Р

работа горит в руках у кого разг. робота (праця) горить у руках (під руками) в кого.
работа двигателя техн. робота двигуна.
работа кипит разг. робота (праця) кипить.
работа мысли робота думки.
работа на дому робота вдома (дома).
работа по специальности робота (праця) за фахом (за спеціальністю).
работа спорится разг. робота горить у руках (під руками), робота йде на лад.
работать без отказа (безотказно) см. действовать без отказа.
работать без разгиба см. работать не разгибая спины.
работать как должно працювати як слід (як належить, як годиться).
работать над собой працювати над собою.
работать (трудиться) не разгибая спины (без разгиба) працювати не розгинаючи спини (не розгинаючись).
работать по найму працювати за наймом.
работать по совместительству працювати за сумісництвом.
работать [с] развальцем ([с] развальцей) разг. працювати спроквола; (равнодушно) розм. працювати з холодком.
работать сверхурочно працювати понаднормово.
работать с воодушевлением (разг. с огоньком) працювати із запалом (з натхненням, з піднесенням; розм. з вогником).
работать сдельно працювати відрядно.
рабочая встреча робоча зустріч.
рабочая гипотеза робоча гіпотеза.
рабочая лошадка разг. роботяща (працьовита) конячка.
рабочая неделя робочий тиждень.
рабочее время робочий час.
рабочий класс робітничий клас.
рабочий скот робоча худоба.
рабочий ход поршня техн. робочий хід поршня.
рабочий язык робоча мова.
раб [своих] привычек раб [своїх] звичок.
равенство граждан рівність громадян.
равенство сил рівність сил.
равнобедренный треугольник мат. рівнобедрений трикутник.
равнобочная трапеция мат. рівнобічна трапеція.
равновеликие фигуры (тела) мат. рівновеликі фігури (тіла).
равнодействующая сила физ. рівнодіюча (рівнодійна) сила.
равнодушный вид байдужий вигляд.
равнозначные величины рівнозначні величини.
равнозначные выражения рівнозначні (однакові) вислови (вирази).
равно как [и]… книжн. [а] так само [і]…, так само, як і…, [а] також [і]…, також як і…, так, як і…
равноправный член семьи рівноправний член родини (сім’ї).
равносильные уравнения мат. рівнозначні рівняння.
равносторонний треугольник мат. рівнобічний трикутник.
равноценные товары рівноцінні товари.
равные выборы рівні вибори.
равный по величине однаковий (рівний) [за] розміром (по объёму: [за] обсягом).
равный среди равных рівний серед рівних.
равным образом так само, а також.
рад вас видеть радий вас бачити; радий, що вас бачу.
рад душой щиро (від душі) радий.
радиальная симметрия радіальна симетрія.
ради Бога разг. заради (ради) Бога.
радикальное средство радикальний засіб.
радикальные изменения докорінні (радикальні) зміни.
радикальные меры радикальні заходи.
ради красного словца см. для красного словца.
ради курьёза см. для курьёза. ради меня заради мене.
радиоактивная заражённость радіоактивна зараженість.
радиоактивное излучение физ. радіоактивне випромінювання (випромінення).
радиоактивные вещества радіоактивні речовини.
радиоактивные отходы радіоактивні відходи.
ради общего дела заради (задля) спільної справи.
ради прекрасных глаз кого, чьих, за прекрасные глаза кого сделать что заради (задля) чудових (прегарних, прекрасних) очей зробити що.
ради приличия см. для приличия.
ради развлечения для (заради) розваги.
ради смеха см. шутки ради.
ради спортивного интереса см. из спортивного интереса.
ради того чтобы для того щоб.
ради шутки см. шутки ради.
рад не рад разг. радий [чи] не радий; розм. рад не рад.
радовать взор (взгляд, глаз) радувати око (погляд).
радость жизни радість (утіха, радощі, відрада) життя.
рад сквозь землю провалиться см. готов сквозь землю провалиться.
рад стараться! разг. радий (рад) старатися!
радужная оболочка анат. райдужна оболонка.
радужное настроение радісний настрій.
радужные мечты (надежды) райдужні (рожеві) мри (надії).
ражий голос прост. дужий голос.
ражий детина прост. кремезний чолов’яга.
разбивать, разбить вдребезги розбивати, розбити вщент (дощенту, на скалки; розм. на дрізки, у дрізки, на друзки, у друзки, на гамуз).
разбивать, разбить в пух и прах разг. розбивати, розбити в пух і прах (до решти, до пня, до останку, дощенту, геть-чисто).
разбивать, разбить жизнь розбивати, розбити життя.
разбивать, разбить лагерь (размещать) розбивати, розбити табір.
разбивать, разбить (ломать, сломать) лёд розбивати, розбити (ламати, зламати) кригу (лід).
разбивать, разбить (сов. разгромить) [врага] наголову розбивати, розбити [ворога] вщент (дощенту, впень), док. розтрощити ворога.
разбивать, разбить сад розплановувати, розпланувати (розбивати, розбити, садити, посадити) сад (садок).
разбивать, разбить сердце разг. розбивати, розбити серце.
разбирать, разобрать по косточкам кого, что перен. разг. розбирати, розібрати (перебирати, перебрати) по кісточках кого, що; (сплетничать о ком — ещё) недок. розм. переминати (перетирати) на зубах кого, що.
разбирать, разобрать предложение грам. розбирати, розібрати речення.
разбираться, разобраться в вопросе (с вопросом) розбиратися, розібратися в питанні.
разбираться, разобраться в деле з’ясовувати, з’ясувати справу.
