У

убавлять, убавить вес зменшувати, зменшити вагу.
убавлять, убавить рукава укорочувати, укоротити рукави (рукава).
убавлять, убавить скорость зменшувати, зменшити швидкість.
убавлять, убавить цену зменшувати, зменшити (знижувати, знизити) ціну.
убавлять, убавить шаг (шагу, ход, ходу) зменшувати, зменшити (укорочувати, укоротити) крок (ходи, ходу), уповільнювати, уповільнити (притишувати, притишити) хід (ходу).
убедительная просьба пильне (щире, велике) прохання, пильна (щира, велика) просьба.
убедительно (настойчиво) просить дуже (пильно, наполегливо) прохати (просити).
убедительный довод переконливий доказ.
убей меня Бог см. побей меня Бог.
убелённый сединами (сединой) укритий сивиною.
убивать, убить время гаяти, згаяти і загаяти (марнувати, змарнувати) час.
убивать, убить надежду (надежды) убивати, убити надію (надії).
убийственная жара разг. жахлива (страшна, страшенна; нестерпна) спека (жара).
убийственная ирония разг. убивча (убійча) іронія.
убийственная медлительность разг. страшенна повільність.
убийственное настроение разг. жахливий настрій.
убийственные условия разг. жахливі умови; нестерпні умови.
убийственный огонь пулемёта нищівний (убивчий, убійчий, згубний) вогонь кулемета.
убирать, убрать волосы со лба забирати, забрати (прибирати, прибрати, приймати, прийняти) волосся з лоба (з чола).
убирать, убрать все слова в одну строку умішати, умістити всі слова в один рядок.
убирать, убрать мусор прибирати, прибрати сміття.
убирать, убрать паруса згортати, згорнути вітрила.
убирать, убрать платье в талии звужувати, звузити (збирати, зібрати) сукню (плаття) в талії.
убирать, убрать помещение прибирати, прибрати приміщення.
убирать, убрать с глаз забирати, забрати (прибирати, прибрати) з-перед (з) очей.
убирать, убрать с дороги прибирати, прибрати з дороги; (перен. — обычно) усувати, усунути з дороги (з шляху).
убирать, убрать со стола прибирати, прибрати із стола (із столу).
убираться, убраться восвояси см. уходить, уйти восвояси.
убирать, убрать урожай збирати, зібрати врожай.
убитый горем пригнічений (пригноблений, прибитий, убитий) горем (лихом).
убитый путь уторований (убитий) шлях.
убить бобра (обмануться в расчётах) ирон. піймати (спіймати, з’їсти, скуштувати, ухопити, дістати) облизня, ухопити шилом патоки, пошитися (убратися) в дурні.
убить двух зайцев перен. разг. убити двох зайців.
убить на месте см. уложить на месте.
убиться можно! прост. хоч умри!, хоч убий!
убогое воображение убога [бідна] уява, убоге (бідне) уявлення.
убогое жилище убоге (злиденне) житло.
убойная сила убивча сила.
убойное действие убивча дія.
убойный вес забійна вага.
у больного отняло речь хворому відібрало мову.
уборка комнаты прибирання в кімнаті (кімнати).
уборочная кампания збиральна кампанія.
уборочная машина а) с.-х. збиральна машина; б) (для уборки улиц и т. п.) прибиральна машина.
уборочная страда жнива.
убывать, убыть в командировку вибувати, вибути у відрядження.
убывать, убыть в отпуск іти, піти у відпустку.
убывать, убыть по месту назначения вибувати, вибути (відбувати, відбути) на місце призначення.
убывающая вода спадна вода.
убывающая доза мед. зменшувана доза.
убывающая луна ущерблений місяць.
убывающая прогрессия мат. спадна прогресія.
убыточное дело збиткова (втратна) справа.
убыточное предприятие збиткове (втратне) підприємство.
уважаемый человек шановна (шанована) людина.
уважение личности поважання особи.
уважительная причина поважна причина.
уважительное отношение к кому шанобливе ставлення до кого.
уважить просьбу чью разг. зважити на прохання чиє.
уведомление о вручении повідомлення про вручення.
увеличительное стекло збільшувальне скло; лупа.
увенчаться успехом вдало (щасливо, успішно) закінчитися, увінчатися успіхом.
увенчивать, увенчать лаврами см. венчать лаврами.
уверяю тебя запевняю тебе.
увеселительная поездка розважальна мандрівка (подорож), подорож для розваги.
увеселительное заведение заклад для розваг.
увеселительные места місця розваги.
увесистый том важкий (розм. здоровенний) том.
увидеть свет а) (родиться) на світ народитися, побачити світ; б) (быть изданным, напечатанным) вийти друком (з друку, у світ), побачити світ.
увиливать, увильнуть от ответа разг. ухилятися, ухилитися од відповіді.
увлекательная прогулка цікава прогулянка.
увлекательный рассказ цікава розповідь; лит. цікаве оповідання.
увлекаться, увлечься книгой захоплюватися, захопитися книжкою.
увлечение спортом захоплення спортом.
увозить, увезти вещи брати, узяти речі [з собою].
уволен по сокращению штатов звільнений за скороченням штатів.
уволиться в запас звільнитися в запас.
уволиться по собственному желанию звільнитися за власним бажанням.
увольнительное свидетельство посвідка про звільнення.
увольте меня от лишних хлопот уст. звільніть мене від зайвих турбот (клопотів).
у всех на виду у всіх перед очима (на очах); (публично) прилюдно, привселюдно.
у всех на устах что у всіх на вустах (на устах) що.
у входа [стоять] біля (коло) входу [стояти].
