З

забастовочное движение страйковий рух.
забастовочный комитет страйковий комітет.
забегать, забежать вперёд забігати, забігти вперед (наперед); (опережать) випереджати і випереджувати, випередити.
забегать, забежать на огонёк см. заходить, зайти на огонёк.
за бесценок [продать или купить] разг. за безцінь [продати або купити].
забивать, забить [себе] в голову см. вбивать, вбить [себе] в голову.
забивать, забить голову кому чем разг. забивати, забити голову кому чим; (морочить — ещё) розм. задурювати, задурити (затуркувати, затуркати) голову кому.
забирать, забрать [себе] в голову см. вбивать, вбить [себе] в голову.
забирать, забрать верх см. брать, взять верх.
забирать, забрать в [свои] руки см. брать, взять в [свой] руки.
забирать, забрать за душу (за душу, за сердце, за сердце) см. брать, взять за сердце.
забирать, забрать за живое см. задевать, задеть за живое.
заблудиться в трёх соснах (между двух сосен) перен. разг. заблукати (заблудити, заблудитися) між трьох дубів (в трьох соснах), заблукати (заблудити, заблудитися) між (межи) хатою і коморою.
заблудшая овца (овечка) перен. разг. блудна (заблукана, заблудна) вівця.
забор воды забір (забирання) води.
за бортом, за бортом [оставаться, остаться, быть, находиться] перен. разг. за бортом [лишатися, лишитися, залишатися, залишитися, бути].
заботиться о завтрашнем дне піклуватися про завтрашній день.
заботливая рука дбайлива рука.
заботы мало кому разг. байдуже кому.
забрасывать, забросать (закидывать, закидать) грязью, мешать, смешать с грязью, втаптывать, втоптать (затаптывать, затоптать) в грязь кого перен. разг. закидати, закидати брудом (багном, грязюкою), мішати, змішати з болотом (з гряззю), топити, утопити в болото кого.
забрасывать, забросать (закидывать, закидать) камнями кого закидати, закидати камінням кого.
забрасывать, забросить (закидывать, закинуть) удочку закидати, закинути вудочку (вудку).
забронировать место в гостинице забронювати місце в готелі.
забубённая голова прост. шибайголова, зайдиголова, зірвиголова, урвиголова.
забывать, забыть горе забувати, забути лихо (горе, біду); док. розм. кинути лихом об землю.
забывать, забыть дорогу к кому, куда забувати, забути дорогу (стежку) до кого, куди.
забывать, забыть себя забувати, забути себе (про себе).
забывать, забыть хлеб-соль разг. забувати, забути хліб-сіль.
забыть думать о ком-чём забути думати про кого-що.
забыть счёт см. потерять счёт.
забыться сном задрімати.
заваривать, заварить кашу перен. разг. заварювати, заварити кашу (пиво), зчиняти, зчинити колотнечу.
заведомая ложь явна (свідома) брехня.
заведомо знать наперед (заздалегідь) знати.
заведомо ложные показания свідомо неправдиві свідчення (показання).
заведующий хозяйством завідувач господарства; завгосп.
заверение подписи засвідчення підпису.
заверительная подпись засвїдчувальний підпис.
завещательное распоряжение заповідальне розпорядження.
завидки берут кого прост. заздрощі хапають, завидки беруть кого, завидно кому.
завинчивать, завинтить гайки см. закручивать, закрутить гайки.
зависимое положение залежне становище.
завить гор верёвочкой разг. ударити(кинути) лихом об землю.
завладевать, завладеть вниманием чьим полонити, заполонити (опановувати, опанувати) увагу чию, заволодівати, заволодіти увагою чиєю.
заводить, завести в тупик перен. заводити, завести в глухий (в тісний) кут.
заводить, завести глаза закочувати, закотити (заводити, завести очі.
заводить, завести разговор (речь) здіймати, здійняти (знімати, зняти, починати, почати) розмову.
заводить, завести тесто розчиняти, розчинити (учиняти, учинити) тісто.
заводить, завести хозяйство заводити, завести господарство.
заводить, завести шарманку см. крутить, закрутить шарманку.
заводское оборудование заводське устаткування (обладнання).
завтрашний день завтрашній день; завтра.
за выслугу лет за вислугу років (літ).
за вычетом (за исключением) за винятком.
завышать, завысить расценки завищувати, завищити розцінки.
завышенная цена завищена ціна.
завязывать, завязать знакомство зав’язувати, зав’язати знайомство, знайомитися, познайомитися; розм. зазнайомлюватися, зазнайомитися.
завязывать, завязать судьбу (голову) кому разг. зав’язувати, зав’язати світ (очі, вік) кому.
завязывать, завязать торговые отношения зав’язувати, зав’язати торговельні (торгові) відносини (стосунки).
загадочная натура загадкова натура.
загадывать, загадать число загадувати, загадати (задумувати, задумати) число.
загибать, загнуть словцо (словечко) разг. загинати, загнути слівце.
загибать, загнуть цену разг. загинати, загнути (заломлювати, заломити, загилювати, загилити) ціну.
заглавная (прописная) буква лингв. велика (заголовна) літера (буква).
заглавная роль заголовна роль.
заглавная страница титульна (заголовна) сторінка.
заглаживать, загладить вину загладжувати, загладити провину (вину).
за глаза [говорить, смеяться, ругать] позаочі [казати, говорити, сміятися, лаяти].
за глазами за очима.
за глаза хватит (достаточно, довольно) разг. цілком досить (вистачить); розм. задосить.
заглядывать, заглянуть в душу (в сердце) кому перен. заглядати, заглянути (зазирати, зазирнути) в душу (в серце) кому.