разбитной малый разг. спритний (меткий, моторний) хлопець.
разбить (разорвать) оковы (цепи) розбити (розірвати, порвати) кайдани.
разбиться (расшибиться) в лепёшку перен. разг. з шкури вилізти.
разбойное нападение розбійний напад.
разборчивый вкус розбірливий (вимогливий) смак.
разборчивый почерк розбірливий почерк.
развевать, развеять в прах см. повергать, повергнуть в прах.
развевать и развеивать, развеять (разгонять, разогнать) сомнения розвівати, розвіяти сумніви.
развевать и развеивать, развеять (рассеивать, рассеять, размыкивать, размыкать) тоску (горе) перен. розвівати, розвіяти (розмаювати, розмаяти, розганяти, розігнати) тугу (горе).
разведка месторождений полезных ископаемых розвідування (розвідка) родовищ корисних копалин.
разведочное бурение розвідувальне свердлування.
разведочные [горные] выработки розвідувальні [гірські] виробки.
разве (как [это]) можно разг. де там, де ви бачили, що ви кажете, як (хіба) можна.
разве не так? хіба (чи) не так?
разверзлись хляби небесные шутл. розкрилися безодні небесні.
развертывать, развернуть автомобиль розвертати, розвернути автомобіль.
развёртывать, развернуть книгу розгортати, розгорнути (розкривати, розкрити) книжку.
развёртывать, развернуть строительство см. разворачивать, развернуть строительство.
развесистая клюква (о чём-либо неправдоподобном) ирон. на вербі груші.
разве только, разве что разг. хіба тільки, хіба що.
развешивать, развесить и поразвесить уши перен. разг. розвішувати, розвісити (розпускати, розпустити, розставляти, розставити) вуха.
разве это впервые? хіба (чи це) вперше?
разве я знаю? хіба я (чи ж я) знаю?
разве я не говорил? хіба я (чи ж я) не казав?
развеяться (рассеяться) как дым розвіятися як дим.
развивать, развить верёвку розсукувати, розсукати мотузок (мотузку).
развивать, развить идею розвивати, розвинути ідею.
развивать, развить наступление розвивати, розвинути (розгортати, розгорнути) наступ.
развивать, развить промышленность розвивати, розвинути промисловість.
развивать, развить свиток розмотувати, розмотати (розкручувати, розкрутити, розгортати, розгорнути) сувій.
развивать, развить скорость розвивати, розвинути швидкість.
развлекательное чтение розважальне читання.
раз в неделю раз на тиждень.
разводить антимонии (антимонию) разг. теревені правити (розводити, точити), баляси (ляси) точити, баляндраси правити (торочити), переливати з пустого в порожнє.
разводить канитель см. тянуть канитель.
разводить, развести костёр розкладати, розкласти (розпалювати, розпалити, розводити, розвести) багаття (вогнище).
разводить, развести нюни см. распускать, распустить нюни.
разводить разводы (узоры) перен. прост. розпатякувати.
разводить, развести руки (руками) розводити, розвести руки (руками).
разводить, развести сырость перен. разг. розпускати, розпустити рюми (рюмси, нюні), рюмати, розрюматися, рюмсати, розрюмсатися.
разводиться, развестись с кем розлучатися, розлучитися з ким.
разводить тары-бары (турусы [на колёсах]) прост. теревені правити (розводити, точити), баляси (ляси) точити, баляндраси правити (торочити).
разводить, развести философию ирон. розводити, розвести філософію.
развод мостов розведення мостів.
разводное дело юр. розлучна справа, справа про розлучення.
разводной ключ розвідний ключ.
разводной мост розвідний міст.
разворачивать, разворотить мостовую розламувати, розламати (розвертати, розвернути) бруківку.
разворачивать и развёртывать, развернуть строительство розгортати, розгорнути будівництво.
развязался язык у кого разг. розв’язався язик у кого.
развязка романа лит. розв’язка роману.
развязывать, развязать руки кому розв’язувати, розв’язати руки кому.
развязывать, развязать узел розв’язувати, розв’язати вузол.
развязывать, развязать язык (языки) разг. розв’язувати, розв’язати язика (язик, язики).
разговор в пользу бедных ирон. пусті слова (пуста балаканина) на користь (на пожиток) бідним.
разговор (речь, дело) идёт о том, чтобы… ідеться (йдеться) про те, щоб…, мова (розмова) йде про те, щоб…
разговор (речь) касается кого, чего ідеться, йдеться, мова (розмова) йде про кого-що.
разговорная речь лингв. розмовне мовлення, розмовна мова.
разговор не клеится разг. розмова не клеїться (не в’яжеться).
разговорный стиль лингв. розмовний стиль.
разговор принял нежелательный оборот розмова стала небажаною.
разговор продолжается розмова триває.
разговор происходил с глазу на глаз розмова відбувалася віч-на-віч.
разговоры разговаривать разг. розводити балачки.
разгонять, разогнать кровь розганяти, розігнати кров.
разгонять, разогнать сомнения см. развевать, развеять сомнения.
разгонять, разогнать тоску (печаль) разг. розвіювати, розвіяти (розганяти, розігнати) тугу.
разграничивать, разграничить обязанности розмежовувати, розмежувати обов’язки.
разгромить [врага] наголову см. разбивать, разбить [врага] наголову.
разгрузочные работы розвантажувальні роботи.
раз-два (раз-другой, один-два, один-другой [да] и обчёлся ([да] и готово) раз, два й (та й) кінець (та й край, та й годі, та й усе, та й усі).
