Основна використана література

Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів. — К., 1988.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 23-е, испр. — М.: Рус. яз., 1991.
Російсько-український словник: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1968.
Російсько-український словник ділової мови / Улож. В. Підмогильний, Є. Плужник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К., 1992.
Російсько-український словник наукової термінології. Т. 1-3. — К.: Наук. думка, 1994—1998.
Словарь русского языка: В 4 т. — М., 1957—1961.
Словарь української мови Б. Грінченка: У 4 т. — К.: Довіра, 1997.
Словник синонімів української мови: У 2 т. — К.: Наук. думка, 2000.
Словник української мови: У 11 т. — К.: Наук. думка, 1970—1980.
Сучасна українська літературна мова. Морфологія, 1969; Синтаксис, 1972; Стилістика, 1973; Лексика і фразеологія, 1973. — К.: Наук. думка.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. Сфера ділового мовлення. — К.: Рідна мова, 1996.
Український правопис, вид. 4-е, випр. і доп. — К.: Наук. думка, 2000.
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Укл. І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. — К.: Рад. школа, 1978.
Українсько-російський словник: У 6 т. — К.: Вид-во АН УРСР, 1953-1963.
Українсько-російський словник. — К.: Наук. думка, 1999.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 1-2. — К.: Наук. думка, 1993.
Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології. — К., 1952.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License