заглядывать, заглянуть вперёд (в будущее) заглядати, заглянути (зазирати, зазирнути) вперед (в майбутнє, в прийдешнє).
загнать в гроб (в могилу) см. сводить, свести в гроб.
заговаривать, заговорить зубы кому разг. заговорювати, заговорити, недок. замовляти зуби кому; (перен. — ещё) розм. забивати, забити баки кому.
заговорила совесть разг. обізвалася (озвалася, заговорила) совість, обізвалося (озвалося, заговорило) сумління.
заговор молчания книжн. змова мовчання.
заговор обречённых книжн. змова приречених.
загонять, загнать в тупик перен. разг. заганяти, загнати в глухий (в тісний) кут.
загонять, загнать в угол см. припирать, припереть в угол.
загораживать, загородить путь (дорогу) кому перен. ставати, стати на дорозі (поперек дороги), заступати, заступити (закривати, закрити) дорогу кому.
загорелось увидеть кого разг. закортіло (розм. загорілося) побачити кого.
загорелся бой разг. спалахнув (загорівся) бій.
за границей за кордоном.
за границу за кордон.
за границы чего за межі чого.
заграничный паспорт закордонний паспорт.
загребать деньги [лопатой] см. грести деньги [лопатой].
загребной винт мор. загрібний гвинт.
загруженность и загруженность оборудования завантаженість устаткування (обладнання).
загубить свою душу загубити (занапастити) [свою] душу.
загубить жизнь чью (век чей) перен. занапастити (загубити, перевести) життя чиє (вік чий); розм. зав’язати світ (вік, очі) кому, утопити голову (голівоньку) [навіки], утопити долю чию.
задавать, задать взбучку (звону) кому разг. давати, дати прочухана (прочуханки, нагінки, натруски, кладу, кучми) кому.
задавать, задать вопрос (вопросы) кому ставити, поставити запитання (питання) кому, запитувати, запитати, питати, спитати кого.
задавать, задать головомойку см. устраивать, устроить головомойку.
задавать, задать драла (дьору) см. давать, дать драла.
задавать, задать жару (жизни) см. давать, дать жару.
задавать, задать звону см. задавать, задать взбучку.
задавать, задать перцу см. давать, дать жару.
задавать, задать стрекача (стречка) см. давать, дать стрекача.
задавать, задать таску см. давать, дать жару.
задавать, задать (давать, дать) тон задавати, задати тон; (преимущественно в хоре) давати, дати тон.
задавать, задать трёпку см. давать, дать жару.
задавиться, задаться вопросом книжн. ставити, поставити собі запитання (питання), запитувати, запитати (питати, спитати) себе.
задаваться, задаться мыслью книжн. задумуватися, задуматися.
задаваться, задаться целью ставити, поставити собі мету (за мету, метою), док. заповзятися, завзятися.
задавать, задать уроки задавати, задати уроки.
задавать, задать храпака (храповицкого) прост. задавати і дати, задати хропака; док. захропти, захропіти.
за дальностью расстояния через далеку відстань.
задать баню (всклочку) кому прост. нагріти чуба (чуприну), утерти маку, дати (задати, усипати) перцю, усипати бобу, дати прочухана (прочуханки, нагінки, натруски) кому.
задать памятку см. дать памятку.
задать по первое число см. всыпать по первое число.
задать страху завдати страху (жаху).
задать чёсу разг. а) (высечь, наказать) дати (завдати, задати) чосу, всипати; б) (убежать) п’ятами накивати, дати драла (драчки).
за двоих за двох.
за двумя зайцами бегать (охотиться, гоняться и гнаться, погнаться) перен. разг. за двома зайцями бігати (ганяти, погнатися).
задевать, задеть (затрагивать, затронуть) [за] больное место кого, чьё зачіпати, зачепити за болюче місце кого, чиє.
задевать, задеть (затрагивать, затронуть) за душу (за душу, за сердце, за сердце) перен. разг. зачіпати, зачепити [за] душу (серце), зачіпати, зачепити струни душі (серця); см. ещё брать, взять за сердце.
задевать, задеть (затрагивать, затронуть, забирать, забрать, сов. взять) за живое перен. разг. зачіпати, зачепити (вражати, вразити, торкати, торкнути) за живе, діймати, дійняти (дошкуляти, дошкулити) до живого (до серця).
задевать, задеть интересы см. затрагивать, затронуть интересы.
за дело а) (не напрасно, поделом) справедливо, заслужено, по заслузі, так і треба; б) (призыв к действию) до праці, до роботи // теперь за дело тепер (зараз) до праці.
заделывать, заделать [железной] решёткой ґратувати і заґратовувати, заґратувати.
за деревьями (из-за деревьев) леса не видеть за деревами (з-за дерев) лісу не бачити (не видно); в лісі бути, а дров не бачити.
задерживать, задержать взгляд на ком-чём затримувати, затримати погляд на кому-чому.
задерживать, задержать внимание затримувати, затримати увагу.
за десятью замками см. за семью замками.
задирать и драть, задрать (поднимать и подымать, поднять) нос, нос кверху держать (носить) перен. разг. задирати і дерти, задерти носа (ніс, кирпу), недок. кирпу гнути.
задний ход задній хід.
задним умом крепок кто разг. мудрий по шкоді хто.
задним числом [пометить] заднім числом [помітити].
задняя кишка см. толстая кишка.
задняя мысль разг. прихована (таємна; розм. задня) думка.
задом наперёд разг. задом наперед.
за душой нет у кого чего за душею немає (нема) в кого чого, при душі не має хто чого.
заёмное обязательство позикове зобов’язання.
заёмные деньги позичені гроші.
заёмный процент позиковий відсоток (процент).
заживо хоронить, похоронить кого перен. разг. живцем (живим) ховати, поховати (хоронити, похоронити) кого.