увы и ах! шутл. на жаль!; розм. [ой] леле!, [ой] лелечко!, гай-гай!
увязать, увязнуть [по уши] в долгах разг. залізати, залізти [по самі вуха] в борги.
увязать, увязнуть костью в горле прост. стояти, стати кісткою в горлі (поперек горла).
увязывать, увязать действия узгоджувати, узгодити (погоджувати, погодити) дії.
угарный газ хим. чадний газ.
углекислый газ хим. вуглекислий газ.
угловая комната наріжна (кутня) кімната.
угловое железо кутове залізо.
угловое ускорение физ. кутове пришвидшення.
угловой дом наріжний будинок.
угловой удар спорт. кутовий удар.
углубление противоречий поглиблення (загострення) суперечностей.
углублённое изучение поглиблене вивчення.
углублять, углубить дно поглиблювати, поглибити дно.
углублять, углубить свой знания поглиблювати, поглибити свої знання.
углубляться, углубиться в воспоминания заглиблюватися, заглибитися (занурюватися, зануритися) в спогади.
углубляться, углубиться в [самого] себя заглиблюватися, заглибитися в [самого] себе.
угнетённое настроение пригнічений настрій.
уговариваться, уговориться пойти куда домовлятися, домовитися піти куди.
угодить в [самую] точку см. попадать в [самую] точку.
угождать, угодить на вкус чей догоджати, догодити смаку чийому.
угол зрения книжн. кут зору.
уголовная ответственность карна (кримінальна) відповідальність.
уголовное дело кримінальна справа.
уголовное право кримінальне право.
уголовное преследование кримінальне переслідування.
уголовное преступление кримінальний (карний) злочин.
уголовное судопроизводство кримінальне (карне) судочинство.
уголовно наказуемый кримінально караний.
уголовно-процессуальные нормы кримінально-процесуальні норми.
уголовные санкции кримінальні санкції.
уголовный кодекс кримінальний (карний) кодекс.
уголовный преступник кримінальний (карний) злочинець.
уголовный розыск кримінальний (карний) розшук.
угол отражения физ. кут відбиття.
угон машины викрадення машини.
угонять, угнать автомобиль викрадати, викрасти автомобіль.
угонять, угнать самолёт викрадати, викрасти літак.
угораздило же тебя! разг. і надало ж тобі!, надоумило ж тебе!
угрожать расправой погрожувати розправою.
угрожающее положение загрозливе становище.
угрожающий жест погрозливий жест.
угро-финская группа языков см. финно-угорская группа языков.
угрызения совести книжн. муки (докори) сумління (совісті).
удалиться (уйти) на покой піти на спочинок.
удалые ребята разг. моторні хлопці, хлопці-молодці.
удалять, удалить занозу витягати, витягти і витягнути скалку (скіпку, колючку).
удалять, удалить [больной] зуб видаляти, видалити (виривати, вирвати) [хворий] зуб.
удалять, удалить игрока с поля спорт. виводити, вивести (вилучати, вилучити) гравця з поля.
удалять, удалить опасность усувати, усунути небезпеку.
удалять, удалить опухоль видаляти, видалити пухлину.
удалять, удалить руку відрізати, відрізати руку.
удаляться, удалиться от дел відходити, відійти від справ, залишати, залишити (покидати, покинути) справи.
удаляться, удалиться от друзей віддалятися, віддалитися від друзів.
удаляться, удалиться от темы відходити, відійти від теми.
удар в спину удар в спину.
ударили морозы ударили (узялися, узяли) морози.
ударить с маху ударити з маху.
ударная волна спец. ударна хвиля.
ударные приспособления ударні пристосування.
ударный гласный лингв. наголошений голосний.
ударный механизм ударний механізм.
ударный музыкальный инструмент ударний музичний інструмент.
ударять, ударить в голову см. взбредать, взбрести в голову.
ударять, ударить в [во все] колокола перен. бити, ударити (дзвонити, задзвонити) в [усі] дзвони.
ударять, ударить в слабую (в чувствительную) струну перен. разг. вражати, вразити в болюче (в дошкульне) місце.
ударять, ударить по карману см. бить по карману.
ударять, ударить по рукам см. бить по рукам.
ударяться, удариться в амбицию см. вламываться, вломиться в амбицию.
ударяться, удариться в крайность упадати, упасти в крайність (в крайнощі).
ударяться, удариться в слёзы перен. разг. ударятися, ударитися в сльози (в плач); док. заплакати, розплакатися.
ударяться, удариться об заклад см. биться, побиться об заклад.
ударять, ударить челом см. бить челом.
у дверей коло (біля) дверей.
удвоенные согласные лингв. подвоєні приголосні.
удельные затраты питомі затрати (витрати).
удельный вес кого, чего питома вага кого, чого.
уделять, уделить [особое] внимание кому, чему приділяти, приділити [особливу] увагу кому, чому.
удерживать, удержать в памяти зберігати, зберегти (заховувати, заховати) в пам’яті.
удерживать, удержать из зарплаты відраховувати, відрахувати із зарплати (із зарплатні).
удерживать, удержать крик стримувати, стримати крик.
удерживать, удержать неприятеля спиняти, спинити (затримувати, затримати, задержувати, задержати) ворога.
удерживать, удержать первое место утримувати, утримати перше місце.
удерживать, удержать слёзы стримувати, стримати сльози.
удерживаться, удержаться на ногах утримуватися, утриматися (удержуватися, удержатися, док. встояти) на ногах.
удерживаться, удержаться на позициях утримуватися, утриматися (удержуватися, удержатися, док. протриматися, продержатися) на позиціях.
удешевлённые товары здешевлені товари.