раздвижной стол розсувний стіл.
разделение труда поділ праці.
разделительная черта роздільна риса.
разделительный знак грам. розділовий знак.
разделительный союз грам. розділовий сполучник.
разделывать, разделать грядки обробляти, обробити грядки.
разделывать, разделать (отделывать, отделать) под орех кого перен. разг. давати, дати (завдавати, завдати) чосу кому, док. розчистити під горіх кого.
раздельная линия розмежувальна лінія.
раздельная уборка хлебов роздільне збирання хлібів.
раздельное написание слов окреме (нарізне) написання слів.
раздельное питание нарізне (окреме) харчування.
раздельное проживание нарізне (окреме) проживання.
раздельное произношение роздільна вимова.
раздельный акт юр. роздільний (дільчий) акт.
раздельный счёт фин. окремий рахунок.
разделяй и властвуй поділяй (діли) і пануй (і владарюй).
разделять, разделить имущество см. делить, поделить имущество.
разделять мнение поділяти думку.
разделять, разделить на равные доли розділяти і ділити, розділити на рівні частини.
разделять, разделить участь чью поділяти, поділити (розділяти, розділити) участь чию.
раздирать сердце (душу) перен. краяти (розкраювати, роздирати, шматувати) серце (душу).
раз-другой [да] и обчёлся ([да] и готово) см. раз-два [да] и обчёлся.
раздувать, раздуть дело разг. роздувати, роздути (роздмухувати, роздмухати) справу.
раздувать, раздуть кадило перен. разг. роздмухувати, роздмухати (роздувати, роздути) кадило.
разевать, разинуть (раскрывать, раскрыть, открывать, открыть) рот роззявляти, роззявити рота (рот).
разжёвывать, разжевать и (да) в рот класть, положить розжовувати, розжувати і в рот класти, покласти.
разжигать, разжечь страсти розпалювати, розпалити пристрасті.
разжимать, разжать губы розтулювати, розтулити губи.
разжимать, разжать зубы розціплювати, розціпити зуби.
раз за разом раз у раз, раз по раз.
раззванивать во все колокола см. звонить во все колокола.
разиня рот роззявивши рота (рот).
раз как-то якось.
разлагающее влияние розкладницький вплив.
разливанное море перен. разг. розливне море; (пьянство) пиятика.
разливаться соловьем см. петь соловьем.
различие в характерах відмінність у характерах.
различительные признаки розпізнавальні (розрізняльні) ознаки.
различные мнения різні (відмінні) думки.
размашистый человек разг. людина з широкою натурою.
размашистый шаг розмашистий (розгонистий, сягнистий) крок, розмашиста (розгониста) хода.
размежёвывать, размежевать обязанности розмежовувати, розмежувати обов’язки.
размениваться, разменяться на мелочи (на мелкую монету, на пустяки) разг. розмінюватися, розмінятися на дрібниці.
разменная касса розмінна каса.
разменная монета розмінна монета.
разменный автомат розмінний автомат.
размеренная жизнь розмірене життя.
размеренные шаги розмірені (мірні) кроки.
размер обуви (одежды) розмір взуття (одягу).
размещать, разместить заказы розміщати і розміщувати, розмістити замовлення.
разминать, разомять ноги розминати, розім’яти (проминати, пром’яти, розходжувати, розходити) ноги.
размножать кроликов розплоджувати (розводити) кроликів (кролів).
размораживать, разморозить кредиты розморожувати, розморозити кредити.
размыкивать, размыкать тоску (горе) см. развевать, развеять тоску.
раз [и] навсегда раз [і] назавжди.
раз на раз не приходится раз на раз не випадає (не виходить, не припадає).
разнимать, разнять драчунов разг. розбороняти, розборонити забіяк.
разногласия в показаниях суперечність у свідченнях (у показаннях, подсудимого: у зізнаннях).
разного возраста різного віку.
разного (всякого) рода різного (усякого) роду.
разносная книга розносна книга.
разносная торговля розносна торгівля.
разные взгляды різні (відмінні) погляди.
разные разности разг. усяка всячина.
разоблачать, разоблачить обман викривати, викрити (розкривати, розкрити, виявляти, виявити) обман.
разовое пользование разове користування.
разовые зачисления разові зарахування.
разовый пропуск разова перепустка.
разодетый в пух и прах разг. виряджений (вичепурений) як на весілля; (о женщине) розм. виряджена (вичепурена, убрана) як пава (як писанка).
разорвать оковы (цепи) см. разбить оковы.
раз от разу раз у раз, раз по раз.
разрабатывать, разработать проект опрацьовувати, опрацювати (розробляти, розробити) проект.
разработка недр горн. розробка надр.
разразилась беда над кем спіткало лихо, спіткала біда кого, упало лихо (горе) на кого (на голову чию).
разразилась буря знялася (зчинилася) буря.
разразилась война спалахнула (вибухнула) війна.
разразиться гневом вибухнути гнівом, скипіти гнівом (від гніву).
разрез глаз розріз очей.
разрешать, разрешить вопрос розв’язувати, розв’язати питання.
разрешать, разрешить въезд дозволяти, дозволити в’їзд.
разрешать, разрешить конфликт розв’язувати, розв’язати конфлікт.
разрешать, разрешить проблему розв’язувати, розв’язати (вирішувати, вирішити) проблему.
разрешать, разрешить разногласия розв’язувати, розв’язати розбіжності (незгоди).
разрешающая способность розрізняльна (розрізнювальна, роздільна) здатність.
разрешение задачи мат. и пр. розв’язання задачі.