зажигательная бомба запалювальна бомба.
зажигательная речь запальна промова.
зажигательная свеча техн. запалювальна свічка.
зажимать, зажать в кулак (в кулаке) затискувати і затискати, затиснути в кулак (в кулаці).
зажимать, зажать в тиски см. брать, взять в тиски.
зажимать, зажать критику затискати і затискувати, затиснути критику.
зажимать, зажать (закрывать, закрыть) рот кому перен. разг. затуляти, затулити (закривати, закрити, заціплювати, заціпити) рота (рот, вуста, уста) кого, кому.
за здорово живёшь, здорово живёшь (ни с того ни с сего) прост. ні з того ні з цього (ні з сього), ні з цього (ні з сього) ні з того, ні за що ні про що, з доброго дива.
заинтересованное лицо зацікавлена особа.
за и против за і проти.
заискивающая улыбка підлеслива усмішка.
за [небольшим] исключением кого, чего за [невеликим] винятком кого, чого.
за истекший период офиц. за минулий період.
за истечением [срока] офиц. зважаючи (з огляду) на закінчення (на скінчення) терміну (строку), через те, що минув (вийшов) термін (строк), у зв’язку із закінченням терміну (строку).
зайтись в плаче розридатися.
закадычный друг разг. щирий (найщиріший, задушевний, нерозлучний) друг; розм. нерозлийвода друг.
заказная корреспонденция рекомендована кореспонденція.
заказное письмо рекомендований лист.
заказывать, заказать путь (дорогу) куда прост. заказувати, заказати дорогу куди; забороняти, заборонити дорогу куди.
закапывать, закопать талант [в землю] см. зарывать, зарыть талант [в землю].
закатить выговор прост. уліпити догану.
закатить памятку см. дать памятку.
закатить пощёчину кому прост. уліпити (дати) ляпаса (ляща), затопити ляпаса кому, затопити в морду (по морді, в пику) кого, кому.
закатывать, закатить истерику прост. учиняти, учинити (улаштовувати, улаштувати, здіймати, здійняти і зняти) істерику, впадати, впасти в істерику.
закатывать, закатить сцену прост. учиняти, учинити (улаштовувати, улаштувати) сцену.
за кем дело стало см. за чем дело стало.
закидывать, закидать грязью см. забрасывать, забросать грязью.
закидывать, закидать камнями см. забрасывать, забросать камнями.
закидывать, закинуть (сов. замолвить) слово (словечко) за кого, о ком разг. замовляти, замовити слово (розм. слівце, словечко) за кого, закидати, закинути слово (розм. слівце, словечко) за (про) кого.
закидывать, закинуть удочку см. забрасывать, забросить удочку.
закладка фундамента закладання фундаменту.
закладной лист заставний лист.
закладывать, заложить основу (фундамент) чего закладати, закласти і заложити основу (підвалини, фундамент, підмурівок) чого, засновувати, заснувати що.
заключать, заключить брак см. вступать, вступить в брак.
заключать, заключить в объятия обіймати, обійняти, обнімати, обняти.
заключать в себе містити [в собі].
заключать, заключить в скобки брати, узяти в дужки.
заключать, заключить в тюрьму ув’язнювати, ув’язнити.
заключать, заключить договор укладати, укласти договір.
заключать, заключить конвенцию укладати, укласти конвенцію.
заключать, заключить контракт укладати, укласти контракт.
заключать, заключить мир укладати, укласти мир, док. замиритися.
заключать, заключить пари см. держать пари.
заключать, заключить под стражу см. брать, взять под стражу.
заключать, заключить сделку укладати, укласти угоду.
заключение эксперта висновки експерта.
заключительное заседание заключне засідання.
заключительное слово заключне слово.
заключительные прения заключні дебати.
заключительный аккорд заключний (прикінцевий) акорд.
заключительный баланс бухг. остаточний (заключний) баланс.
заколдованный (порочный) круг зачароване (заворожене) коло.
за компанию с кем разг. за компанію з ким.
закон бутерброда разг. закон бутерброда.
закон вступает в силу закон набуває (набирає) чинності (сили).
законное владение законне володіння.
законный брак законний шлюб.
законодательная власть законодавча влада.
законодательная инициатива законодавча ініціатива.
законодательная комиссия законодавча комісія.
законодательство о занятости населения законодавство про зайнятість населення.
законодательство о труде законодавство про працю.
закон сохранения энергии физ. закон збереження енергії.
закон стоимости закон вартості.
закрадываться, закрасться в душу разг. закрадатися, закрастися в душу.
за круглым столом [встреча, совещание] за круглим столом [зустріч, нарада].
закружилось в голове см. голова закружилась.
закрутить голову кому разг. запаморочити (закрутити) голову кому.
закручивать, закрутить (завинчивать, завинтить) гайки закручувати, закрутити (підкручувати, підкрутити, загвинчувати, загвинтити) гайки.
закрывать, закрыть глаза а) прям. заплющувати, заплющити очі, заплющуватися, заплющитися; б) (перен.: умирать) заплющувати, заплющити (закривати, закрити) очі.
закрывать, закрыть двери дома для кого, перед кем перен. переставати, перестати приймати [в домі], переставати, перестати запрошувати [в дім] кого, зачиняти, зачинити двері [хати] перед ким, для кого.
закрывать, закрыть (запирать, запереть) душу на замок разг. закривати, закрити (замикати, замкнути) душу на замок.
закрывать, закрыть заседание закривати, закрити засідання.
закрывать, закрыть лавочку перен. разг. класти, покласти край.
закрывать, закрыть магазин на переучёт зачиняти, зачинити магазин (крамницю) на переоблік.