удивительная трудоспособность дивовижна працездатність (працьовитість).
удивительное зрелище дивовижне (дивне) видовище.
удивительно просто напрочуд (навдивовижу, на диво) просто.
удивительный вопрос дивне (дивовижне, чудне) питання (запитання).
удивительный случай дивний (надзвичайний) випадок.
удивительным образом [якось] дивно, [якось] чудно; (чрезвычайно) надзвичайно, чудово, розм. прегарно.
удлинение дня довшання (подовшання) дня.
удлинение срока подовження (здовження) терміну (строку).
удлинённое лицо довгобразе (довгообразе) обличчя (лице).
удобный момент зручний (слушний, вигідний) момент.
удобный случай [добра, слушна] нагода, зручний (слушний) випадок.
удобоваримая пища легкотравна (стравна) їжа (приготовленная: страва).
удобство сообщения зручність сполучення.
удовлетворение потребностей задоволення потреб.
удовлетворение требования задоволення вимоги.
удовлетворение ходатайства задоволення клопотання.
удовлетворительный ответ задовільна відповідь.
удовлетворять, удовлетворить желание чьё задовольняти, задовольнити бажання чиє.
удовлетворять, удовлетворить потребности задовольняти, задовольнити потреби.
удовлетворять, удовлетворить просьбу задовольняти, задовольнити прохання (просьбу).
удовлетворять требованиям задовольняти потреби.
удовольствие ниже среднего разг. не дуже велика втіха (приємність), мала втіха (приємність).
удостаивать, удостоить награды відзначати, відзначити нагородою.
удостаивать, удостоить ответом відповідати, відповісти.
удостаивать, удостоить чести кого ушановувати, ушанувати кого.
удостоверение личности особове посвідчення, посвідчення особи.
удостоверять, удостоверить кого в чём запевняти, запевнити кого в чому.
удостоверять, удостоверить завещание офиц. посвідчувати, посвідчити (засвідчувати, засвідчити) заповіт.
удостоверять, удостоверить копию офиц. посвідчувати, посвідчити (засвідчувати, засвідчити) копію.
удостоверять, удостоверить личность посвідчувати, посвідчити особу.
удостоверять, удостоверить подпись офиц. посвідчувати, посвідчити (засвідчувати, засвідчити) підпис.
удрать штуку см. выкинуть штуку.
удручённое настроение см. подавленное настроение.
удручённый взгляд пригнічений (засмучений, пригноблений, розгублений) погляд.
удушающие отравляющие вещества хим. задушливі отруйні речовини.
удушливая атмосфера задушлива атмосфера.
удушливые газы хим. задушливі гази.
удушливый день задушливий (задушний) день.
удушливый запах задушливий запах; розм. задуха.
удушливый кашель задушливий (ядучий) кашель.
уединённая жизнь самітне (самотнє, самотнє) життя.
уединённый остров безлюдний (відлюдний) острів.
уезжать, уехать из города виїжджати, виїхати (від’їжджати і від’їздити, від’їхати) з міста.
уезженная дорога битий (уторований) шлях.
ужас как см. беда как.
ужас какой см. беда какой.
ужас сколько см. беда сколько.
ужасы войны страхіття (жахи) війни.
ужесточать, ужесточить требования посилювати, посилити вимоги.
ужесточать, ужесточить условия робити, зробити жорсткішими (суворішими) умови.
уж не заболел ли он? чи не захворів він?, чи не занедужав він?
уж я тебя! разг. ось я тобі!, от я тобі!
узел связи вузол зв’язку.
узкая специальность вузька спеціальність, вузький фах.
узкий крут знакомых вузьке (тісне) коло знайомих.
узкий кругозор перен. вузький світогляд.
узкий практицизм вузький практицизм.
узковедомственные интересы вузьковідомчі інтереси.
узкое место в чём перен. вузьке місце в чому.
узловая станция вузлова станція.
узловой пункт вузловий пункт.
узнавать, узнать новость дізнаватися, дізнатися (довідуватися, довідатися) про новину.
узнавать, узнать нужду зазнавати, зазнати злиднів, пізнавати, пізнати злидні.
узнавать, узнать по опыту дізнаватися, дізнатися (довідуватися, довідатися) з досвіду.
узнать стороной довідатися (дізнатися) через людей (від людей).
узурпировать власть узурпувати владу.
узы братства высок. братерські зв’язки.
узы (цепи) Гименея шутл. пута (кайдани) Гіменея.
узы дружбы дружні зв’язки.
узы крови высок. кровні зв’язки.
у изголовья у головах.
у истоков чего коло (біля) джерел (початків) чого.
уйди с глаз! разг. іди [геть] з-перед очей!
уйму (уйма) нет кому, на кого прост. немає (нема) впину (спину, угаву, угомону) кому.
уйти куда глаза глядят см. пойти куда глаза глядят.
уйти на покой см. удалиться на покой.
уйти со двора піти (зійти) з двору.
у каждого свой конёк разг. у кожного свій коник, кожен (кожний) має свого коника.
у каждого своя сноровка кожен (кожний) має свій хист.
указатель дорог покажчик доріг.
указательное местоимение грам. вказівний займенник.
указательный знак вказівний знак,
указательный палец вказівний палець.
указатель поворота покажчик повороту.
указатель скорости покажчик швидкості.
указывать, указать [своё] место кому разг. показувати, показати [своє] місце кому.
указывать, указать на дверь см. показывать, показать на дверь.
указывать, указать на ошибки указувати, указати на помилки.
указывать, указать обратный адрес зазначати, зазначити зворотну адресу.
указывать пальцем (пальцами) см. показывать пальцем.