разрешение на выезд дозвіл на виїзд.
разрешите быть свободным дозвольте бути вільним.
разрешительный документ дозвільний документ.
разрешиться от бремени уст. розродитися; розм. обродитися, розсипатися.
разрубать, разрубить (рассекать, рассечь) гордиев узел розрубувати, розрубати (розсікати, розсікти) гордіїв вузол.
разрывать на части (на куски) см. рвать на части.
разрываться, разорваться на части розриватися, розірватися на шматки.
разрыв дипломатических отношений розрив (розірвання) дипломатичних відносин.
разрядка аккумулятора эл. розрядження (розрядка) акумулятора.
разрядка напряжённости розрядка (розрядження) напруженості.
разряжать, разрядить атмосферу перен. розряджати, розрядити атмосферу.
раз такое дело разг. коли (якщо, раз) так.
разуверяться, разувериться в своих силах зневірятися, зневіритися у своїх силах.
разудалая головушка разг. буйна голівонька, хвацька душа.
разудалый молодец разг. славний козак, моторний хлопець (парубок).
разуй глаза! прост. прокинься!; невже не бачиш?
раз утром якось (одного разу) уранці.
разухабистые манеры прост. занадто розв’язні манери.
раз это так, то… якщо (коли) це так, то…
разыгралась драма сталася драма.
разыгрывать комедию см. играть комедию.
разыгрывать, разыграть невинного ягнёнка удавати, удати [з себе] невинне ягня, прикидатися, прикинутися невинним ягням.
разыгрывать, разыграть роль кого, какую розігрувати, розіграти роль кого, яку.
разыгрывать, разыграть спектакль розігрувати, розіграти спектакль.
разыгрывать, разыграть шута [горохового] разг. удавати, удати [з себе] блазня.
разящий меч убійчий меч.
рай земной земний рай, рай на землі.
райское блаженство перен. райська розкіш; раювання.
раковина моллюска черепашка (скойка, мушля) молюска.
рамочная антенна радио рамкова антена.
ранней весной напровесні, ранньою весною.
ранним утром, рано поутру; разг. с утра пораньше рано-вранці, раннього ранку, уранці-рано; розм. рано-пораненьку.
ранняя весна рання весна; провесна.
ранняя птичка (пташка) рання пташка.
ранняя смерть рання (передчасна) смерть.
рано или поздно разг. рано чи пізно.
рано ли, поздно ли разг. [як] не тепер, то (так) в четвер.
рано поутру см. ранним утром.
раньше времени завчасно, завчасу; (преждевременно) передчасно.
раньше всего насамперед, передусім, найперше, щонайперше.
раньше чем… разг. перше (перш) ніж…
расквасить нос прост. роз’юшити (розквасити) носа (ніс), пустити (спустити) кров (мазку, юшку) з носа.
раскидывать, раскинуть мозгами (умом) см. шевелить, пошевелить мозгами.
раскраивать, раскроить голову разг. розкраювати, розкраяти (розпанахувати, розпанахати; сов. провалить: провалити, розчерепити) голову.
раскрывать, раскрыть глаза см. открывать, открыть глаза.
раскрывать, раскрыть душу кому, перед кем, перен. розкривати, розкрити душу кому, перед ким, розгортати, розгорнути душу перед ким.
раскрывать, раскрыть игру чью розкривати, розкрити (викривати, викрити) гру чию.
раскрывать, раскрыть (открывать, открыть) [свои] карты розкривати, розкрити (відкривати, відкрити, викладати, викласти) [свої] карти.
раскрывать, раскрыть объятия розкривати, розкрити (відкривати, відкрити) обійми.
раскрывать, раскрыть рот см. разевать, разинуть рот.
раскрывать, раскрыть тайну відкривати, відкрити (розкривати, розкрити) таємницю.
расписание движения поездов розклад руху поїздів (потягів).
расписание дежурств розклад чергувань.
расписывать розовыми красками см. рисовать розовыми красками.
расписываться, расписаться в получении чего розписуватися, розписатися про отримання (про одержання) чого.
расплачиваться, расплатиться по счетам сплачувати, сплатити (оплачувати, оплатити) рахунки.
располагайте мною розраховуйте на мене, розпоряджайтеся мною.
располагать [свободным] временем мати [вільний] час.
располагать, расположить к себе (в свою пользу) прихиляти, прихилити (привертати, привернути) до себе.
располагать, расположить по алфавиту розташовувати, розташувати за абеткою (за алфавітом), абеткувати, заабеткувати.
располагать сведениями мати відомості.
располагаться, расположиться лагерем см. становиться, стать лагерем.
располагающий вид привабливий (приємний) вигляд.
расположение (состояние) духа разг. настрій, душевний стан.
расположение к музыке нахил (схильність) до музики.
расположение комнат розташування кімнат.
расположение слов в предложении розміщення слів у реченні.
распорядитель кредитов розпорядник кредитів.
распорядитель счёта розпорядник рахунку.
распорядительный комитет розпорядчий комітет.
расправа короткая (коротка) розправа коротка (швидка).
расправлять, расправить крылья розгортати, розгорнути (розправляти, розправити, розпростовувати, розпростати) крила.
расправлять, расправить морщинки на лбу розгладжувати, розгладити зморшки на чолі (на лобі).
расправлять, расправить ноги розпростувати, розпростати (випростувати, випростати) ноги.
расправлять, расправить (распрямлять, распрямить) плечи розправляти, розправити (розпростувати, розпростати, розводити, розвести) плечі.
распределение обязанностей розподіл обов’язків.