закрывать, закрыть рот см. зажимать, зажать рот.
закрывать, закрыть совещание закривати, закрити нараду.
закрывать, закрыть счёт бухг. закривати, закрити рахунок.
закрытое голосование см. тайное голосование.
закрытое море закрите море.
закрытое письмо закритий лист.
закрытый слог лингв. закритий склад.
за кулисами за лаштунками.
закупорка вен мед. закупорка вен.
закупочная цена закупівельна ціна.
закусить язык см. прикусить язык.
закусывать, закусить удила перен. разг. закушувати і закусувати, закусити вудила.
заладить своё разг. завести своє (своєї), правити (торочити) своє.
заламывать, заломить руки заламувати, заламати (заломлювати, заломити) руки.
заламывать, заломить цену разг. заламувати, заламати (заломлювати, заломити, загинати, загнути) ціну.
залежалый товар залежаний товар.
залезать, залезть в долги см. влезать, влезть в долги.
залезать, залезть в душу (в сердце) см. влезать, влезть в душу.
залезать, залезть в карман чей, кому залазити і залізати, залізти в кишеню чию, до кого.
залётная птица залітний птах, залітна птаха (птиця).
заливать, залить горе (тоску, печаль) [вином] перен. разг. топити, утопити горе (лихо, смуток) [у горілці].
заливаться, залиться потом заливатися, залитися і заллятися (обливатися, облитися) потом.
заливаться, залиться румянцем (краской) заливатися, залитися (док. розм. зайтися) рум’янцем, док. зашарітися, зачервонітися.
заливаться, залиться слезами разг. заливатися, залитися (обливатися, облитися, розливатися, розлитися) слізьми (сльозами, плачем); розм. заходитися, зайтися плачем (від плачу, слізьми, сльозами), недок. ревно (гірко) плакати.
заливаться, залиться смехом заливатися, залитися (розм. заходитися, зайтися) сміхом (від сміху, зі сміху).
заливаться соловьем см. петь соловьем.
заливная осетрина заливна осетрина.
заливной луг заплавна (заливна) лука; заплава, заплавина.
залить за шкуру [горячего] сала перен. разг. залити (залляти) за шкуру сала.
залоговое обязательство заставне зобов’язання.
зал ожидания зал чекання.
замазывать, замазать глаза кому перен. разг. замилювати, замилити очі кому.
за малым (за небольшим, за немногим) дело [стало], за малым (за немногим) остановка разг. за малим справа стала, за малим зупинка; дрібниці бракує (не вистачає, не стає).
замедлять, замедлить темпы развития сповільнювати, сповільнити (уповільнювати, уповільнити) темпи розвитку.
заметать, замести след (следы) перен. замітати, замести слід (сліди).
заметная разница помітна різниця (відмінність).
замечания по докладу зауваження щодо (до) доповіді.
замещать, заместить вакансию (должность) замішати, замістити вакансію (посаду).
за милую душу разг. з дорогою душею, залюбки.
заминать, замять разговор (вопрос) разг. заминати, зам’яти розмову (питання).
замирать, замереть от восторга завмирати, завмерти (умлівати, умліти) від захоплення (від захвату, в захопленні, в захваті).
замок с секретом замок із секретом.
замолвить слово (словечко) см. закидывать, закинуть слово.
замораживание цен заморожування цін.
заморить червячка (червяка) разг. заморити черв’ячка (черв’яка), підживитися.
замороженные фрукты заморожені фрукти.
замочная скважина замкова щілина, отвір для ключа.
замужем быть бути замужем (заміжжю, заміжньою, замужньою, одруженою).
замыкаться, замкнуться (прятаться, спрятаться, уходить, уйти) в свою скорлупу перен. замикатися, замкнутися (ховатися, сховатися) у своїй шкаралупі, ховатися, сховатися (залазити, залізти) в свою шкаралупу.
замыкаться, замкнуться в [самом] себе, уходить, уйти в себя заглиблюватися, заглибитися в себе, замикатися, замкнутися в собі, поринати, поринути в свої думи (думки).
замыкать шествие іти позаду.
за наличный расчёт, за наличные деньги [приобрести] за готівку [придбати].
за небольшим дело [стало] см. за малым дело [стало].
за негодностью, по негодности через непридатність.
за недостатком, по недостатку чего за браком, через брак чого.
за неимением кого, чего за браком, за відсутністю, через брак, через відсутність кого, чого // за неимением данных через брак (за браком) даних.
за немногим дело [стало], за немногим остановка см. за малым дело [стало].
за немногими исключениями за деякими (за небагатьма) винятками.
заниженная цена занижена ціна.
занимаемая должность займана (обіймана) посада.
занимается утро дніє, світає, починає дніти, займається ранок.
занимать, занять внимание чем займати, зайняти увагу чим.
занимать, занять город займати, зайняти (захоплювати, захопити) місто.
занимать, занять гостей розважати, розважити гостей.
занимать, занять детей забавляти, забавити дітей.
занимать, занять должность займати, зайняти (обіймати, обійняти) посаду, недок. бути на посаді.
занимать, занять первое место займати, зайняти (посідати, посісти) перше місце.
заниматься в университете навчатися (учитися) в університеті.
заниматься пустяками займатися дрібницями.
заниматься, заняться работой працювати, почати працювати; (что-либо делать) робити, почати робити.
заниматься, заняться учёбой навчатися (учитися), почати навчатися (учитися).
заниматься, заняться хозяйством господарювати, почати господарювати.
заниматься, заняться языками вивчати, почати вивчати мови.
занятый человек зайнята людина.
заоблачная высь надхмарна (захмарна) височінь (височина), надхмарні (захмарні) високості; надхмар’я, захмар’я.