указывать, указать путь (дорогу) кому показувати, показати (указувати, указати) шлях (дорогу) кому.
указывать, указать срок выплаты зазначати, зазначити (указувати, указати) термін (строк) виплати.
укладывать, уложить на [обе] лопатки см. класть, положить на [обе] лопатки.
уклон горы схил гори; узгір’я.
уклонение от уплаты налога ухилення (ухиляння) від сплати податку.
уклон столба нахил стовпа.
уклончивый ответ ухильна відповідь.
уклоняться, уклониться в сторону ухилятися, ухилитися вбік, збочувати, збочити.
уклоняться, уклониться от ответа ухилятися, ухилитися від (од) відповіді.
уклоняться, уклониться от темы ухилятися, ухилитися (відходити, відійти) від теми.
уклоняться, уклониться от удара ухилятися, ухилитися від удару.
уколоть в [самое] сердце перен. разг. уразити в [саме] серце.
укорачивать, укоротить век (жизнь) кому перен. разг. укорочувати, укоротити (скорочувати, скоротити, прикорочувати, прикоротити, уривати, увірвати і урвати, збавляти, збавити) віку (життя) кому.
укорачивать, укоротить язык кому перен. прост. укорочувати, укоротити (прикорочувати, прикоротити, урізати, урізати) язика (язик) кому.
укоризненный взгляд докірливий погляд.
у кормила правления (власти) [стоять, быть] высок. коло керма влади [стояти, бути].
укоротить хвост кому перен. прост. укрутити хвоста кому.
укороченный рабочий день скорочений робочий день.
укреплять дружбу зміцнювати дружбу.
укреплять, укрепить здоровье зміцнювати, зміцнити здоров’я.
укреплять, укрепить своё положение зміцнювати, зміцнити своє становище.
укрепляющее средство мед. зміцнювальний засіб.
укромное местечко (место), укромный уголок затишне (тихе, відлюдне, безлюдне) місце, розм. затишна (тиха, відлюдна, безлюдна) місцина; затишок; розм. притулочок.
уксусная кислота хим. оцтова кислота.
улавливать, уловить взгляд ловити, зловити і піймати і спіймати (уловлювати, уловити) погляд.
улавливать, уловить волну радио ловити, зловити хвилю.
улавливать, уловить запах відчувати, відчути (уловлювати, уловити) запах.
улавливать, уловить момент схоплювати, схопити (ловити, зловити) момент (мить).
улавливать, уловить смысл уловлювати, уловити (схоплювати, схопити і ухопити, розбирати, розібрати) зміст.
улаживать, уладить дело улагоджувати, улагодити (залагоджувати, залагодити) справу.
улаживать, уладить спорный вопрос погоджувати, погодити спірне питання.
улетать в облака см. уноситься в облака.
улетучиваться, улетучиться из головы (из памяти) см. вылетать, вылететь из головы.
улечься спать укластися (улягтися) спати.
уличать, уличить в краже кого викривати, викрити (ловити, зловити) на крадіжці (з краденим) кого.
уличать, уличить во лжи кого викривати, викрити (виявляти, виявити) брехню (неправду) чию, ловити, зловити (док. піймати, спіймати) на брехні (на неправді) кого.
уличать, уличить в преступлении кого викривати, викрити злочин чий.
уличать, уличить в причастности к чему викривати, викрити (виявляти, виявити) причетність до чого.
уложить в гроб (в могилу) см. сводить, свести в могилу.
уложить (убить) на месте покласти (убити) на місці.
уложиться в голове (в сознании) укластися в голові (в свідомості).
улучать, улучить время знаходити, знайти (вибирати, вибрати) час.
улучшать, улучшить работу поліпшувати, поліпшити роботу.
улучшенная порода скота поліпшена порода худоби.
улыбка авгура ирон. усмішка (посмішка) авгура.
ультрафиолетовое излучение физ. ультрафіолетове випромінювання.
ультрафиолетовые лучи физ. ультрафіолетове проміння.
умалять, умалить достоинство принижувати, принизити (применшувати, применшити) гідність.
умалять, умалить значение применшувати, применшити значення.
ума не занимать стать прост. розуму не забракне (не треба позичати), розуму не приберу.
ума не приложу разг. не дам собі ради, не збагну.
ума палата у кого ирон. розуму сила (палата) в кого.
ума (уму) помраченье книжн. затемнення (затьмарення) розуму.
умело хозяйствовать вправно (уміло) господарювати.
умён как бес см. хитёр как бес.
уменьшительный суффикс грам. зменшувальний суфікс.
умеренная политика поміркована політика.
умеренная цена помірна ціна.
умеренные требования помірні вимоги.
умеренный природный пояс геогр. помірний природний пояс.
умеренный характер невибагливий (невимогливий) характер.
умерить свой пыл зменшити (угамувати) свій запал.
умерять, умерить аппетит зменшувати, зменшити (поменшувати, поменшити) апетит.
умерять, умерить боль зменшувати, зменшити (угамовувати, угамувати, полегшувати, полегшити) біль.
умерять, умерить гнев стримувати, стримати (здержувати, здержати, угамовувати, угамувати, стишувати, стишити) гнів.
умерять, умерить требования зменшувати, зменшити (поменшувати, поменшити) вимоги.
умерять, умерить шаг зменшувати, зменшити (стримувати, стримати, здержувати, здержати, стишувати, стишити) крок.
уместный вопрос доречне запитання (питання).
ум за разум заходит, зашёл у кого разг. не збагне хто.
у микрофона перед мікрофоном.
умирать, умереть (помирать, помереть) не своей (насильственной) смертью помирати, померти (умирати, умерти) не своєю (насильною) смертю.
