Х

халатное отношение к делу недбале ставлення до справи.
халиф на час см. калиф на час.
хаос в голове хаос у голові.
хаос в делах хаос у справах.
характер местности характер місцевості.
характерная черта характерна риса.
характером в отца удався в батька.
хватать, схватить за горло (за глотку) см. брать, взять за горло.
хватать, ухватить за сердце (за сердце, за душу, за душу) см. брать, взять за сердце.
хватать, схватить на лету (с лёту) см. ловить на лету.
хвататься, схватиться за голову (за голову, за волосы) братися, узятися (хапатися, ухопитися) за голову (за чуба).
хвататься, схватиться за соломинку перен. разг. хапатися, схопитися за соломину (за соломинку).
хватил столбняк кого разг. правцем поставило кого.
хватил удар кого разг. побив (ударив) грець кого.
хватит духу у кого разг. вистачить (стане) духу в кого.
хватит на жизнь вистачить (стане) на життя.
хватит ума у кого разг. розуму не забракне в кого.
хватить греха на душу разг. узяти гріха на душу.
хватить (хлебнуть) много горя (лиха) разг. набратися (зазнати, скуштувати) багато горя (біди, лиха); розм. спізнати (знати), почім ківш лиха.
хватить через край см. перебирать, перебрать через край.
хвойный лес хвойний (шпильковий) ліс; хвойник.
химическая чистка хімічна чистка; хімчистка.
химический состав физ. хімічний склад.
химическое разложение хімічний розклад.
химическое средство хімічний засіб.
хитёр (умён) как бес разг. хитрий (розумний) як біс, з біса (не з біса) хитрий (розумний).
хитрый как лиса разг. хитрий як лисиця.
хищение имущества розкрадання майна.
хищение оружия розкрадання зброї.
хищная птица хижий птах.
хищническая вырубка леса хижацьке вирубування лісу.
хищнический лов рыбы хижацьке виловлювання риби.
хлеба и зрелищ! хліба й видовищ!
хлеба не просит что разг. хліба не просить що.
хлеб да (и) соль разг. хліб і (та) сіль, хліб-сіль.
хлеб насущный хліб насущний.
хлебнуть много горя (лиха) см. хватить много горя.
хлебобулочные изделия хлібобулочні вироби.
хлебом не корми кого разг. хлібом не годуй кого, хліба не давай кому.
хлеб отбивать, отбить (отнимать, отнять) у кого перен. разг. хліб відбивати, відбити (відбирати, відібрати) в кого.
хлёсткие слова гострі (дошкульні) слова.
хлёсткий ветер дошкульний вітер.
хлёсткий дождь шпаркий дощ.
хлопать, захлопать в ладоши плескати, заплескати в долоні.
хлопать глазами разг. кліпати (блимати, лупати) очима.
хлопать ушами разг. а) (слушая что-либо, не воспринимать) хляпати (ляпати) вухами, розпустити (розвісити) вуха; б) (ничего не делать) байдики бити; (ротозейничать) розм. ґави (ґав) ловити.
хлопковые ткани бавовняні тканини.
хлопотать около кого-чего упадати, поратися коло кого-чого.
хлопотать о пособии клопотатися про допомогу.
хлопотать по хозяйству поратися.
хлопотливое дело важка справа.
хлопот не оберёшься клопоту (турбот) не збудешся.
хлопотное занятие копітке (клопітке, клопітне, запаморочливе) заняття.
хлынуть как из ведра см. лить как из ведра.
ходатайство о помиловании клопотання про помилування.
ходатайство о принятии в гражданство клопотання про прийняття в громадянство.
ходатайство отклонено клопотання відхилено.
ходатайство удовлетворено клопотання задоволено.
ход дела хід (перебіг) справи.
ходит как потерянный, ходит сам не свой разг. ходить розгублений (пригнічений); розм. ходить сам не свій.
ходить в героях ирон. ходити в героях.
ходить взад и вперёд ходити сюди й туди.
ходить (выступать) гоголем (козырем) разг. ходити гоголем (півнем).
ходить (идти, следовать) как тень за кем ходити (іти) як тінь (тінню) за ким.
ходить на задних лапках см. стоять на задних лапках.
ходить на поводу чьём, у кого разг. ходити на повідку (на поводі) чиїм, у кого.
ходить по грибы ходити по гриби (за грибами).
ходить по делу ходити в справах.
ходить по миру см. идти по миру.
ходить [как] по ниточке перен. разг. ходити [як] по шнуру (по шнурочку, по ниточці).
ходить с сумой (с шапкой) см. идти по миру.
ходить фертом см. стоять фертом.
ходкий товар см. ходовой товар.