заоблачное пространство надхмарний (захмарний, позахмарний, понадхмарний) простір; надхмар’я, захмар’я.
за один дух см. одним духом.
за (в) один присест разг. за одним присідом; за одним разом (заходом).
заострять, заострить внимание на чём звертати, звернути пильну увагу на що.
за отсутствием времени через брак (за браком) часу.
за отсутствием свидетелей через відсутність свідків.
заочное обучение заочне навчання.
западать, запасть в голову, заседать, засесть в голове (в голову) разг. западати, запасти в голову (до голови, на думку), док. засісти в голові (в голову).
западать, запасть (заседать, засесть) в душу (в сердце) кому разг. западати, запасти в душу (в серце) кому.
западнее Киева на захід від Києва, західніше Києва (від Києва).
запаздывающие нейтроны физ. запізнілі нейтрони.
запасаться, запастись терпением запасатися, запастися терпінням.
запасливый хозяин запасливий господар.
запасные части запасні частини; запчастини.
запас прочности запас міцності.
запасы продовольствия запаси продовольства.
запечатлевать, запечатлеть в памяти кого, что закарбовувати, закарбувати (зберігати, зберегти) в пам’яті кого, що; (запоминать) запам’ятовувати, запам’ятати кого, що.
запечатлевать, запечатлеть в сердце зберігати, зберегти в серці.
за печёнку берёт кого разг. за печінку бере (шкребе) кого.
запирать, запереть дом замикати, замкнути будинок.
запирать, запереть душу на замок см. закрывать, закрыть душу на замок.
записная книга (книжка) записник, записна книжка, блокнот.
записывать, записать в актив записувати, записати в актив.
запись актов гражданского состояния запис актів громадянського стану.
заплетать ногами разг. плентати (плентатися) ногами.
за плечами быть (иметься, иметь что) (о прожитом, пережитом) за плечима бути (мати що).
заплечных дел мастер, заплечный мастер уст. кат; розм. катюга.
за полночь а) (когда) за північ, по півночі; б) (как долго) за північ.
заполонять, заполонить душу (сердце) разг. заполоняти, заполонити душу (серце).
за полцены [купить или продать] за півціни [купити або продати]; (очень дёшево) за безцінь, за безцінок [купити або продати].
запоминающее устройство запам’ятовувальний пристрій; запам’ятовувач.
запорный кран техн. запірний кран.
за [одним] походом (заодно) разг. за одним заходом (разом), заразом.
заправочная станция заправна станція; розм. заправка.
запрашивать, запросить дорого правити і заправляти, заправити дорого; розм. гилити, загилити.
за пределами чего за межами чого.
за прекрасные глаза см. ради прекрасных глаз.
запретительные пошлины заборонні мита.
запретный плод заборонений плід // запретный плод сладок заборонений плід солодкий; розм. гарна дівка [як] засватана.
запрещающий знак заборонний знак.
запускать, запустить глаз (глаза) куда разг. закидати, закинути оком; зиркати, зиркнути і зирнути куди.
запускать, запустить дела запускати, запустити (занедбувати, занедбати, занехаювати, занехаяти) справи.
запускать, запустить руку (лапу) во что разг. запускати, запустити руку (лапу) в що, гріти, погріти руки чим, на чому.
запускать, запустить словечко (словцо) докидати, докинути (закидати, закинути) слівце (словечко).
запутанный вопрос заплутане питання.
запутывать, запутать следы заплутувати, заплутати сліди.
заработная плата заробітна плата (платня); зарплата, зарплатня.
за рамками чего за рамками чого.
за рамки чего за рамки чого.
зарастать, зарасти мохом (мхом) см. обрастать, обрасти мохом.
заронить в душу сомнение перен. викликати сумніви.
заронить искру (зерно, семя) [надежды, любви] перен. посіяти (заронити, викликати) іскру [надії, любові].
заронить подозрение збудити (викликати) підозру.
за рубежом за рубежем.
зарубить [себе] на носу (на лбу, в памяти) разг. закарбувати (зарубати) [собі] на носі (на лобі, в пам’яті), [добре] затямити [собі].
за руку схватить кого за руку схопити кого.
заручаться, заручиться поддержкою заручатися, заручитися підтримкою.
заручаться, заручиться согласием заручатися, заручитися згодою.
зарывать, зарыть (закапывать, закопать) талант [в землю] разг. закопувати, закопати (заривати, зарити) талант (хист, здібності) [у землю].
зарябило в глазах замиготіло (замигтіло) в очах.
заря занимается на світ (на зорю, зоря, день, на день) займається; розм. на світ благословляється; зоріє, світає.
засахаренные фрукты зацукровані фрукти.
засверкать пятками перен. разг. закивати (замиготіти, замигтіти) п’ятами.
засвидетельствовать подпись офиц. засвідчити підпис.
заседать, засесть в голове (в голову) см. западать, запасть в голову.
заседать, засесть в душу (в сердце) см. западать, запасть в душу.
засекать, засечь время засікати, засікти час.
за семью (за десятью, за тремя) замками перен. за сімома (за десятьма) замками, замкнений на сім (на десять) замків.
за семью печатями перен. за сімома печатями (печатками).
за словом в карман не лезет (не лазит, не ходит) разг. по слово далеко не ходить, слова [ніде] не позичає, за словом (по слово) до кишені (в кишеню) не лізе.
заслуженный деятель искусств заслужений діяч мистецтв.
заслуживает внимания см. стоит внимания.
заслужить доверие заслужити довіру (довір’я).
заснуть (уснуть) вечным (последним) сном, уснуть навеки (навсегда) высок. заснути вічним сном, заснути навіки.
заснуть сном праведника (праведных) см. почить сном праведника.
засоление почвы засолення грунту (грунту).