распределительная подстанция эл. розподільна підстанція.
распределительный щит эл. розподільний щит.
[и] распрекрасное дело разг. [і] чудово, [і] чудесно.
распростирать, распростереть руки простягати, простягти і простягнути (простирати, простерти) руки.
распространение газет розповсюдження газет.
распространение пожара поширення пожежі.
распространение слухов поширення (розповсюдження) чуток.
распространение ядерного оружия поширення ядерної зброї.
распространять, распространить влияние поширювати, поширити [свій] вплив.
распространять, распространить (распускать, распустить, пускать, пустить) слух (молву) поширювати, поширити (розповсюджувати, розповсюдити, розпускати, розпустити, пускати, пустити) чутку (поголос, поголоску, славу).
распространять, распространить ужас наганяти, нагнати жаху, викликати, викликати жах.
распрямлять, распрямить плечи см. расправлять, расправить плечи.
распускать, распустить горло (глотку) (раскричаться) прост. кричати, розкричатися на все горло (на всю горлянку, на всі заставки, на весь голос), горлати, розгорлатися, репетувати, розрепетуватися.
распускать, распустить молву см. распространять, распространить слух.
распускать, распустить (разводить, развести) нюни прост. розпускати, розпустити рюми (рюмси, нюні), рюмати, розрюматися, рюмсати, розрюмсатися.
распускать, распустить слух см. распространять, распространить слух.
распускать, распустить слюни разг. розпускати, розпустити слину; (плакать) розм. розпускати, розпустити рюми (рюмси, нюні, сльози, слізоньки).
распускать, распустить язык разг. розпускати, розпустити язика (язик), док. розпащекуватися, розпустити ханьки.
распутываться, распутаться с долгами разг. виплутуватися, виплутатися з боргів.
распутывать, распутать узел розплутувати, розплутати вузол (вузла).
распущенный ребёнок розпущена (розбещена, розпусна) дитина.
рассеивать, рассеять (распылять, распылить) внимание розпорошувати, розпорошити увагу.
рассеивать, рассеять тоску (горе) см. развевать, развеять тоску.
рассекать, рассечь гордиев узел см. разрубать, разрубить гордиев узел.
рассеянная энергия физ. розсіяна енергія.
рассеянно слушать неуважно слухати.
рассеянный взгляд неуважний (неуважливий) погляд.
рассеянный свет розсіяне світло.
рассеянный человек неуважна (неуважлива) людина.
рассеять сомнения розвіяти (розігнати) сумніви.
рассеяться как дым см. развеяться как дым.
рассказ очевидца розповідь очевидця (самовидця).
рассрочивать, рассрочить платежи розстрочувати, розстрочити (розкладати, розкласти) платежі; реструктуризувати платежі.
расставлять, расставить сети, ставить, поставить ловушку кому ставити, поставити тенета (пастку), розкидати, розкидати сіті на кого.
расстановочная речь разг. повільна (поважна) мова.
расстраивать, расстроить здоровье розладнувати, розладнати і розладити здоров’я.
расстраивать, расстроить [себе] нервы псувати, зіпсувати (розладнувати, розладнати) [собі] нерви.
расстраивать, расстроить хозяйство розладнувати, розладнати (занехаювати, занехаяти) господарство.
расстрельная команда розстрільна команда.
расстрельный приговор розстрільний вирок (присуд).
расстроенное хозяйство розладнане (занехаяне) господарство.
расстроенный вид засмучений вигляд.
рассудку вопреки усупереч здоровому розуму (розм. глузду).
рассудочная любовь безпристрасне (безстрасне) кохання, безпристрасна (безстрасна) любов.
рассудочное искусство раціоналістичне мистецтво.
рассудочные выводы абстрактні висновки.
рассчитывать на помощь розраховувати (сподіватися) на допомогу.
рассчитывать, рассчитать стоимость чего розраховувати, розрахувати вартість чого.
рассчитываться, рассчитаться с врагами перен. розраховуватися, розрахуватися (док. поквитатися, порахуватися) з ворогами.
рассчитываться, рассчитаться с кредиторами розраховуватися, розрахуватися з кредиторами.
рассыльная книга розсильна книжка.
рассыпать бисер [перед свиньями] см. метать бисер [перед свиньями].
рассыпать блёстки остроумия перен. сипати блискучими дотепами, виблискувати (іскрити) дотепами.
рассыпаться, рассыпаться в благодарностях, несов. книжн. расточать благодарности уклінно дякувати, подякувати, недок. розсипати подяки.
рассыпаться, рассыпаться (идти, пойти) прахом (в прах) разг. розсипатися, розсипатися (розпадатися, розпастися на порох (порохом, прахом), док. піти (розвіятися, розлетітися) порохом (прахом), піти марно (марне, нанівець, внівець).
растаможивать, растаможить автомобиль розмитнювати, розмитнити автомобіль.
растворимый кофе розчинна кава.
растворяющая способность здатність розчиняти.
растереть в порошок см. стереть в порошок.
расти в глазах см. вырастать, вырасти в глазах.
расти в ствол рости в стовбур.
расти не по дням, а по часам (очень быстро) рости як з води, рости не щоднини (не щодня), а щогодини.
растительная жизнь рослинне життя.
растительная пища рослинна їжа.
растительное масло олія.
растительный мир рослинний світ.
растительный орнамент рослинний орнамент.
растить детей вирощувати (ростити, плекати, виховувати, викохувати) дітей.
расторгать, расторгнуть брак розривати, розірвати шлюб.
расторгать, расторгнуть договор розривати, розірвати договір.