ход конём спорт. перен. хід конем.
ходовое выражение ходовий вислів (вираз).
ходовой (ходкий) товар ходовий товар.
ход поршня техн. хід поршня.
ход событий хід (перебіг) подій.
ход со двора хід (вхід) з двору.
ход сообщения воен. хід сполучення.
ходу не давать кому ходу не давати кому.
ходуном ходить, заходить разг. ходором (ходуном) ходити, заходити.
ходят слухи ходить (іде) чутка, ходять (ідуть) чутки.
ходячая газета см. живая газета.
ходячая энциклопедия см. живая энциклопедия.
ходячее выражение ходячий (звичайний) вислів (вираз).
ходячие мощи см. живые мощи.
ходячий (живой) справочник шутл. ходячий (живий) довідник.
хождение по мукам ходіння по муках.
хожено и перехожено разг. ходжено й переходжено, ходжено-переходжено.
хозяин положения господар становища.
хозяин (господин) своего слова (своему слову) господар свого слова (своєму слову).
хозяйничать в чужом доме разг. порядкувати (розпоряджатися, господарювати) в чужому домі (в чужій хаті).
хозяйский глаз хазяйське око.
хозяйственная жизнь страны господарське життя країни.
хозяйственное объединение господарське об’єднання.
хозяйственные организации господарські (господарчі) організації.
хозяйственные товары господарчі товари.
хозяйственный договор господарський договір.
хозяйственный инвентарь с.-х. господарський реманент.
хозяйственный механизм господарський механізм.
хозяйственный расчёт господарський розрахунок; госпрозрахунок.
хоккей с мячом спорт. хокей з м’ячем.
холдинговая компания холдингова компанія.
холерический темперамент холеричний темперамент.
холодать и голодать терпіти від холоду й голоду, зазнавати холоду й голоду.
холодильная установка холодильна установка.
холодная война холодна війна.
холодная обработка металла холодна обробка (холодне оброблення) металу.
холодное копчение холодне копчення.
холодное оружие холодна зброя.
холодной водой окатить (обдать, облить) кого перен. разг. холодною водою облити, накрити мокрим рядном кого.
холодные страны холодні країни.
холодный приём холодний прийом.
холодным потом покрываться, покрыться холодним (зимним) потом покриватися, покритися.
холод пробирает [до костей] холод проймає (пробирає, діймає) [до кісток].
холостой выстрел холостий постріл.
хоровой номер хоровий номер.
хоронить, схоронить концы [в воду] см. концы в воду.
хороша собой (о женщине) гарна на вроду; вродлива.
хорош (каков) гусь!, ну и гусь! разг. ну й зух!, що за зух!
хорошего (хорошенького) понемножку разг. доброго потрошку.
хорошее зрение гарний (добрий) зір.
хорошее настроение гарний (добрий) настрій.
хорошеє отношение к кому-чему добре ставлення до кого-чого.
хорошенькая история ирон. гарненька історія.
хорошенькое (хорошеє) дело! разг. гарненька (гарна) справа!
хорошие манеры гарні манери.
хороший на вкус добрий на смак.
хороший почерк гарний почерк.
хороший работник гарний (добрий) працівник.
хороший совет добра порада.
хороший специалист гарний (добрий) фахівець (спеціаліст).
хороший тон гарний (добрий) тон.
хорошо бы см. не худо [было] бы.
хорошо же разг. гаразд же, добре ж.
хорошо разбираться в нём добре розбиратися в чому (розумітися на чому).
хорошо себя чувствовать добре почуватися (себе почувати).
хортая собака хірт, хорт.
хоть брось разг. хоч кинь, хоч покинь.
хоть бы в одном глазу (глазе) см. ни в одном глазу.
хоть бы (хотя бы) и так хоча б і так, хоч би й так.
хоть бы одним глазком (глазом) [взглянуть, посмотреть] см. одним глазком [взглянуть, посмотреть].
хоть бы что кому разг. хоч би що кому.
хоть в воду хоч з мосту (з гори) та в воду, хоч у воду, хоч топися.
хоть в гроб ложись разг. хоч живим (живцем) у домовину (у яму) лягай, хоч умирай.
хоть веревки вей из кого перен. разг. хоч мотузки сукай (сучи), хоч мички мич з кого.
хоть волком вой разг. хоч вовком вий.
хоть волк траву ешь см. хоть трава не расти.
хоть в петлю лезь разг. хоч вішайся, хоч повісся, хоч з мосту та в воду, хоч у петлю (у зашморг) лізь.
хоть выжми (о промокшей одежде) разг. хоч викрути, хоч вижми.
хоть глаз (глаза) выколи (ничего не видно) разг. хоч око виколи (вибий), хоч очі повиколюй.