засорять, засорить желудок забивати, забити шлунок.
за [одно] спасибо [работать] разг. [тільки] за спасибі [працювати].
за спиной кого, у кого за спиною кого, в кого.
застигать, застичь врасплох кого захоплювати, захопити (док. розм. заскочити, застукати) зненацька (несподівано) кого; док. розм. заскочити, застукати кого.
застраховывать, застраховать жизнь застраховувати і страхувати, застрахувати життя.
застревать, застрять в горле застрявати, застряти (застрягати, застрягти і застрягнути) в горлі.
заступать, заступить дорогу кому заступати, заступити дорогу (шлях) кому.
заступать, заступить на дежурство заступати, заступити на чергування.
засучив рукава [работать] засукавши рукава (рукави) [працювати].
за счёт кого, чего за рахунок кого, чого.
затаивать, затаить дыхание затамовувати, затамувати (затаювати, затаїти) дух (подих, віддих, дихання), док. притаїти (зачаїти) дух (подих).
за так [сделать] разг. даром, дурно, задарма, задурно; розм. за так [зробити].
затаптывать, затоптать в грязь см. забрасывать, забросать грязью.
затевать, затеять ссору разг. починати, почати (зчиняти, зчинити) сварку.
затемнять, затемнить сознание затьмарювати, затьмарити свідомість.
затем что тому (того, тим) що.
затем чтобы… для того щоб…
затереться (затесаться, вмешаться) в толпу разг. умішатися (замішатися) в натовп (в юрбу).
затмение луны затемнення місяця.
заторы льда затори криги. заточать, заточить в тюрьму ув’язнювати, ув’язнити. затрагивать, затронуть [за] больное место см. задевать, задеть [за] больное место.
затрагивать, затронуть вопрос порушувати, порушити (торкатися, торкнутися, зачіпати, зачепити) питання.
затрагивать, затронуть за душу (за душу, за серце, за сердце) см. задевать, задеть за душу.
затрагивать, затронуть за живое см. задевать, задеть за живое.
затрагивать, затронуть (ущемлять, ущемить, задевать, задеть) интересы чьи зачіпати, зачепити інтереси чиї.
затрагивать, затронуть самолюбие чьё зачіпати, зачепити самолюбство чиє.
затребовать свидетелей викликати свідків.
за тремя замками см. за семью замками.
за тридевять земель разг. за тридев’ять земель.
за тридцать сребреников продать [предать] кого презр. за тридцять срібняків (срібників) продати (зрадити) кого.
затруднительное дело важка (складна) справа.
затруднительное положение скрутний стан, скрутне (важке) становище; скрута.
затрудняться с ответом вагатися зі відповіддю.
[я] затрудняюсь ответить вам [мені] важко відповісти вам.
затуманилось в голове запаморочилося (затуманилося) в голові.
затухающие колебания физ. затухаючі коливання.
затыкать, заткнуть дыры (прорехи) перен. разг. затуляти, затулити (затикати, заткнути) дірки, заповняти і заповнювати, заповнити прогалини.
затыкать, заткнуть за пояс кого разг. затикати, заткнути за пояс кого, брати, узяти гору (верх) над ким; перевершувати, перевершити кого.
затыкать, заткнуть рот (горло, глотку) кому перен. разг. затикати, заткнути (затуляти, затулити) рота (рот, горло, горлянку, пельку, пащу, пащеку, вершу) кому.
затяжной прыжок ав. затяжний стрибок.
затянуть песню заспівати пісню (пісні), затягнути (затягти, завести) пісню.
за ум взяться узятися за розум.
заурядный человек пересічна людина.
за уши не оттащишь кого от кого-чего разг. за вуха не відтягнеш кого від кого-чого.
за уши тянуть, притянуть (тащить, притащить) кого перен. разг. за вуха тягти і тягнути, притягти і притягнути (витягувати, витягти і витягнути) кого.
за ушко да на солнышко ирон. за вухо та туди, де сухо, за хвіст та на сонце.
захватить на месте преступления захопити (розм. заскочити, застукати; схватить: схопити) на місці злочину.
захват комбайна захват комбайна.
захватывает, захватило дух (дыхание) захоплює, захопило (перехоплює, перехопило, затамовує, затамувало) дух (віддих, дихання), займає, зайняло дух; розм. затинається, затнувся дух.
захватывать, захватить инициативу захоплювати, захопити ініціативу.
заходить, зайти (становиться, стать) в тупик перен. заходити, зайти в глухий (тісний) кут.
заходить, зайти [слишком] далеко заходити, зайти [дуже, надто] далеко.
заходить, зайти (забегать, забежать) на огонёк разг. заходити, зайти (забігати, забігти) на вогник.
заходящее солнце призахідне сонце, сонце на заході.
за чашкой чая за чашкою (за склянкою) чаю.
за чей счёт за чий рахунок.
за чем (за кем) дело стало що (хто) перешкоджає.
зачем и для чего разг. нашо й про що, нащо, про що, навіщо і про віщо, нащо й пощо.
зачёт долгов зарахування боргів.
за чечевичную похлёбку (за чечевичное варево) продать (продаться, уступить) перен. разг. за сочевичну юшку продати (продатися, віддати).
зачислять, зачислить на текущий счёт бухг. зараховувати, зарахувати (зачисляти, зачислити) на поточний рахунок.
за что за що.
за что купил, за то и продаю погов. за що купив, за те і продаю.
зашибать деньгу (копейку) разг. загрібати (виганяти) гроші, загрібати копійчину (добрий гріш).
за шиворот (за шкирку) взять (схватить) кого перен. разг. узяти (схопити) за комір (за барки, за петельки).
защемило сердце (на сердце) защеміло серце (на серці), занило (заскніло) серце.