умирать от скуки перен. разг. помирати (умирати) від нудьги.
умирать, умереть (помирать, помереть, сов. лопнуть) со смеху перен. разг. помирати, померти (умирати, умерти, док. лопнути, луснути) від сміху (від реготу).
умная голова розумна (світла, ясна) голова.
умножать, умножить успехи высок. збільшувати, збільшити успіхи.
умственная работа, умственный труд розумова праця.
умственные способности розумові здібності.
умственным взором книжн. думкою, думками, у думці, у думках.
умудрённый опытом навчений досвідом.
уму непостижимо розумом не збагнути.
уму помраченье см. ума помраченье.
умывать, умыть руки умивати, умити руки.
умываться, умыться кровью перен. разг. умиватися, умитися кров’ю (юшкою).
умываться, умыться потом перен. разг. умиватися, умитися потом.
умываться, умыться слезами см. обливаться, облиться слезами.
умышленное искажение фактов навмисне (умисне) перекручення фактів.
умышленное оскорбление навмисна (умисна) образа.
умышленное повреждение навмисне (умисне) пошкодження.
умышленное убийство навмисне (умисне) вбивство.
умышлять козни на кого книжн. умишляти (замишляти) зле (лихе) проти кого, на кого.
у нас есть (имеется) у нас є, ми маємо (маєм).
унаследовать черты характера успадкувати риси характеру.
унести ноги (убежать) разг. ледве ноги винести, ледве втекти.
универсальное средство універсальний засіб.
универсальный магазин універсальний магазин; універмаг.
универсальный магазин самообслуживания універсальний магазин самообслуговування; універсам.
униженные и оскорблённые зневажені й скривджені.
унимать, унять горе угамовувати, угамувати (утамовувати, утамувати) горе.
унимать, унять кровотечение спиняти, спинити (припиняти, припинити, угамовувати, угамувати) кровотечу.
унимать, унять слёзы стримувати, стримати (здержувати, здержати, угамовувати, угамувати, утамовувати, утамувати, спиняти, спинити) сльози.
унимать, унять шум припиняти, припинити (угамовувати, угамувати) шум.
уничтожать, уничтожить с корнем см. вырывать, вырвать с корнем.
уничтожающий взгляд нищівний погляд.
уносить, унести [с собой] в могилу что высок. брати, узяти (забирати, забрати) [з собою] в могилу (в домовину) що.
уноситься (улетать) в облака перен. витати в хмарах, заноситися за хмари.
уноситься, унестись мыслями линути, полинути (заноситися, занестися) думками, док. майнути думкою.
упадок духа занепад (спад) духу; зневіра, зневір’я.
упадок сил занепад (спад) сил, підупадання на силах; знесилення.
упаковочное помещение пакувальне приміщення.
упаси Господь см. не дай Господь.
упасть в глазах чьих перен. упасти в очах чиїх.
упасть на добрую почву перен. упасти на добрий ґрунт (грунт).
упирать, упереть взор (взгляд, глаза) упиратися, упертися поглядом (очима), упирати, уперти очі (погляд, зір).
упираться, упереться на своём затинатися, затнутися і затятися на своєму.
уписывает, аж (так что) за ушами трещит, уписывает (уплетает) за обе щёки см. ест, аж за ушами трещит.
уплата долга сплата боргу.
уплата по векселю сплата за векселем, оплата векселя.
уплачивать, уплатить по счёту оплачувати, оплатити рахунок.
уплотнение посевов с.-х. ущільнення посівів.
уплотнённая ткань густа (згущена, ущільнена) тканина.
уплотнённый график ущільнений графік.
уплотнительная смазка (вещество) ущільнювальне мастило.
уплотнять ткань згущувати (ущільнювати) тканину.
уполномоченное лицо уповноважена особа.
упорная борьба уперта (запекла) боротьба.
упорная мысль настирлива (уперта, наполеглива, настирна) думка.
упорная учёба наполегливе (уперте) навчання.
упорное молчание уперте (затяте) мовчання.
упорное сопротивление упертий (запеклий) опір.
упорные поиски наполегливі (уперті, настійливі, невпинні) пошуки.
упорные слухи уперті (настирливі) чутки.
упорный человек завзята (уперта, наполеглива, настирлива, затята) людина.
у порога а) (у входа) біля (коло, край) порога; б) перен. на порозі // беда у порога біда (лихо) на порозі.
упорядочивать, упорядочить взаимоотношения налагоджувати, налагодити взаємовідносини (взаємостосунки).
употребительное слово уживане слово.
употребительное [медицинское] средство звичайний (уживаний) [медичний] засіб.
употреблять, употребить (пускать, пустить) в дело что пускати, пустити в діло, уживати, ужити що, користатися, скористатися чим, з чого.
употреблять, употребить во зло доверие см. злоупотреблять, злоупотребить доверием.
употреблять в пищу уживати як їжу.
употреблять, употребить грубую силу см. применять, применить грубую силу.
употреблять лекарство уживати ліки.
управление имуществом управління майном.
управленческий аппарат управлінський апарат.
управленческий персонал управлінський персонал.
управляемая ракета керована ракета.
управляемая реакция физ. керована реакція.
управляемый аппарат техн. керований апарат.
управлять автомобилем керувати автомобілем.
управлять государством керувати державою.
управлять хозяйством керувати (управляти) господарством.
управляющая система система керування.
управляющее устройство техн. керуючий прилад (пристрій).
управляющий делами керівник справ, керуючий справами.
управы нет на кого разг. немає (нема) управи на кого.
упражнения с булавами спорт. вправи з булавами.
упразднение ограничений скасування обмежень.