расторгать, расторгнуть соглашение розривати, розірвати угоду.
расточать благодарности см. рассыпаться, рассыпаться в благодарностях.
растравлять, растравить рану роз’ятрювати, роз’ятрити (розтроюджувати, розтроюдити, розвереджувати, розвередити) рану.
растревожить сердце розтривожити (роз’ятрити) серце.
растущие потребности дедалі більші потреби, зростаючі потреби.
растяжение связок мед. розтягнення (розтяг) зв’язок.
растяжимое понятие перен. невизначене (розтяжне) поняття.
растянуться во весь рост разг. простягтися (простягнутися) на весь зріст.
расхлёбывать кашу перен. разг. розсьорбувати кашу.
расход горючего витрата пального.
расходиться, разойтись во взглядах розходитися, розійтися в поглядах.
расходиться с истиной (не соответствовать) не відповідати дійсності (істині).
расходная ведомость видаткова відомість.
расходная книга видаткова книга.
расходная статья бухг. видаткова стаття.
расходные материалы витратні матеріали.
расходный ордер видатковий ордер.
расходовать средства витрачати кошти.
расходы по перевозке витрати на перевезення.
расхождение во взглядах розбіжність у поглядах.
расхожее представление разг. поширене (загальновідоме) уявлення.
расхожие деньги гроші на витрати.
расценочная ведомость розцінкова відомість.
расчёт мощности розрахунок потужності.
расчётная ведомость розрахункова відомість.
расчётная единица розрахункова одиниця.
расчётный баланс розрахунковий баланс.
расчётный счёт в банке розрахунковий рахунок в банку.
расчёты не оправдались сподівання (сподіванки, розрахунки) не справдилися.
расшибиться в лепёшку см. разбиться в лепёшку.
расширенная сессия розширена сесія.
расширенное воспроизводство эк. розширене відтворення, розширена репродукція.
расширенные зрачки розширені (поширені) зіниці (розм. чоловічки).
рационализаторское предложение раціоналізаторська пропозиція; рацпропозиція.
рациональное зерно раціональне зерно.
рваная рана рвана рана.
рвать [на себе] волосы рвати [на собі, на голові] волосся (волос, коси, чуб).
рвать динамитом підривати динамітом.
рвать и метать разг. рвати й метати.
рвать и разрывать, разорвать на части (на куски) кого перен. разг. рвати і розривати, розірвати на шматки, недок. шарпати (смикати) на всі боки кого.
рвать, порвать с прошлым рвати і поривати, порвати з минулим.
рваться вдаль пориватися вдалечінь (вдалеч).
реальная действительность реальна дійсність.
реальная заработная плата реальна заробітна плата (платня).
реветь белугой разг. несамовито ревіти (ревти, кричати); розм. ревіти (ревти) як бугай, репетувати, лементувати.
ревизионная комиссия ревізійна комісія.
ревмя (ревма) реветь, в три ручья рыдать разг. ревма ревіти (ревти).
региональное объединение регіональне об’єднання.
регистрация брака реєстрація шлюбу.
регистрация развода реєстрація розлучення.
регистрация рождения реєстрація народження.
регистрировать, зарегистрировать брак реєструвати, зареєструвати шлюб.
регистровая тонна мор. реєстрова тонна.
регулирование дорожного движения регулювання дорожнього руху.
регулировочный пост регулювальний пост.
регулирующее устройство регулювальний пристрій.
регуляционный процесе регуляційний процес.
редкая ткань рідка тканина.
редкие книги рідкісні книжки (книги).
редкие металлы (редко встречающиеся) рідкісні метали.
редкий воздух розріджене повітря.
редкий случай рідкісний випадок.
редкий экземпляр животного рідкісний екземпляр тварини.
редко где (кто, когда) мало (рідко) де (хто, коли).
реестровый казак ист. реєстровий козак; реєстровець.
режет глаз (глаза) (об ощущении рези) ріже око (очі).
режим наибольшего благоприятствования режим найбільшого сприяння.
режим экономии режим економії.
режущая боль ріжучий (різкий) біль.
режущее лезвие різальне (ріжуче) лезо.
резаная рана різана рана.
резаный удар спорт. різаний удар.
резать по дереву різьбити по дереву.
резать правду в глаза разг. різати правду у вічі (в очі).
резвое дитя жвава (пустотлива) дитина.
резвый ум швидкий (жвавий) розум.
резиновое дерево бот. каучукове дерево.
резкая боль гострий (різкий) біль.
резкий вкус гострий (різкий) смак.
резкий ответ гостра (різка, шпарка) відповідь.
резкий холод пронизливий (різкий) холод.
резкое изменение погоды різка зміна погоди.
резолюция по докладу резолюція на доповідь.
резьба по дереву різьблення по дереву.
резь в животе різь у животі; розм. різачка, завійна, завійниця.
река вскрылась річка (ріка) скресла.
река забвения высок. річка (ріка) забуття.
реки слёз перен. ріки (потоки) сліз.
рекомендательное письмо рекомендаційний лист.
рекомендации по уходу за больным рекомендації (поради) щодо догляду хворого.
рекомендованный учебник рекомендований (пропонований) підручник.
ремесленное училище ремісниче училище.
рентгеновский снимок рентгенівський знімок.
рентное обложение рентне оподаткування.
репчатый лук ріпчаста цибуля.
реструктуризация долгов реструктуризація боргів.
ретивый к работе см. рьяный в работе.
референтная группа референтна група.
рефлекторное движение физиол. рефлекторний рух (відрух).