защита окружающей среды захист навколишнього середовища, захист довкілля.
защита прав потребителей захист прав споживачів.
защитительная речь захисна промова.
защитная окраска зоол. захисне забарвлення.
защитная реакция организма захисна реакція організму.
защитный цвет захисний колір.
защищать, защитить мундир (честь мундира) ирон. захищати, захистити мундир (честь мундира).
заявить себя показати себе.
заявлять, заявить отвод офіц. заявляти, заявити відвід.
заявлять, заявить своё участие виявляти, виявити свою участь.
заявочный бланк заявковий (заявочний) бланк.
заячья губа мед. заяча губа.
заячья душа перен. разг. заяча (горобина) душа, заяче серце.
заячья капуста бот. заяча капуста; очиток.
званый гость званий (кликаний, проханий) гість.
званый обед званий обід.
звательный падеж грам. кличний відмінок.
звезда первой величины зоря (зірка) першої величини (яскравості).
звёздная болезнь разг. зіркова хвороба.
звёздная ночь зоряна ніч.
звёзд не хватает с неба кто перен. зірок (зір) не знімає (не здіймає, не хапає) з неба хто.
звёздное скопление астр. зоряне скупчення.
звёздные миры зоряні світи.
звёздный год астр. зоряний рік.
звёздный дождь астр. зоряний дощ; зорепад.
звенит в ушах (в голове) дзвенить у вухах (у голові).
звонить (трезвонить, раззванивать) во все колокола перен. дзвонити (бити) в усі дзвони, дзвонити (роздзвонювати) скрізь (всюди).
звонить, позвонить по телефону телефонувати, зателефонувати і потелефонувати, дзвонити, подзвонити телефоном (по телефону).
звонкий согласный лингв. дзвінкий приголосний.
звуковой барьер спец. звуковий бар’єр.
звукоизоляционный материал звукоізоляційний матеріал.
звуконепроницаемые перегородки звуконепроникні перегородки.
звукоусилительный аппарат звукопідсильний апарат.
звучать в ушах лунати (звучати) у вухах (в ушах).
звучащее тело физ. звучне тіло.
здоров врать разг. майстер (мастак) брехати.
здоров как бык здоровий як бик (як бичок, як віл, як бугай).
здоров на что майстер, мастак на що.
здорово живёшь см. за здорово живёшь.
здоровый вид здоровий вигляд.
здоровья не занимать стать кому прост. при здоров’ї, здоровий собі [нівроку] хто, здоров’я не треба позичати кому.
здравый смысл здоровий глузд (розум).
здравый ум здоровий (тверезий, добрий) розум, здоровий глузд.
зелёная тоска (скука) разг. страшенна (нестерпна) нудьга (туга).
зелёная улица разг. зелена вулиця.
зелёные береты (американские военнослужащие) зелені берети.
зелёный горошек зелений горошок.
зелёный друг (лес) зелений друг.
зелёный змий разг. зелений змій.
земельные угодья земельні угіддя.
земельный кадастр земельний кадастр.
земельный участок земельна ділянка.
земельный фонд земельний фонд; земфонд.
земли (ног) под собой не слышать (не чувствовать, не чуять) перен. землі під собою не відчувати (не чути), не чути себе з радощів.
земля горит под ногами у кого перен. земля горить під ногами в кого.
земляная груша бот. земляна груша, топінамбур, волоська ріпа; розм. бульба.
земля не клином сошлась см. свет не клином сошёлся.
земляной заяц зоол. земляний заєць.
земляной (китайский) орех бот. арахис, земляний (китайський) горіх.
земляные работы земляні роботи; грабарування.
земля уходит (ускользает) из-под ног см. почва колеблется под ногами.
земная кора земна кора.
земноводные животные земноводні тварини.
земное тяготение физ. земне тяжіння.
земной поклон доземний (земний) уклін; уклін (поклін) до землі.
земной шар земна куля.
земные недра земні надра.
зеркальный карп ихт. дзеркальний короп.
зернистая икра зерниста ікра.
зерновое хозяйство зернове господарство.
зерновые культуры зернові культури.
зерно истины книжн. зерно істини (правди).
зимняя одежда зимовий одяг.
зла не помнить на ком разг. не сердитися на кого.
златой телец см. золотой телец.
златые горы см. золотые горы.
злая година уст. лиха година; лихоліття.
злая доля (судьба, участь), злой рок лиха (зла; розм. щербата) доля.
злая шутка лихий (злий) жарт.
злейший враг лютий ворог.
злоба дня злоба дня.
зло берёт разг. злість (зло) бере.
зловещая тишина зловісна (лиховісна) тиша.
злой гений см. добрый гений.
злой на язык кто лихий (злий) на язик хто.
злой (роковой, тяжёлый) недуг важка (тяжка, люта, смертельна, безвихідна) недуга, тяжка (нещадна, лиха, страшна) хвороба, тяжка слабість.
злой рок см. злая доля.
злой умысел злий замір (намір).
злой человек лиха (зла) людина.
зло небольшой руки невелике лихо.
зло (скверно) подшутить, сыграть злую (скверную) шутку над кем зло (зле, недобре) пожартувати з кого.
злополучный день нещасливий день.
злоупотреблять, злоупотребить доверием чьим, употреблять, употребить во зло доверие чьё зловживати, зловжити довірою чиєю (довір’ям чиїм), уживати, ужити на зло довіру чию (довір’я чиє), недок. надуживати довірою чиєю (довір’ям чиїм).
злые языки перен. злі (лихі) язики; наклепники, обмовники, лихомовці, лихослівники, пліткарї.
змеиное отродье разг. гадючий (зміїний) виплодок, гадюче (зміїне) поріддя.