хоть головой об стену (об стенку) бейся разг. хоч головою в стіну (в мур) бийся.
хоть живьём в могилу ложись разг. хоч живий (живцем) у яму лізь (лягай).
хоть зарежь (зарежьте) разг. хоч заріж, хоч заріжте.
хоть из (из-под) земли достань [да подай] разг. хоч із [із-під] землі дістань [, а (та) дай], хоч з коліна вилупи [, та дай].
хоть какой-нибудь хоч який-небудь, хоч будь-який, хоч якийсь.
хоть караул кричи разг. хоч ґвалт (караул) кричи, хоч в око (в очі) стрель.
хоть кол на голове теши кому разг. хоч кіл (кілок, кілка) на голові теши кому, хоч вогню прикладай до кого.
хоть кровь из носу см. кровь из носу.
хоть кто хоч хто.
хоть куда разг. хоч куди.
хоть лопни см. хоть тресни.
хоть на люди не показывайся хоч на люди не з’являйся (не потикайся).
хоть отбавляй разг. хоч відбавляй; (слишком много) розм. аж надто [багато].
хоть плачь разг. хоч [сядь та й] плач.
хоть пруд пруди кого, чего разг. хоч греблю гати кого, чого.
хоть разорвись разг. хоч розірвися, хоч роздерися.
хоть редко, да метко разг. хоч раз, та гаразд.
хоть святых выноси (вон неси) разг. хоч з хати тікай, хоч стій, хоч падай, хоч святих винось.
хоть топор вешай разг. хоч сокиру вішай.
хоть трава не расти, хоть волк траву ешь разг. хоч трава не рости, хоч вовк траву їж; хай буде, що буде; байдуже.
хоть тресни, хоть лопни прост. хоч трісни, хоч лусни, хоч лопни.
хоть убей (убейте) разг. хоч убий (убийте).
хоть умри (умирай) разг. хоч умри (помри, помирай).
хоть шаром покати разг. як виметено, нічогісінько немає (нема), порожнісінько, хоч покотися.
хочешь не хочешь разг. хоч-не-хоч, хочеш не хочеш, чи хочеш, чи не хочеш.
храм Фемиды высок. храм Феміди.
хранение груза зберігання вантажу.
хранение оружия зберігання зброї.
хранитель архива охоронець архіву.
хранить, сохранить в памяти (в душе) книжн. зберігати і берегти, зберегти в пам’яті (в душі).
хранить в секрете см. держать в тайне.
хранить в сухом месте зберігати в сухому місці.
хранить в тайне см. держать в тайне.
хранить в тепле зберігати в теплі.
хранить гордый вид зберігати гордовитий вигляд.
хранить деньги в банке зберігати (тримати) гроші в банку.
хранить (держать) деньги в кубышке (в чулке) берегти (тримати, ховати) гроші в панчосі.
хранить как зеницу ока см. беречь как зеницу ока.
хранить (сохранять) молчание [уперто] мовчати; розм. справляти мовчанку.
хранить предания зберігати перекази (легенди).
хранить пуще ока (глаза) своего см. беречь как зеницу ока.
хранить спокойствие зберігати спокій.
хранить, сохранить тайну зберігати, зберегти таємницю.
хребтом наживать (добывать) разг. горбом (хребтом) наживати (здобувати).
хрестоматийная истина хрестоматійна істина.
Христос с тобой (с вами)! см. Бог с тобой!
хромать на обе ноги перен. разг. кульгати (шкутильгати, шкандибати) на обидві ноги (обома ногами).
хроникальные заметки хронікальні нотатки (замітки).
хронический больной хронічний хворий.
хроническое недосыпание хронічне недосипання (недосипляння).
хронологическая канва хронологічна канва.
хронология событий хронологія подій.
хрупкое здоровье тендітне (слабке, слабе) здоров’я.
хрупкое стекло крихке скло.
хрящевая ткань анат. хрящова тканина.
худая молва (слава) см. плохая молва.
художественная часть художня частина.
художественный приём лит. художній засіб.
художественный промысел художній промисел.
художник своего дела майстер своєї справи.
худой как щепка (скелет, спичка, доска) разг. худий (сухий, тонкий) як (мов, немов, наче, неначе) тріска (скіпа, скіпка, дошка).
худые ботинки разг. поганенькі черевики; (порванные) порвані черевики.
худые времена разг. погані (важкі) часи.
худые руки худі руки.
хуже всего вводн. сл. найгірше, якнайгірше, щонайгірше.
хуже не выдумать гірше не вигадати (не видумати).
хуже некуда гірше не може бути, гірше не можна; розм. далі нікуди.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License