реформа ценообразования реформа ціноутворення.
речевой аппарат мовний апарат, апарат мовлення.
речная система річкова система.
речной флот річковий флот.
речь идёт о том, чтобы… см. разговор идёт о том, чтобы…
речь касается см. разговор касается.
решать, решить голосованием вирішувати, вирішити голосуванням.
решать, решить жизни см. лишать, лишить жизни.
решать, решить загадку розгадувати, розгадати; розв’язувати, розв’язати загадку.
решать, решить задачу мат. розв’язувати, розв’язати задачу.
решать, решить судьбу (участь) чью вирішувати, вирішити долю чию.
решаться, решиться на отчаянный поступок зважуватися, зважитися (наважуватися, наважитися) на відчайдушний вчинок.
решаться, решиться ума (рассудка) см. сходить, сойти с ума.
решающий голос ухвальний голос.
решающий момент вирішальний момент.
решение экспертизы рішення (ухвала) експертизи.
решётчатая кость анат. гратчаста кістка.
решили следующее вирішили (ухвалили) так (таке, от що, ось що).
решительно везде абсолютно скрізь (всюди).
решительно возражать, возразить рішуче (категорично) заперечувати, заперечити.
решительно все геть усі; розм. геть-чисто всі, всі чисто.
решительно всё геть усе; розм. геть-чисто все, все чисто; (о еде) все до крихти.
решительно каждый абсолютно кожний (кожен); розм. кожнісінький.
решительно не понимать ничего абсолютно (зовсім) нічого (розм. анічого, нічогісінько, анічогісінько) не розуміти.
решительно ничего зовсім (абсолютно) нічого (розм. анічого, нічогісінько, анічогісінько).
решительные меры рішучі заходи.
решительные шаги рішучі кроки.
решительный бой вирішальний бій.
решительный поступок рішучий (отважный: сміливий, відважний) вчинок.
решительный тон рішучий (категоричний) тон.
решительный человек рішуча людина.
решительным образом рішуче.
римские цифры римські цифри.
рискованное предприятие ризикована (рискована, непевна) справа.
рисковать [своей] жизнью ([своей] головой) важити (ризикувати, рискувати) [своїм] життям ([своєю] головою).
рисовать мрачными красками (в мрачных красках) см. писать мрачными красками.
рисовать (расписывать) розовыми красками перен. малювати (розмальовувати) рожевими фарбами.
рисуночное письмо лингв. малюнкове (піктографічне) письмо; піктографія. рициновое (рицинное) масло рицинова (касторова) олія; розм. касторка.
ровно в два часа рівно (якраз) о другій годині.
ровно (ровным счётом) ничего [не понимать] зовсім (абсолютно) нічого (розм. анічого, нічогісінько, анічогісінько) [не розуміти].
ровным счётом разг. а) (точно) рівно; (как раз) якраз; б) (только) тільки, лише, лиш; (всего-навсего) усього-навсього, усього тільки (лише).
рог изобилия книжн. ріг достатку.
роговая обманка мин. рогова обманка.
роговая оболочка анат. рогова оболонка; рогівка.
род занятий рід занять.
родилась мысль перен. зародилася (народилася, виникла) думка.
родильная лихорадка мед. пологова (родильна) гарячка.
родильный дом пологовий будинок.
родимое пятно родимка, родима пляма.
родимый дом см. отчий дом.
родимый край рідний край.
родительный падеж грам. родовий відмінок.
родительский дом (кров) см. отчий дом.
родиться в рубашке (в сорочке) разг. народитися (уродитися) в сорочці.
родиться на свет народитися на світ, побачити світ.
родиться под счастливой звездой разг. народитися (уродитися) під щасливою зіркою (зорею).
род людской (человеческий) рід людський; люди, людство.
родная сень уст. рідна домівка.
родная страна (сторона) рідна країна, рідний край, рідна сторона.
родниковая вода джерельна вода.
родное пепелище см. домашний очаг.
родной язык рідна мова.
родные палестины разг. рідні палестини.
родные пенаты шутл. рідні (свої) пенати.
родовой лад родовий лад.
родовые окончания грам. родові закінчення.
родовые схватки мед. пологові перейми.
родословная книга родовідна книга, родовід, родовідна.
родословное дерево родовідне (родове) дерево.
родственные связи родинні зв’язки.
родственные чувства родинні почуття.
родственные языки споріднені мови.
родство по боковой линии спорідненість (споріднення) по бічній лінії.
род человеческий см. род людской.
рожки да ножки [остались, оставить] разг. ріжки та ніжки, самі кісточки [залишилися, залишити].
розничная продажа роздрібний продаж.
розничная торговля роздрібна торгівля.
розничный оборот роздрібний обіг.
розовое варенье трояндове варення, варення з троянди.
розовое масло трояндова олія.
розыскное бюро розшукове бюро.
розыскное дело слідча справа.
роковая минута фатальна хвилина.
роковая ошибка фатальна помилка.
роковой исход болезни фатальний кінець хвороби.
роковой недуг см. злой недуг.
роковым образом фатально.
роликовые коньки роликові ковзани.
роли переменились (изменились) ролі перемінилися (змінилися).
роман в стихах роман у віршах.
ронить (ронять) слёзы перен. лити (ронити) сльози.
ронять, ронить голову на грудь опускати, опустити (спускати, спустити) голову на груди.
ронять, уронить [своё] достоинство перен. принижувати, принизити (утрачати, утратити) [свою] гідність.
ронять оперение скидати (губити) пір’я.
росный ладан смирна.
рост в рост одного зросту, однаковий на зріст.