змея подколодная разг. гадина (гадюка) потайна.
знаем мы вас! ирон. знаємо ми вас!, ви нам відомі!
знает что почём кто знає що почому (почім) хто.
знай наших! разг. знай наших!, отакі наші!
знай себе разг. знай собі.
знаки зодиака астр. знаки зодіаку.
знаки препинания грам. розділові знаки.
знаки различия (отличия) знаки розрізнення (відмінності).
знаковая система лингв. знакова система.
знакомая песня см. старая песня.
знак равенства мат. знак рівності.
знал бы я (ты, он), знали бы мы (вы, они) разг. знав би я (ти, він), знали б ми (ви, вони).
знаменательная дата знаменна дата.
знамение времени (эпохи) ознака (знак) часу (доби).
знамо дело вводн. сл. прост. звісно, звісна (відома) річ, звичайно.
знатные люди знатні люди.
знать в лицо кого знати в (на) обличчя, знати в (на) лице кого.
знать всех наперечёт знати всіх до одного (без винятку).
знать все ходы и выходы знати всі ходи й виходи; розм. знати всі стежки й перестежки.
знать всю подноготную дела знати всі таємниці (розм. весь підспідок) справи.
знать, где раки зимуют разг. знати, де раки зимують.
знать как облупленного прост. знати як облупленого.
знать на зубок разг. знати на зубок.
знать не знаю [, ведать не ведаю] разг. знати не знаю [, відати не відаю], ні сном ні духом (сном-духом) не знаю (не відаю); (не желая признавать чего-либо) знати не хочу.
знать, узнать почём фунт лиха разг. дізнаватися, дізнатися (спізнавати, спізнати) почому (почім) ківш лиха, бачити, побачити смаленого вовка.
знать про себя мовчати, зберігати в таємниці.
знать своё место знати своє місце; розм. триматися (держатися) свого берега.
знать себе цену разг. знати собі ціну, знати, чого ти вартий.
знать (понимать) толк в чём розумітися (знатися) на чому.
знать цену кому, чему знати ціну кому, чому, знати чого хто вартий (що варте).
значащие элементы речи лингв. значущі елементи мови.
значимые части слова лингв. значущі частини слова.
значительно больше значно (набагато, далеко) більше; прикм. більший).
значительное большинство переважна більшість.
значительные успехи значні (великі, чималі, немалі) успіхи.
значительный взгляд значущий погляд.
знающий человек тямуща (досвідчена, обізнана, знаюча) людина.
знаю я тебя (вас, их)! разг. знаю я тебе (вас, їх)!
зов (голос) крови высок. поклик крові.
золотая молодёжь ирон. золота молодь.
золотая пора см. золотой возраст.
золотая розга бот. золотушник.
золотая свадьба золоте весілля.
золотая середина золота середина.
золотить, позолотить (подслащать и подслащивать, подсластить) пилюлю перен. разг. золотити, позолотити [гірку] пілюлю, підсолоджувати, підсолодити пілюлю.
золотое время см. золотой возраст.
золотое дно перен. золоте дно.
золотое обращение золотий обіг.
золотое руно книжн. золоте руно.
золотое сечение мат. золотий перетин.
золотой век золотий вік.
золотой возраст, золотое время, золотая пора (лучшее, счастливое время юности, молодости) золота пора, золотий (красний) час, золоті (красні) роки (літа), красна молодість.
золотой дождь а) (неожиданное обогащение) разг. золотий дощ, золота злива; б) бот. щедринець [золотий], золота зіновать.
золотой запас золотий запас.
золотой (денежный) мешок разг. золотий (грошовий) мішок, торба з грішми.
золотой (златой) телец книжн. золоте теля.
золотой фонд золотий фонд.
золотые (златые) горы [сулить, обещать] кому разг. золоті гори (груші на вербі) обіцяти кому.
золотые руки разг. золоті руки.
золотых дел мастер уст. золотар.
зональная растительность зональна рослинність.
зондировать, прозондировать почву книжн. зондувати, прозондувати грунт (грунт).
зонный тариф зонний тариф.
зонтичные растения бот. зонтичні рослини.
зоологическая ненависть перен. зоологічна ненависть.
зрелое произведение зрілий твір.
зрелый возраст дійшлий (дозрілий) вік, дійшлі (дозрілі) літа.
зримые результаты відчутні (помітні) наслідки (результати).
зримые черты видимі риси.
зрительная память зорова пам’ять.
зрительный зал зал для глядачів.
зрительный нерв анат. зоровий нерв.
зрительный сигнал зоровий сигнал.
зрительские отзывы відгуки глядачів.
зря терять, потерять время марно (марне, дарма, даремно, даремне; розм. дурно) гаяти, згаяти час, витрачати, витратити (марнувати, змарнувати) час.
зубами держаться, ухватиться за что перен. разг. зубами триматися (держатися, вхопитися) за що.
зуб за зуб см. око за око.
зуб на зуб не попадает у кого разг. зуб на зуб не попадає в кого, зуб із зубом не зведе, зубами дзвонить (третяка вибиває) хто.
зубной согласный лингв. зубний приголосний.
зубовный скрежет книжн. зубовний скрегіт.
зубы на полку [класть, положить] перен. разг. зуби на полицю [класти, покласти].
зубы проесть см. зубы съесть.
зубы стискивать, стиснуть зуби зціплювати, зціпити (стискати і стискувати, стиснути, стинати, стяти).
зубы съесть (проесть) на чём перен. разг. зуби з’їсти (проїсти, стерти) на чому.
зыбкая волна хибка хвиля.
зыбкая лодка хиткий (хисткий, хитливий, хитлявий) човен.
зыбкие (зыбучие) пески сипучі піски. зыбкий ум хисткий розум.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License