин проглотил; как бельмо в глазу и т. п.
будто бы см. как будто [бы].
будь добр (любезен), будьте добры (любезны) будь ласка, будьте ласкаві, коли (якщо) твоя (ваша) ласка.
будь здоров!1 (о чём-либо заслуживающем высокой оценки) прост. ого яке!
будь здоров2, будьте здоровы (приветствие при прощании) будь, бувай [здоров], бувайте [здорові]; (провожая) іди здоров, ідіть (ходіть) здорові, щасливо.
будь любезен см. будь добр.
будь милостив, будьте милостивы уст. будь ласка, будьте ласкаві.
будь он (ты) неладен разг. цур йому (тобі), хай йому (тобі) грець (цур), а щоб йому (тобі), та бодай йому (тобі).
будьте любезны см. будь добр.
будьте спокойны (покойны) (не беспокойтесь) разг. не турбуйтеся; (вне всякого сомнения) будьте певні, поза всяким сумнівом.
будь уверен, будьте уверены разг. будь певен, будьте певні, май (майте) певність.
будь что будет, была не была, что будет, то будет разг. що буде, те й буде; хай (нехай) буде, що буде; розм. або пан, або пропав.
буква в букву [повторять, запоминать] від слова до слова, буква в букву, літера в літеру, дослівно [повторювати, запам’ятовувати].
буква закона буква закону.
буквальный перевод буквальний переклад.
буквальный (прямой) смысл [сделать что] цілковита рація [зробити що].
буквенное обозначение літерне (буквове, буквене) позначення.
букой смотреть (посматривать) см. бирюком смотреть.
булочные изделия булочні вироби.
бумага всё терпит ирон. папір усе витримує (терпить, зносить).
бумажная волокита перен. паперова тяганина.
бумажная (чернильная) душа ирон. чорнильна душа.
бумажная ткань бавовняна тканина.
бумажная фабрика паперова фабрика.
буриданов осёл книжн. буриданів осел.
бурная жизнь бурхливе (буремне, буряне) життя.
бурная радость бурхлива (палка, шалена, несамовита) радість.
буровая скважина техн. свердловина.
буря в стакане воды разг. буря в склянці води.
буханка хлеба хлібина, буханець хліба.
бухгалтерская отчётность бухгалтерська звітність.
бухгалтерский учёт бухгалтерський облік.
бывалый человек бувала людина; бувалий, бувалець.
бывать часто у кого учащати до кого, бувати часто в кого.
бывают случаи бувають (трапляються) випадки.
бывшие люди колишні люди.
бывший в употреблении уживаний, який (що) був у вжитку (у користуванні).
была бы охота аби було бажання.
была бы честь предложена, было бы сказано разг. було б сказано.
была не была см. будь что будет.
было бы о чём жалеть см. есть о чём жалеть.
было бы сказано см. была бы честь предложена.
было, да сплыло, было, да быльём поросло разг. було, та загуло, було, та спливло (та сплило), що було, те за водою (за вітром) пішло.
было дело була справа, було діло.
[и] был таков разг. тільки його й бачили, шукай вітра в полі.
быльём поросло см. травой поросло.
быстрый ум (разум) швидкий (жвавий) розум.
бытовая живопись побутовий живопис.
бытовая травма побутова травма.
бытовое обслуживание населения побутове обслуговування населення.
бытовое явление побутове явище.
бытовые условия побутові умови.
бытовые услуги побутові послуги.
быть бельмом в глазу (на глазу) разг. бути сіллю в оці (як більмо на оці).
быть благоразумным мати розум.
быть в авангарде бути в авангарді, бути попереду (в перших лавах), вести перед.
быть в близких отношениях с кем бути в близьких стосунках з ким.
быть в восторге от кого-чего бути в захопленні (в захваті) від кого-чого, бути захопленим ким, чим.
быть в выигрыше виграти, бути у (при) виграші.
быть в доле с кем бути на паях з ким.
быть (оставаться) верным себе (своєму слову) бути (залишатися, лишатися) вірним собі (своєму слову).
быть (находиться, пребывать) в заблуждении бути в омані.
быть в затруднении бути в скрутному становищі (стані, в скруті, в утрудненні); (колебаться) вагатися, не знати, що робити.
быть в контрах с кем прост. бути в контрах з ким.
быть в ладах (в ладу) с кем бути в [добрій] злагоді (згоді), злагідно жити, ладнати, ладити з ким.
быть в наилучших отношениях бути в найкращих стосунках (взаєминах).
быть (находиться) в нерешительности вагатися, бути в нерішучості.
быть в обиде на кого ображатися на кого.
быть в обиходе бути у вжитку.