упразднение учреждения ліквідація установи (закладу).
упреждать, упредить беду запобігати, запобігти лихові (лиху, біді).
упреждать, упредить цель спец. випереджувати, випередити ціль.
упреждающая мера попереджувальний (попереджальний) захід.
упрекать, упрекнуть в скупости кого дорікати, доректи (робити, зробити докір) за скупість кому, попрікати, попрікнути за скупість кого.
упрочение международной безопасности зміцнення міжнародної безпеки.
упрочивать, упрочить своё положение зміцнювати, зміцнити своє становище.
упрочнять, упрочнить конструкцию техн. зміцнювати, зміцнити конструкцію.
упрощённое освещение фактов спрощене висвітлення фактів.
упрям как осёл разг. упертий як осел.
упускать, упустить возможность пропускати, пропустити (втрачати, втратити; док. розм. проґавити) можливість (нагоду).
упускать, упустить время запізнюватися, запізнитися, спізнюватися, спізнитися.
упускать, упустить (выпускать, выпустить, терять, потерять) из виду (из вида) что спускати, спустити з ока, випускати, випустити з уваги що.
упускать, упустить из рук упускати, упустити (випускати, випустити) з рук.
упускать, упустить удобный случай (момент) см. пропускать, пропустить удобный случай.
упущения в работе недогляди (упущення, недоліки) в роботі.
уравнения в правах зрівняння в правах.
уравниловка в оплате труда зрівнялівка в оплаті праці.
уравнительный налог зрівняльний податок.
уравновешенный тон урівноважений (зрівноважений) тон.
уравновешивать, уравновесить грузы зрівноважувати, зрівноважити вантажі.
урвать кусок перен. прост. урвати шматок (кусок).
урезывать и урезать, урезать бюджет урізувати і урізати, урізати бюджет.
урезывать и урезать, урезать права урізувати і урізати, урізати права.
уровень заработной платы рівень заробітної плати (платні).
уровень моря рівень моря.
уроки истории (прошлого) уроки історії (минулого).
уронить взгляд разг. кинути оком (погляд, поглядом).
уронить слезу пролити (зронити) сльозу.
уронить (обронить) слово (словечко) разг. мовити (розм. зронити) слово (слівце, словечко).
уронить улыбку разг. посміхнутися, усміхнутися.
усадить за уроки кого посадити (усадити, засадити) за уроки кого.
у самой дороги коло (біля) самої дороги.
усваивать, усвоить лекарство засвоювати, засвоїти ліки.
усваивать, усвоить роль засвоювати, засвоїти (опановувати, опанувати) роль.
усваивать, усвоить урок засвоювати, засвоїти урок.
усвоить привычку (обыкновение) набрати звички, засвоїти звичку.
у себя кто у себе хто.
усердно работать старанно (із запалом, із завзяттям) працювати.
усердный ученик старанний (завзятий) учень.
усечённая пирамида мат. зрізана піраміда.
усеченный конус мат. зрізаний конус.
усиление власти посилення влади.
усиленная доза збільшена (посилена) доза.
усиленная просьба наполегливе (пильне) прохання, наполеглива (пильна) просьба.
усиленная работа напружена робота.
усиленное питание посилене харчування.
усиливать, усилить звук підсилювати, підсилити звук.
усиливать, усилить наблюдение посилювати, посилити спостереження.
ускользать, ускользнуть из (из-под) рук (из-под пальцев, между пальцев) вислизати, вислизнути з рук (крізь пальці).
ускользать, ускользнуть от внимания випадати, випасти з (з-під) уваги.
ускользать, ускользнуть от прямого ответа ухилятися, ухилитися від прямої відповіді, уникати, уникнути прямої відповіді.
ускоренное развитие пришвидшений (прискорений) розвиток.
ускоренный темп пришвидшений (прискорений) темп.
ускорить отъезд пришвидшити (прискорити) від’їзд.
уславливаться и условливаться, условиться о встрече домовлятися, домовитися про зустріч.
услаждать, усладить взор тішити і потішати, потішити зір (око, погляд).
условия соглашения (договора) умови угоди.
условное наклонение грам. умовний спосіб.
условное осуждение юр. умовне засудження.
условное предложение грам. умовне речення.
условный знак умовний знак.
условный приговор юр. умовний вирок (присуд).
условный союз грам. умовний сполучник.
условный язык (арго) умовна мова; арго.
усложнять, усложнить конструкцию спец. ускладнювати, ускладнити конструкцію.
усложнять, усложнить обстановку ускладнювати, ускладнити обстановку.
услуги связи послуги зв’язку.
усмирять, усмирить боль см. успокаивать, успокоить боль.
усмирять, усмирить зверя приборкувати, приборкати звіра.
уснувший вулкан згаслий вулкан.
уснуть вечным (последним) сном, уснуть навеки (навсегда) см. заснуть вечным сном.
уснуть сном праведника (праведных) см. почить сном праведника.
успокаивать, успокоить (усмирять, усмирить) боль заспокоювати, заспокоїти (утишувати і утишати, утишити, угамовувати, угамувати) біль.
успокаивать, успокоить нервы (сердце) заспокоювати, заспокоїти нерви (серце).
усреднённые оценки усереднені оцінки.
усреднённые требования усереднені вимоги.
усреднённый тип жилого дома усереднений тип житлового будинку.
уставлять, уставить глаза (взгляд, взор) на кого-что, во что утуплювати, утупити очі (погляд) на кого-що, у що.
уставное положение статутне положення.
уставный капитал фин. статутний капітал.
усталостная трещина техн. тріщина від утомленості, утомна тріщина.
усталость материалов техн. утома матеріалів.