ростовой гормон биол. ростовий гормон.
ростовые вещества ростові речовини.
рост производства зростання виробництва.
рост цен зростання цін.
[одним, единым] росчерком (почерком) пера [решить] перен. [одним, єдиним] розчерком пера [вирішити].
рубить, срубить избу ставити, поставити (будувати, побудувати і збудувати) хату.
рубить капусту сечкой шаткувати (сікти) капусту шатківницею.
рубить сплеча разг. рубати з плеча.
рубленая рана рубана рана.
ругательные слова лайка, лайливі слова.
ругательски ругать (бранить) разг. лаяти на всі заставки, шпетити на всю губу.
рудиментарный орган биол. рудиментарний орган.
рука в руку рука в руку, пліч-о-пліч.
рука дрогнула у кого рука зрадила кого, рука не піднялася в кого.
рукам воли не давать разг. рукам волі не давати.
руками и ногами отбиваться (отмахиваться) руками й ногами (усіма чотирма) відбиватися (відмахуватися).
рука набитая в чём рука набита (наламана, вправна) в чому, на чому.
рука не дрогнет у кого рука не здригнеться (не затремтить, не схибить, не зрадить) у кого.
рука не поднимется (не подымется) у кого рука не здійметься (не підніметься, не зведеться) в кого.
рука об руку идти рука в руку йти, пліч-о-пліч іти.
рука руку моет посл. рука руку миє.
руки вверх! руки вгору (догори)!
руки греть на чём перен. разг. руки гріти на чому.
руки как (словно, точно) свинцом налиты обважніли руки, руки як (мов, немов, наче, неначе) чавуном (оловом, свинцем, чим важким) налиті.
руки коротки у кого разг. руки короткі в кого.
руки леденеют, заледенели руки крижаніють, закрижаніли (леденіють, заледеніли, дубіють, задубіли).
руки не доходят, не дошли до чего разг. руки не доходять, не дійшли до чого.
руки не отвалятся у кого перен. разг. руки не відпадуть у кого.
руки опускаются, опустились у кого перен. руки опускаються, опустилися (опадають, опали, падають, впали) в кого, кому.
руки отваливаются у кого перен. разг. руки відбирає кому.
руки [и ноги] отнимаются у кого перен. руки [й ноги] відбирає кому.
руки прочь от кого-чего! руки геть від кого-чого!
руки развязаны у кого перен. разг. руки розв’язані в кого.
руки чешутся, зачесались руки сверблять, засвербіли.
рук не покладать рук не покладати (не складати).
руководство к действию керівництво до дії.
руководящая идея провідна ідея.
руководящие органы керівні органи.
руководящие указания керівні вказівки.
руководящий состав керівний склад.
рукой подать разг. поблизу; розм. близенько, [як] палицею докинути (кинути), [як] рукою подати; недалеко ходити.
рукописный отдел библиотеки рукописний відділ бібліотеки.
рукописный текст рукописний (писаний) текст.
руку (руки) приложить руку (руки) прикласти.
рулевое колесо техн. кермове (стернове) колесо.
рулевой механизм техн. стерновий (рульовий) механізм.
рулевые перья (у птиц) стернові пера.
ручаться, поручиться головой (жизнью) см. отвечать, ответить головой.
ручная продажа ручний продаж.
ручное управление ручне керування.
ручной мяч (гандбол) ручний м’яч.
ручной тормоз ручне гальмо.
ручным способом ручним способом, уручну.
рушатся надежды гинуть (пропадають) надії.
рушатся планы руйнуються (ламаються) плани.
рушится стена валиться (завалюється, падає) стіна.
рыбий жир риб’ячий жир.
рыбное ассорти рибне асорті.
рыболовная сеть риболовна сітка.
рыболовный флот риболовний флот.
рывком распахнуть дверь посмиком (ривком) [навстіж] розчинити (відчинити) двері.
рывок ветра порив (ривок) вітру.
рыльце в пуху (в пушку) перен. разг. рильце в пушку (в пуху).
рыночная конъюнктура ринкова кон’юнктура.
рыночная стоимость ринкова вартість.
рыночные отношения ринкові відносини.
рыночный оборот ринковий обіг.
рыскать глазами разг. нишпорити очима (поглядом).
рыть картофель копати картоплю.
рыть (копать) могилу кому перен. разг. копати яму (могилу) кому.
рыться (копаться) в грязном белье кого, чьём перен. разг. ритися (копатися) в брудній білизні кого, чиїй, порпатися в брудному шматті кого, чиєму, перетрушувати брудне шмаття кого, чиє.
рыться в памяти разг. ритися (копатися) в пам’яті.
рыть (копать) яму кому, под кого перен. разг. копати яму кому.
рыхлая женщина разг. крихкотіла жінка.
рыхлая земля пухка земля.
рыхлое дерево дірчасте дерево.
рыхлый снег пухкий сніг.
рыхлый человек разг. крихкотіла людина.
рыцарь на час перен. лицар на годину (на часину).
рыцарь печального образа (о Дон-Кихоте) лицар сумного образу.
рычаг Архимеда важіль Архімеда.
рьяный в работе, ретивый к работе разг. беручкий (хваткий) до роботи.
ряд вопросов ряд (низка) питань.
ряд за рядом ряд за рядом.
рядиться в тогу кого, чего книжн. убиратися (прибиратися, драпуватися) в тогу кого, чого.
рядовая сеялка с.-х. рядкова сівалка.
рядом с этим (наряду) поряд (поруч) з цим.
ряд событий ряд (низка) подій.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License