быть в обузу см. быть обузой.
быть в обычае бути узвичаєним.
быть (находиться) в опасности бути (перебувати) в небезпеці.
быть в основе см. лежать в основе.
быть в ответе за что відповідати за що.
быть в полной уверенности бути цілком певним.
быть в претензии на кого нарікати (ремствувати), бути в претензії на кого, мати претензію до кого.
быть в разгоне разг. бути в розгоні.
быть в [полной] растерянности а) (какой) прил. бути розгубленим; розм. бути ні в сих ні в тих; б) (как) нареч. розгублено; (растерявшись) розгубившись.
быть (находиться) в расходе а) (отсутствовать) бути відсутнім; б) (быть в пользовании) бути в ужитку.
быть (состоять) в родстве с кем бути родичем (ріднею) з ким, доводитися родичем (ріднею) кому.
быть (находиться) в руках у кого бути (перебувати) в руках у кого.
быть в сознании бути притомним.
быть в сохранности бути цілим; (сохраниться) [добре] зберегтися.
быть в ссоре с кем посваритися з ким.
быть в тени см. держаться в тени.
быть в тягость см. быть обузой.
быть (находиться) в убытке, терпеть убытки зазнавати збитків (втрат).
быть высокого мнения о ком-чём бути високої (доброї) думки про кого-що, високо ставити (підносити) кого, що.
быть господином своего слова (своєму слову) см. быть хозяином своего слова.
быть или не быть бути чи не бути, жити чи не жити.
быть (являться) исключением, составлять исключение бути винятком, становити (являти собою) виняток.
быть мёртвой буквой см. оставаться, остаться мёртвой буквой.
быть может см. может быть.
быть на верху блаженства розкошувати; розм. раювати.
быть на "вы" с кем бути на "ви" з ким.
быть (оказаться) на высоте [положения, требований] бути (виявитися) на висоті (на височині) [становища, вимог].
быть на голодном пайке бути на голодному пайку.
быть на иждивении чьём бути на утриманні чиїм.
быть на краю гроба (могилы) перен. разг. бути на краю гроба (могили), однією ногою в ямі (у труні) стояти; бути при смерті.
быть на плохом счету мати погану (лиху) репутацію (славу), бути на поганому рахунку.
быть на подозрении (на примете) см. быть под подозрением.
быть настороже см. быть начеку.
быть на стороне чьей бути на боці чийому, тримати (держати) сторону чию.
быть на уме бути на думці (в пам’яті, в голові).
быть начеку (настороже) бути напоготові (насторожі); (смотреть в оба) пильнувати.
быть на шее см. сидеть на шее.
быть не в духе бути не в дусі (не в настрої, не в гуморі, в поганому настрої).
быть не в своей тарелке разг. бути не в гуморі; розм. почуватися ні в сих ні в тих, бути не в своїй тарілці.
быть обузой (в обузу) для кого разг., быть в тягость кому бути тягарем для кого; розм. бути каменем на шиї чиїй.
быть осведомлённым бути поінформованим (обізнаним).
быть пешкой в руках чьих перен. бути за пішака (пішаком) у кого, бути за попихача в кого.
быть по вкусу кому бути до вподоби (до смаку, до любові), припасти до душі кому.
быть под запретом бути під забороною.
быть (находиться) под подозрением (на подозрении, на примете) бути під підозрінням (під підозрою).
быть (находиться) под стражей бути (перебувати) під вартою.
быть помехой бути (стояти) на перешкоді (на заваді), бути перешкодою, перешкоджати, заважати.
быть по сему хай буде так, нехай так, так має бути.
быть правым мати рацію, бути правим.
быть (оставаться, остаться) самим собой бути (залишатися, залишитися, лишатися, лишитися) самим собою.
быть свидетелем (в качестве свидетеля) бути за свідка (свідком).
быть согласным на что бути згідним, приставати на що.
быть (доводиться, приходиться) сродни кому разг. бути родичами з ким, бути (доводитися) родичем чиїм, кому, бути ріднею кому, з ким.
быть уверенным в чём бути впевненим у чому (певним чого, у чому).
быть хозяином (господином) своего слова (своему слову) бути господарем свого слова, дотримувати (додержувати) слова.
быть (служить) ширмой кому бути ширмою, правити за ширму кому.
быть этого не может бути цього не може.
бьёт последний час чей приходить (надходить, наближається) остання (смертна) година чия, кому, для кого (останній час чий, кому, для кого), приходить (надходить, наближається) кінець чий.
бюджетная дисциплина бюджетна дисципліна.
бюджетная отчётность бюджетна звітність.
бюджетная статья бюджетна стаття.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License