устами чьими говорить, сказать (несов. ирон. изрекать) словами (вустами, устами) чиїми говорити, сказати (недок. промовляти).
устанавливать, установить дипломатические отношения установлювати, установити (налагоджувати, налагодити) дипломатичні відносини.
устанавливать, установить истину установлювати, установити (з’ясовувати, з’ясувати) істину.
устанавливать, установить контакт установлювати, установити контакт.
устанавливать, установить опеку установлювати, установити опіку.
устанавливать, установить связь установлювати, установити (налагоджувати, налагодити) зв’язок.
установившиеся цены усталені (сталі) ціни.
установить эмбарго на что юр. установити ембарго на що.
установленный порядок установлений порядок.
установленный срок установлений термін (строк).
устарелые взгляды застарілі погляди.
устарелые модели застарілі моделі.
устать с дороги утомитися (стомитися) з дороги (в дорозі), здорожитися.
устная речь усне мовлення, усна мова.
устное заявление усна заява.
устойчивая валюта стала валюта.
устойчивая погода стала погода.
устойчивое равновесие физ. стійка рівновага.
устойчивые взгляды сталі (усталені) погляди.
устойчивые сорта пшеницы тривкі сорти пшениці.
устойчивые убеждения сталі (усталені) переконання.
устойчивые урожаи сталі врожаї.
устойчивый характер сталий характер.
устраивать, устроить базар перен. разг. зчиняти, зчинити ґвалт (галас, гармидер).
устраивать, устроить бенефис кому улаштовувати, улаштувати бенефіс кому.
устраивать, устроить (задавать, задать) головомойку кому разг. давати, дати нагінки (натруски, прочухана, прочуханки) кому.
устраивать, устроить концерт улаштовувати, улаштувати концерт.
устраивать, устроить свадьбу справляти, справити (улаштовувати, улаштувати) весілля.
устраивать, устроить свой дела улаштовувати, улаштувати (упорядковувати, упорядкувати, упоряджати, упорядити) свої справи.
устраивать, устроить (делать, сделать) сцену кому разг. робити, зробити сцену кому.
устраиваться, устроиться на работу улаштовуватися, улаштуватися на роботу.
устранять, устранить недоделки усувати, усунути недоробки.
устранять, устранить опасность усувати, усунути небезпеку.
устранять, устранить от должности усувати, усунути (звільняти, звільнити, увільняти, увільнити) з посади.
устранять, устранить ошибки усувати, усунути (виправляти, виправити) помилки.
устраняться, устраниться от дел усуватися, усунутися від справ.
устремлять, устремить взгляд (взор, глаза) спрямовувати, спрямувати (звертати, звернути, зосереджувати, зосередити) погляд, утуплювати, утупити погляд (очі), упинатися, уп’ястися поглядом (очима).
устремлять, устремить внимание зосереджувати, зосередити (спрямовувати, спрямувати, звертати, звернути) увагу.
устройство машины будова машини.
уступать, уступить в споре поступатися, поступитися (відступати, відступити) в спорі (в суперечці).
уступать, уступить дорогу см. давать, дать дорогу.
уступать, уступить место кому поступатися, поступитися місцем, давати, дати місце кому.
уступать, уступить пальму первенства (первенство, первое место) кому віддавати, віддати пальму першості (перше місце), поступатися, поступитися першістю кому.
уступать, уступить половину дома відступати, відступити половину будинку.
уступать, уступить просьбе кого іти, піти на поступки кому.
уступать, уступить требованиям підкорятися, підкоритися вимогам.
уступительное придаточное предложение грам. допустове підрядне речення.
уступительный союз грам. допустовий сполучник.
уступка имущества відступлення майна.
уступка патента відступлення патенту.
уступка силе поступка перед силою.
уступчатая возвышенность уступчаста височина.
уступчивый характер лагідний (поступливий, несперечливий) характер.
усугублять, усугубить вину книжн. збільшувати, збільшити провину (вину).
усугублять, усугубить опасность книжн. збільшувати, збільшити небезпеку.
усугубляющие вину обстоятельства книжн. обставини, які (що) збільшують провину (вину).
усыновить сироту усиновити сироту.
усыплять, усыпить больного перед операцией присипляти, приспати хворого перед операцією.
утвердительное предложение грам. стверджувальне речення.
утвердительный ответ позитивна відповідь.
утвердиться в намерении укріпитися в намірі.
утвердиться во мнении укріпитися в думці (в погляді).
утверждать, утвердить в должности затверджувати, затвердити на посаді.
утверждать, утвердить в правах наследства затверджувати, затвердити в правах спадщини.
утверждать, утвердить договор затверджувати, затвердити договір.
утверждать, что… стверджувати, що…
утёкшая информация просочена інформація.
утереть нос кому утерти носа кому.
утеря документов втрата документів.
утечка информации просочення (просочування) інформації.
утечка умов відплив інтелекту.
утилизация отходов производства утилізація відходів виробництва.
уткнуть нос во что, куда перен. разг. уткнути і увіткнути носа (ніс) у що, куди.
уткнуться носом во что перен. разг. уткнутися носом у що.
утолять, утолить жажду гасити, загасити (тамувати, утамувати) спрагу (жагу, згагу).
утомлённый вид стомлений (утомлений, заморений) вигляд.
утомляемость металла спец. утомлюваність металу.
утончённый (утонченный) вкус витончений (тонкий) смак.
утопать в роскоши перен. купатися (потопати) в розкошах.
утопать в слезах перен. потопати в сльозах.
утраченные иллюзии втрачені ілюзії.
утренняя гимнастика ранішня (уранішня, ранкова) гімнастика.
