Я

яблоко раздора книжн. яблуко незгоди (розбрату).
яблоку негде упасть разг. ніде й голки встромити, ніде курці клюнути, яблуку впасти ніде.
яблочный сок яблучний сік.
явка обязательна присутність обов’язкова.
являть собой являти собою, становити.
являться, явиться взору книжн. з’являтися, з’явитися (появлятися, появитися, поставати, постати) перед очима.
являться исключением см. быть исключением.
являться, явиться к шапочному разбору см. приходить, прийти к шапочному разбору.
являться, явиться и появиться на свет з’являтися, з’явитися (появлятися, появитися) на світ; (сов.: родиться — ещё) народитися [на світ].
являться, явиться по вызову з’являтися, з’явитися на виклик.
являться, явиться причиной спричинятися, спричинитися.
являться, явиться (приходить, прийти) с повинной з’являтися, з’явитися (приходити, прийти) із зізнанням (з повинною, повинитися), приносити, принести каяття.
явное противоречие очевидна (явна) суперечність.
явным образом явно.
явочным порядком явочним порядком, самовільно, без погодження.
явственные звуки виразні звуки.
явственные очертания гор чіткі (виразні) обриси гір.
ядерная реакция физ. ядерна реакція.
ядерная физика ядерна фізика.
ядерная энергия ядерна енергія.
ядерное оружие ядерна зброя.
ядерное разоружение ядерне роззброєння.
ядерное топливо ядерне паливо.
ядерный гриб см. атомный гриб.
ядовитое вещество отруйна речовина.
ядрёное яблоко соковите яблуко.
ядрёный воздух свіже (живлюще) повітря.
ядрёный орех разг. ядерний горіх; великий (розм. здоровий, добрячий) горіх.
я думаю! (разумеется) ще б пак! (розм.); звичайно!
язва желудка виразка шлунку.
язык без костей у кого (о чрезмерной болтливости) разг. язик без кісток, у язиці немає (нема) кісток у кого.
язык до Киева доведёт посл. язик до Києва доведе; хто питає, той не блудить.
язык жестов мова жестів.
язык заплетается у кого разг. язик заплітається в кого, кому.
языки пламени перен. язики полум’я.
язык международного общения мова міжнародного спілкування.
язык не поворачивается, не повернётся [сказать, спросить] разг. язик не повертається, не повернеться [сказати, спитати, запитати].
языковой барьер мовний бар’єр.
язык отнимается, отнялся (отняло) у кого разг. відбирає, відібрало (віднімає, відняло) мову (річ) кому, язик усох кому, у кого, заціпило, замкнуло рота кому.
язык плохо подвешен (привешен) у кого разг. язик погано підвішений (привішений, почеплений, причеплений) у кого.
язык прилип (присох) к гортани у кого разг. язик присох (прилип) [у роті] у кого, забув язика в роті хто.
язык программирования мова програмування.
язык сломаешь (вывихнешь) прост. язика зламаєш (вивихнеш).
язык фактов мова фактів.
язык хорошо подвешен (привешен) у кого разг. язик добре підвішений (привішений, почеплений, причеплений) у кого.
язык чешется, зачесался у кого перен. разг. язик свербить, засвербів у кого.
язычковые музыкальные инструменты язичкові музичні інструменти.
язычные мышцы анат. язикові м’язи.
якорная обмотка эл. якірна обмотка.
якорная цепь мор. якірний ланцюг.
якорь спасения перен. якір порятунку.
я не прочь, чтобы… я не від того, щоб…, я не проти того, щоб…
я не я буду см. не я буду.
янтарный цвет бурштиновий (янтарний, янтаревий) колір.
яркая краска яскрава (ясна, яра) фарба (барва).
яркие лучи яскраве проміння.
яркий день яскравий (ясний) день.
яркий пример яскравий приклад.
яркий свет яскраве (сліпуче) світло.
яркий цвет яскравий колір.
ярко выраженный яскраво виражений.
яркое солнце яскраве (осяйне, сліпуче, ясне, яре) сонце.
яровые культуры с.-х. ярові культури; ярина, яровина.
яростная атака перен. шалена (запекла) атака.
ярый гнев лютий гнів.
ярый сторонник запальний (завзятий) прихильник.
я с вами согласен я з вами згоден.
ясная мысль ясна думка.
ясная погода ясна (безхмарна) погода.
яснеє ясного разг. цілком ясно (очевидно, зрозуміло).
ясно видно ясно (виразно) видно.
ясное дело см. понятное дело.
ясное изложение ясний (чіткий) виклад.
ясно как божий день (совершенно очевидно) ясно як божий день.
ясные глаза ясні (світлі) очі.
ясный сокол (в фольклоре) ясний сокіл.
ясный ум ясний (світлий) розум.
я тебе (вам, им)!, я тебя (вас, их)! разг. я тобі (вам, їм)!, я тебе (вас, їх)!
ячейка памяти спец. чарунка (комірка) пам’яті.
ящик Пандоры книжн. скриня Пандори.
ящик письменного стола шухляда письмового стола (столу).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License