Ц

царство небесное кому разг. царство небесне кому.
царь и бог кто где перен. разг. цар і бог хто де.
цвета воронова крыла, как вороново крыло як воронове крило, кольору воронового крила.
цветистый слог см. высокопарный слог.
цветковые растения бот. квіткові рослини.
цвет лица колір обличчя (лиця).
цветная капуста цвітна капуста.
цветное население кольорове населення.
цветной телевизор кольоровий телевізор.
цветные металлы кольорові метали.
цветовая гамма кольорова (колірна) гама.
цветовые ощущения колірні відчуття.
цветочный горшок горщик для квітів; вазон.
цветочный мёд квітковий мед.
цветочный орнамент квітковий орнамент.
цветочный чай квітковий чай.
цветущая страна перен. квітуча країна.
цветущий вид перен. квітучий вигляд.
цветы красноречия ирон. квіти красномовства.
цвет электрик колір електрик.
целая вечность цілий вік, ціла вічність.
целебные свойства цілющі властивості.
целевой аванс цільовий аванс.
целевые кредиты цільові кредити.
целевые отчисления цільові відрахування.
целевым назначением цільовим призначенням.
целенаправленное действие цілеспрямована дія.
целесообразное решение доцільне рішення, доцільна ухвала.
целеустремлённый исследователь цілеспрямований дослідник.
целиком и полностью разг. цілком і повністю.
целое состояние ціле багатство.
целое число мат. ціле число.
целый век (целую вечность) не видеть кого (не встречаться с кем) разг. цілий вік (цілу вічність) не бачити кого (не зустрічатися з ким).
целый и невредимый, цел и невредим а) (о чём-либо) цілий, непошкоджений, неушкоджений; розм. цілий-цілісінький; б) (о ком-либо) живий і здоровий.
целый короб, с три короба [новостей, вестей] ирон. цілий (повний) міх (мішок) [новин, вістей].
цельное молоко незбиране молоко.
цена падает ціна падає.
ценз оседлости юр. и пр. ценз осілості.
ценитель живописи цінитель (цінувальник) живопису.
ценить дружбу цінувати (цінити) дружбу.
ценная вещь коштовна (цінна) річ.
ценное открытие цінне відкриття.
ценные бумаги цінні папери.
ценный подарок цінний (коштовний) подарунок.
центральное отопление центральне опалення.
центр нападения спорт. центр нападу.
центробежное движение відцентровий рух.
центробежные силы відцентрові сили.
центровая точка мат. центрова точка.
центростремительное движение доцентровий рух.
центростремительные силы доцентрові сили.
центр тяжести центр ваги.
цены нет кому, чему ціни не [можна] скласти (не складеш), ціни немає (нема) кому, чому.
цены растут ціни зростають.
цепи Гименея см. узы Гименея.
цеплять, нацепить ярлыки (ярлык) см. наклеивать, наклеить ярлыки.
цепная передача техн. ланцюгова передача.
цепная реакция физ., хим. ланцюгова реакція.
цепь событий перен. сплетення (сплетіння, низка, ланцюг) подій.
цианистый калий хим. ціаністий калій.
цикл лекций цикл лекцій.
циклоническая деятельность метеор. циклонічна діяльність.
цитварная полынь бот. цитварний полин.
цитварное семя цитварне сім’я.
цитировать по памяти цитувати напам’ять (з пам’яті).
цокольный этаж цокольний поверх.
цыганский романс циганський романс.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License