утренняя заря світанок, світання, ранкова (уранішня, ранішня, світанкова, світова) зоря, світова зірниця, [світова] зоряниця, ранішня заграва.
утренняя звезда зірниця.
утром и вечером уранці і ввечері.
утруждать просьбами кого турбувати проханнями кого.
утрясать, утрясти вопрос разг. утрясати, утрясти питання.
ухватиться (схватиться) обеими руками за что ухопитися (схопитися) обіруч (обома руками) за що.
ухо дерёт см. уши режет.
уход за больным догляд хворого.
уходи прочь! іди геть!
уходить в глубь веков (в древность) сягати в глибину віків (в далеку давнину).
уходить, уйти в область предания см. отходить, отойти в область предания.
уходить, уйти (убираться, убраться) восвояси ирон. іти, піти геть; (домой) іти, піти додому.
уходить, уйти в отставку іти, піти (виходити, вийти) у відставку.
уходить, уйти в свою скорлупу см. замыкаться, замкнуться в свою скорлупу.
уходить, уйти в себя см. замыкаться, замкнуться в себе.
уходить, уйти из жизни (умирать) высок. іти, піти з життя.
уходить, уйти корнями во что сягати, сягнути корінням у що.
уходить, уйти на покой іти, піти (виходити, вийти) на спочинок.
уходить, уйти от ответственности уникати, уникнути відповідальності.
уходить, уйти с головой см. погружаться, погрузиться с головой.
уходить, уйти с работы іти, піти з роботи.
уход на пенсию вихід на пенсію.
ухо режет см. уши режет.
уцелеть в бою уціліти в бою.
уценённые товары переоцінені (уцінені) товари.
участвовать в дискуссии (в прениях) брати участь у дискусії (у дебатах).
участие в деле участь у справі.
участковая избирательная комиссия дільнична виборча комісія.
участковое хозяйство ділянкове господарство.
участковый врач дільничний лікар.
участковый уполномоченный дільничний уповноважений.
участок земли ділянка землі.
учащаяся молодёжь учнівська молодь; (вузов) студенти.
учащённый пульс пришвидшений пульс.
учащиеся высших учебных заведений студенти вищих навчальних закладів.
учебная машина навчальна машина.
учебная часть навчальна частина.
учебник по физике підручник з фізики.
учебное заведение навчальний заклад.
учебное пособие навчальний посібник.
учебное судно навчальне судно.
учебные помещения навчальні приміщення.
учебный год навчальний рік.
учебный план навчальний план.
учебный полигон спец. навчальний полігон.
учёная степень учений ступінь.
ученическая тетрадь учнівський зошит.
учёный муж книжн. учений муж.
учёный секретарь учений секретар.
учёный совет учена рада.
учёт векселей облік векселів.
учётная единица облікова одиниця.
учётная карточка облікова картка.
учётный вексель дисконтовий (дисконтний) вексель.
учётный процент дисконтовий (дисконтний) відсоток (процент).
учёт товаров облік товарів.
учитывать, учесть вексель дисконтувати вексель.
учитывать, учесть все "за" и "против" ураховувати, урахувати всі "за" і "проти".
учитывать, учесть обстоятельства зважати, зважити на обставини, ураховувати, урахувати обставини.
учитывать, учесть трудности зважати, зважити на труднощі, ураховувати, урахувати труднощі.
учитывая то, что… зважаючи на те, що…, враховуючи те, що…
учить иностранные языки вивчати іноземні мови.
учить, выучить стихотворение учити, вивчити вірш.
учиться в школе навчатися (учитися) в школі.
учиться на инженера учитися на інженера.
учиться рисованию (рисовать) навчатися (учитися) малювати (малювання).
учить, научить уму-разуму (уму, разуму) разг. навчати і учити, навчити розуму, наставляти, наставити на добрий розум.
учредительное собрание установчі збори.
учредительские документы засновницькі документи.
учредительский пай засновницький пай.
учредительский совет засновницька рада.
учредительский фонд засновницький фонд.
учреждать, учредить акционерное общество засновувати, заснувати акціонерне товариство.
учреждать, учредить контроль над чем засновувати, заснувати (установлювати, установити) контроль над чим.
учреждать, учредить попечительство засновувати, заснувати (установлювати, установити) опікунство.
учреждение банка заснування банку.
учтивый поклон чемний (ґречний, ввічливий) поклін (уклін).
уши вянут разг. аж вуха в’януть (болять).
уши (ухо) режет (дерёт) перен. разг. вухо (вуха) ріже (дере).
ушки на макушке у кого шутл. пильнує хто, розм. пантрує хто.
ушная раковина анат. вушна раковина.
ущемлять, ущемить интересы см. затрагивать, затронуть интересы.
ущемлять, ущемить права чьи зачіпати, зачепити (ущемляти, ущемити) права чиї.
ущемлять, ущемить самолюбие см. уязвлять, уязвить самолюбие.
ущерб здоровью шкода здоров’ю.
ущерблённое самолюбие уражене самолюбство.
ущербное мироощущение недостатнє (ненормальне) світовідчуття (світовідчування).
ущербные силы занепалі сили.
ущербный месяц, ущербная луна щербатий (ущерблений) місяць.
уютная квартира вигідна (затишна) квартира.
уязвимое место вразливе місце.
уязвлённая гордость уражена гордість.
уязвлять, уязвить (ущемлять, ущемить) самолюбие чьё (гордость чью) разг. уражати, уразити самолюбство чиє (гордість чию).
уяснять, уяснить [самому] себе (для себя) суть дела усвідомлювати, усвідомити (розуміти, зрозуміти, з’ясовувати, з’ясувати) собі суть справи.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License